Փաթեթ «ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑ»

Ծառայությունների փաթեթ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար

Փաթեթ «ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑ»
Կանխիկացում
անվճար մինչև 1,000,000 դրամ ամսական
Անվճար քարտ
MasterCard Gold, Visa Gold
Պահատեղ
անվճար մինչև 30 օր

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Փաթեթ «ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑ»

Աջակցության փաթեթ արցախցի մեր հայրենակիցների համար

Փաթեթը հնարավորություն է տալիս Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին ստանալ առանց տարեկան սպասարկման վճարի MasterCard Gold կամ Visa Gold քարտեր, արտարժույթի մուտք առանց միջնորդավճարի, ինչպես նաև ավանդի խզման դեպքում տոկոսների պահպանում, առանց միջնորդավճարի կանխիկացնել գումար IDBank-ի և ArCa բանկերի բանկոմատներից ամսական մինչև 1.000.000 դրամի չափով և այլ առավելություններ։
Փաթեթից կարող են օգտվել բոլոր արցախահայերը, որոնց անձնագիրը տրված է 070-ի կողմից կամ որոնք հաշվառված են Արցախում։
Մասնակցեք ակցիային, ամրագրեք ուղևորություն Gettransfer-ի կայքից կամ GetTransfer.com հավելվածից և ստացեք 5% քեշբեք։ Մանրամասներն այստեղ։ 

Առավելություններ

Անվճար քարտ
MasterCard Gold կամ Visa Gold
Անվճար կանխիկացում
Ամսական մինչև 1.000.000 դրամ IDBank-ի և ArCa բանկերի բանկոմատներից
Անվճար հաշիվ
Խնայողական հաշիվ՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի
Անվճար մուտքագրում
Ռուբլու և դոլարի՝ 0%-ով մուտքագրում արտարժույթով հաշիվներին
Պահատեղերի վարձակալություն
Անվճար մինչև 30 օր ժամկետի համար
50% զեղչ
Արտարժույթով 2-րդ քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման համար
«Ապահով» ավանդ
3 ամիս անց պայմանագիրը խզելիս կուտակված տոկոսների պահպանում
Անվճար ծանուցում
Անվճար SMS ծանուցումներ և տեղեկանքների տրամադրում
Փաթեթի շրջանակում տրամադրվող քարտերի տեսակներ
Visa Gold, MasterCard Gold
Արժույթ
AMD
Քարտի գործողության ժամկետ
3 տարի
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
անվճար
Միջնորդավճար քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
Փաթեթի շրջանակում տրամադրվող քարտի դեպքում
0%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) ելքագրումների դեպքում
1%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվից 1,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) գերազանցող ելքագրումների դեպքում
Միջնորդավճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
Փաթեթի շրջանակում տրամադրվող քարտերի դեպքում`

0%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) ելքագրումների դեպքում,

1%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում 1,000,000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթ) գերազանցող ելքագրումների դեպքում
Արտարժույթով 2-րդ քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար (բացառությամբ պրեմիում դասի քարտերի)
50% զեղչ՝ Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից։ Քարտային հաշվի տրամադրման և սպասարկման այլ պայմանները սահմանվում են համապատասխան քարտատեսակի տեղեկատվական ամփոփագրերի համաձայն:
Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում, փոստի կամ էլ․ փոստի միջոցով
Անվճար
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար
Անվճար
Այլ պայմաններ
Քարտի տեսակից կախված համապատասխանաբար Բանկում գործող տետեղեկատվական ամփոփագրերի
Խնայողական հաշվի բացում
Անվճար
Հաշվին ՌԴ ռուբլի և ԱՄՆ դոլար մուտքագրման սակագին
0%` Մեկ հաճախորդի մասով մինչև 19,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթի չափով ներառյալ
Համաձայն բանկում գործող Սակագների՝ 19,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում
Հաշվից ՌԴ ռուբլի և ԱՄՆ դոլար կանխիկացման միջնորդավճար մասնաճյուղերի տարածքում (կանխիկի ելքագրման սահմանաչափի բացակայության դեպքում)
0%` Մեկ հաճախորդի մասով մինչև 19,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթի չափով ներառյալ
Համաձայն բանկում գործող Սակագների՝ 19,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում
Ավանդը կամ դրա մի մասը ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ պահանջելիս (նվազագույնը 3 ամիսը գերազանցելու դեպքում)
Մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարը պահպանվում է, եթե մեկ հաճախորդի մասով ավանդների չափը հանրագումարային չի գերազանցում 19,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ (կամ համարժեք արտարժույթը)
Այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկում գործող «Ապահով» ավանդի պայմանների
Online/Mobile բանկինգ
Անվճար
Մինչև 30 օր ժամկետի համար
Անվճար
Այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկում գործող Պահատեղերի վարձակալության պայմանների
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի,շարժի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում
հայերենով՝ անվճար
երկլեզու (օրինակ՝ հայերեն – ռուսերեն կամ հայերեն - անգլերեն)՝ անվճար
Այլ տեղեկանքների տրամադրում, (այդ թվում՝ ոչ հաշվետեր հաճախորդներին տեղեկանքների տրամադրում)
Անվճար
Հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում, փոստի կամ էլ․ փոստի միջոցով
Անվճար
Փաթեթի տրամադրում
Հաճախորդներին, ովքեր ունեն Արցախի տարածաշրջանում տրամադրված անձնագիր (անձնագիրը տրված է 070-ի կողմից) կամ ում հաշվառման հասցեն Արցախի Հանրապետություն է։
Փաթեթի միացման վճար
Անվճար
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար
Անվճար
Փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող քարտերի քանակ
Առավելագույնը 1 դրամային և 1 արտարժույթային քարտ
Փաթեթից օգտվելու սահմանափակում
Յուրաքանչյուր հաճախորդ փաթեթից կարող է օգտվել 1 անգամ

Սակագնային արխիվ

Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 01․12․22-31․08․23թ․
288.31 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
58.69 KB
Փաթեթը տրամադրվում է ֆիզիկական անձ հաճախորդներին, ովքեր ունեն Արցախի տարածաշրջանում տրամադրված անձնագիր (անձնագիրը տրված է 070-ի կողմից) կամ ում հաշվառման հասցեն Արցախի Հանրապետությունն է։
Visa Gold և MasterCard Gold դրամային քարտերը տրամադրվում են անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի երեք տարի ժամկետով: Visa Gold և MasterCard Gold դրամային քարտերի միջոցով կանխիկի տրամադրման վճար չի գանձվում Բանկի և ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներից օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ ելքագրումների դեպքում։ Կանխիկի տրամադրման համար գործում է 1% միջնորդավճար՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվից 1,000,000 ՀՀ դրամ գերազանցող ելքագրումների դեպքում։
Ավանդը կամ դրա մի մասը ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ պահանջելիս (նվազագույնը 3 ամիսը գերազանցելու դեպքում) մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարը պահպանվում է, եթե մեկ հաճախորդի մասով ավանդների չափը հանրագումարային չի գերազանցում 19,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ (կամ համարժեք արտարժույթը):
Մինչև 30 օր ժամկետի համար։
Փաթեթը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար։
Անհրաժեշտ է ստորագրել փաթեթին միանալու համաձայնագիր Բանկի նախընտրած մասնաճյուղում՝ որպես հաշվառման հասցե նշելով տվյալ պահին փաստացի, այդ թվում ժամանակավոր բնակության հասցեն։
Յուրաքանչյուր հաճախորդ փաթեթից կարող է օգտվել 1 անգամ։ Փաթեթի շրջանակներում տրամադրվում է 1 դրամային և 1 արտարժույթային քարտ։

Պատվիրել հիմա

Ռուբլու և դոլարի՝ 0%-ով մուտքագրում արտարժույթով հաշիվներին
Անվճար SMS ծանուցումներ և տեղեկանքների տրամադրում

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 02.11.2023 03:52
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт