Rocket օնլայն վարկ

Rocket օնլայն վարկ

Հրթիռային արագությամբ ստացիր մինչև 10 մլն դրամի չափով վարկ անմիջապես հավելվածից

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույք
19.9%-21.7%
Մարման ժամկետ
12-60 ամիս
Վարկի առավելագույն գումար
10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Rocket օնլայն վարկ

Rocket օնլայն վարկ

Ստացիր մինչև 10 մլն դրամի չափով վարկ՝ հրթիռային արագությամբ, առանց որևէ միջնորդավճարի և եկամուտը հաստատող փաստաթղթի։ Դիմիր Idram&IDBank հավելվածով կամ IDBanking.am հարթակով և ստացիր վարկը անմիջապես հավելվածում՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում։

Ներբեռնիր Idram&IDBank հավելվածը App Store-ում կամ Google Play Store-ում։

Առավելություններ

0 թղթաբանություն
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու
0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Առցանց հաստատում
Վարկի համար դիմում ես առցանց և առանց թղթաբանության
Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

12 ամիս 60 ամիս
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket Line
Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում

Արագ տրամադրում
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում ես վայրկենական
Անտոկոս ապառիկի հնարավորություն
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Առցանց հաստատում
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում ես առանց Բանկ այցելելու։

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Արագ վարկ
Ստացիր մինչև 10,000,000 ֏ վարկ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Անվճար քարտ
Վարկառուները ստանում են ArCa Classic քարտ առանց տարեկան սպասարկման վարձի

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Արագ վարկային գծեր
Ստացիր վարկային գիծ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Առցանց դիմելու դեպքում վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
0% միջնորդավճար
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գծեր
Ստացիր շահավետ վարկային գիծ Visa կամ Mastercard կրեդիտային քարտով

Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով
0% միջնորդավճար
Վարկի դրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Համեմատել այլ վարկի հետ

Rocket օնլայն վարկ
Rocket օնլայն վարկ
Վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Rocket Line
Արագ վարկային գծեր
Պրոֆի
Արագ վարկ
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում եք վայրկենական
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում եք առանց Բանկ այցելելու։
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու կամ պայմանագիր կնքելու
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում։
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործված սահմանաչափի օգտագործած օրերի համար։
Առցանց դիմելու դեպքում վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վարկի առավելագույն չափը 10 000 000 դրամ է
Տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քան մյուս վարկային գծերինը՝ 15-16%
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Վարկառուները ստանում են ArCa Classic քարտ առանց տարեկան սպասարկման վարձի

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր Rocket Line թվային ապառիկից մինչև 10 մլն դրամի չափով՝ Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Rocket օնլայն վարկ - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
սպառողական
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար
100,000
Վարկի առավելագույն գումար վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
10,000,000
Վարկի առավելագույն գումար վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
- գրանցված զուտ եկամտի վեցապատիկ, եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրանհավասարեցված վճարներ) 280,000 ՀՀ դրամից ցածր է,

- գրանցված զուտ եկամտի ութապատիկ, առավելագույնը 10,000,000 ՀՀ դրամ եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարներ) 280,000 ՀՀ դրամ և բարձր է
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
19.9%-21.7%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
21.7%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
21.82% -23.99%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
23.99%
Վարկի նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
60 ամիս
Տրամադրման եղանակ
անկանխիկ`ընթացիկ հաշվի միջոցով
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)
Ապահովվածություն
1) վարկարժանության գնահատական

2) դրամական հոսքեր
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
չի սահմանվում
Ընթացիկ հաշվի բացման և վարկի գումարի կանխիկացման վճար
անվճար
Ապահովագրություն
չի պահանջվում
Կարգավիճակ
ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ
1. հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն կամ

2. վարկի տրամադրմանը նախորդող առնվազն վեց ամսվա ընթացքում հաճախորդը պետք է լինի գրանցված աշխատող, եթե վերջինս չունի վարկային պատմություն

3․ հաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում
Ժամկետանց վարկի գծով օրական
0.1%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով օրական
0.1%
Վարկի վաղաժամկետ մարման համար
չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր
Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, եթե

1) վարկի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են

2) չի կատարել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները

3) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի
Վարկի տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն

2) Վարկարժանության դրական գնահատական

3) Բավարար դրամական հոսքեր
Վարկի մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն

2) Վարկարժանության բացասական գնահատական

3) Անբավարար դրամական հոսքեր

4) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

5) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

6) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայությունը

7) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
5 րոպե
Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ
5 րոպե
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
5 րոպե
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
IDBanking.am առցանց համակարգ և Idram բջջային հավելված

Սակագնային արխիվ

03.07.20 -ից գործող սակագներ
427.99 KB
05.07.21 -ից գործող սակագներ
900.63 KB
10.10.20 -ից գործող սակագներ
854.52 KB
26․02․20 -ից գործող սակագներ
438.58 KB

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Պահանջվող փաստաթղթեր
71.63 KB
Ոչ, Ռոքեթ ակնթարթային վարկի տրամադրման և սպասարկման միջնորդավճարներ չեն գանձվում։
Վարկի գումարը փոխանցվում է IDBank-ի ընթացիկ հաշվին, որից Դուք այն կարող եք փոխանցել IDBank-ի ցանկացած այլ հաշվի։ Այդ ամենը կարելի է անել թե՛ IDBanking.am հարթակի, թե՛ Idram&IDBank հավելվածի միջոցով՝ առանց որևէ միջնորդավճարի։
Այո, կարող եք․ հավելվածում ընտրելով «Ստանալ ակնթարթային Rocket վարկ» կոճակը, ընդամենը մի քանի քայլով կդառնաք Բանկի հաճախորդ, որից հետո հնարավորություն կունենաք ակնթարթային վարկ ստանալու։
Հարգելի հաճախորդ, Idram&IDBank հավելվածում է գտնվում Բանկի mobile banking -ը, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ներբեռնել Idram&IDBank հավելվածը App Store-ից կամ Play Store-ից, սեղմել «Ստանալ ակնթարթային Ռոքեթ վարկ» կոճակը, որից հետո համակարգը Ձեզ ավտոմատ կտեղափոխի դեպի սինքրոնացման գործընթաց՝ նույնականացում, որը բարեհաջող անցնելու դեպքում կտեղափոխվեք վարկը ստանալու հաջորդ էջ։
Վարկը կարելի է ստանալ ՀՀ դրամով։
Այո, վճարման գրաֆիկը և վարկային պայմանագիրը Դուք կստանաք Բանկում գրանցված Ձեր էլ․ փոստի հասցեին․ Բանկ այցելելու անհրաժեշտություն չկա։
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.03.2022 08:21
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт