Պարտատոմսերի գրավով

Պարտատոմսերի գրավով

Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ ապահովված քո պարտատոմսերի գրավով

Վարկի արժույթը
֏, $
Տոկոսադրույք
Պարտատոմսի % + 2%
Մարման ժամկետ
Մինչև պարտատոմսի մարման օրը
Վարկի առավելագույն գումար
250,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Պարտատոմսերի գրավով

Պարտատոմսերի գրավով վարկեր

Օգտվիր պարտատոմսերի գրավով վարկատեսակից։ Ստացիր վարկ մինչև գրավադրվող պարտատոմս(եր)ի անվանական արժեքի 95%-ը։
Վարկը կարող ես մարել անուիտետային և դիսկոնտ եղանակներով։

Առավելություններ

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը տրամադրվում է նույն արժույթով, ինչ ավանդը
Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 6․8%-ից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

1 ամիս 36 ամիս
Գրավի տեսակը
Ավանդի %
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Դրամական միջոցների գրավով
Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև քո ներդրած ավանդի չափով

Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 3.04%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ԱՄՆ դոլարով՝ կախված ավանդի արժույթից
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 100 000 000 դրամ է

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket Line
Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում

Արագ տրամադրում
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում ես վայրկենական
Անտոկոս ապառիկի հնարավորություն
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Առցանց հաստատում
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում ես առանց Բանկ այցելելու։

Համեմատել այլ վարկի հետ

Պարտատոմսերի գրավով
Պարտատոմսերի գրավով
Ցածր տոկոսադրույք՝ սկսած ընդամենը 6․17%-ից
Հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով՝ կախված պարտատոմսի արժույթից
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վերավարկավորում
Սպառողական
Դրամական միջոցների գրավով
Ցածր տոկոսադրույք՝ սկսած ընդամենը 10,5%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի դրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն չափը 125,000,000 դրամ է
Տրամադրվում է վարկառուին մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի մինչև 5%-ի չափով, ոչ ավել, քան 5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուն է ընտրում իրեն հարմար մարման տարբերակը
Վարկի դրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
Ցածր տոկոսադրույք՝ սկսած ընդամենը 3.04%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ԱՄՆ դոլարով՝ կախված ավանդի արժույթից
Վարկի առավելագույն չափը 100 000 000 դրամ է
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր Rocket Line թվային ապառիկից մինչև 10 մլն դրամի չափով՝ Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Պարտատոմսերի գրավով - Հատուկ առաջարկներ
Նպատակ
այլ
Նվազագույն գումար
100,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Առավելագույն գումար
250,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
1. միևնույն արժույթով վարկ՝ արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերություն + 2%

2. տարբերվող արժույթով վարկ` ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք + 5%1
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 6.17% - 12,13

ԱՄՆ դոլար` 13.80%
Վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 6.36% - 13,29

ԱՄՆ դոլար` 14.03% - 14,98
Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճարներ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
1. միևնույն արժույթով վարկ՝ Գրավադրվող պարտատոմսերի անվանական արժեքի 95%-ի չափով

2. տարբերվող արժույթով վարկ` Գրավադրվող պարտատոմսերի անվանական արժեքի 90%-ի չափով
Վարկի մարման եղանակ
1.անուիտետային` ամսական հավասարաչափ մարում, կամ

2. դիսկոնտային` տոկոսագումարների վճարումը ժամկետի սկզբում, իսկ մայր գումարինը` ժամկետի վերջում
Վարկային գծի մարման եղանակ
1.տոկոսագումարների մարումը՝ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը միևնույն ամսվա 1-ի դրությամբ կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով,

2. մայր գումարի մարումը՝ ժամկետի վերջում
Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
մինչև 45 օր`

նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
Առավելագույն ժամկետ
Մինչև պարտատոմսի մարման օրը
Նվազագույն ժամկետ
6 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով:
Արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Վարկային գծի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Ապահովվածություն
Հաճախորդի կամ այլ անձի (ֆիզիկական իրավաբանական անձ կամ Ա/Ձ) կողմից Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք
Երկարաձգման պայմաններ
Վարկի/վարկային գծի ժամկետի վերջում կարող է երկարաձգվել վարկի/վարկային գծի վերջնաժամկետից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ հաճախորդի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա, եթե՝

1) մինչև 20 միլիոն ՀՀհհ դրամ և համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ «ԱյԴի Բանկում» չունի դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ

2) 20 միլիոն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում չունի դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ

Երկարաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը մինչև պարտատոմսի մարման օրը:
Կարգավիճակ
1) ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,

2) Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
Վարկառուի տարիքային սահմանափակում
Վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 18 տարեկանից պակաս լինի
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջը (դրական վարկային պատմություն)
Մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ «ԱյԴի Բանկ»-ում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ:

20 միլիոն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ։
Վճարային քարտի տեսակ
Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ կամ 10,000 ԱՄՆ դոլարի դեպքում` MasterCard Standard,

5,000,001 ՀՀ դրամ/10.001 ԱՄՆ դոլար – 25,000,000 ՀՀ դրամ/50.000 ԱՄՆ դոլարի դեպքում` MasterCard Gold,

25,000,001 ՀՀ դրամ/50.001 ԱՄՆ դոլար և ավելի դեպքում` Visa Platium
Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վարձ
Անվճար
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ
Չի սահմանվում
Վճարային քարտերի մնացած պայմանները
Համաձայն Բանկում տվյալ քարտի համար գործող սակագների՝ հետևյալ հղմամբ՝ Քարտերի տեղեկատվական ամփոփագրեր
Ժամկետանց վարկի գծով օրական
0.1%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով օրական
0.1%
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
Չի սահմանվում
Տրամադրման գործոնները
1) Վարկառուի տվյալների համապատասխանությունը սույն վարկավորման պայմաններին

2) Դրական վարկային պատմությունը
Մերժման գործոնները
1) Բացասական վարկային պատմությունը

2) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

3) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում որը կասկածի տակ է դնում վարկային գծի վերադարձելիությունը

4) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

5) hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում

6) Այլ հիմքեր
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը
Որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր:

Բանկը վարկի տրամադրման վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը
Որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր բացառությամբ քարտային վարկերի որոնց դեպքում՝ 3 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Պահանջվող փաստաթղթեր
95.52 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 19.04.2022 06:29
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт