Արագ վարկ

Արագ վարկ

Ստացիր մինչև 10,000,000 ֏ վարկ հաշված րոպեների ընթացքում

Վարկի արժույթը
֏, $
Տոկոսադրույք
19.9%-21.7% ֏
Մարման ժամկետ
մինչև 60 ամիս
Առավելագույն գումար
10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Արագ վարկ

Արագ վարկ՝ հաշված րոպեների ընթացքում

Ստացիր մինչև 10,000,000 դրամի չափով վարկ հաշված րոպեների ընթացքում, առանց գրավի, պարզապես եկամտի հիման վրա։
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի և այլ հավելյալ վճարների։ Վարկ ստանալու համար պահանջվում է ունենալ դրական վարկային պատմություն և համապատասխան վարկարժանության գնահատական։ Վարկի հետ կարող ես ստանալ նաև ArCa Classic քարտը անվճար՝ առանց տարեկան սպասարկման վարձի։

Առավելություններ

0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Անվճար քարտի տրամադրում
Վարկառուները ստանում են ArCa Classic քարտ առանց սպասարկման վճարի
Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

12 ամիս 60 ամիս
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket Line
Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում

Արագ տրամադրում
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում ես վայրկենական
Անտոկոս ապառիկի հնարավորություն
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Առցանց հաստատում
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում ես առանց Բանկ այցելելու։

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket օնլայն վարկ
Հրթիռային արագությամբ ստացիր մինչև 10 մլն դրամի չափով վարկ անմիջապես հավելվածից

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Առցանց հաստատում
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
0 թղթաբանություն
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Արագ վարկային գծեր
Ստացիր վարկային գիծ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Առցանց դիմելու դեպքում վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
0% միջնորդավճար
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գծեր
Ստացիր շահավետ վարկային գիծ Visa կամ Mastercard կրեդիտային քարտով

Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով
0% միջնորդավճար
Վարկի դրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Համեմատել այլ վարկի հետ

Արագ վարկ
Արագ վարկ
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Վարկառուները ստանում են ArCa Classic քարտ առանց տարեկան սպասարկման վարձի
Rocket Line
Արագ վարկային գծեր
Վարկային գծեր
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում եք վայրկենական
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում եք առանց Բանկ այցելելու։
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու կամ պայմանագիր կնքելու
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում։
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործված սահմանաչափի օգտագործած օրերի համար։
Առցանց դիմելու դեպքում վարկի հաստատումը տևում է մինչև 5 րոպե
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վարկի տրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում
Օգտագործեք գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի դրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր Rocket Line թվային ապառիկից մինչև 10 մլն դրամի չափով՝ Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Արագ վարկ - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
այլ
Արժույթ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն գումար
100,000 ՀՀ դրամ / 200 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
10,000,000 ՀՀ դրամ / 20,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
1) գրանցված զուտ եկամտի վեցապատիկ, եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված վճարներ) 280 000 ՀՀ դրամից ցածր է,

2) գրանցված զուտ եկամտի ութապատիկ, առավելագույնը 10 000 000 ՀՀ դրամ կամ 20 000 ԱՄՆ դոլար, եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված վճարներ) 280 000 ՀՀ դրամ և բարձր է
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
19.9%-21.7% ՀՀ դրամի դեպքում / 16.9-18.9% ԱՄՆ դոլարի դպքում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
21.7% ՀՀ դրամի դեպքում / 18.9% ԱՄՆ դոլարի դպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների համար
21․82% -23.99% ՀՀ դրամի դեպքում / 18․54% - 21.86% ԱՄՆ դոլարի դպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդների համար
23.99% ՀՀ դրամի դեպքում / 20.91% -21.86% ԱՄՆ դոլարի դպքում
Վարկի նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
60 ամիս
Տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամի դեպքում՝ անկանխիկ`ընթացիկ հաշվի միջոցով
ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ անկանխիկ`վճարային քարտի միջոցով
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)
Ապահովվածություն
1) վարկարժանության գնահատական

2) դրամական հոսքեր

3) ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, անհրաժեշտության դեպքում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
չի սահմանվում
Ընթացիկ հաշվի բացման և վարկի գումարի կանխիկացման վճար
անվճար
Ապահովագրություն
չի պահանջվում
Կարգավիճակ
ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
վարկառուի/երաշխավորի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ
1. հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն կամ

2. վարկի տրամադրման նախորդող առնվազն վեց ամսվա ընթացքում հաճախորդը պետք է լինի գրանցված աշխատող, եթե վերջինս չունի վարկային պատմություն

3․ Հաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում
ժամկետանց վարկի գծով, օրական
0.1%
ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական
0.1%
Վարկի վաղաժամկետ մարման համար
չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր
Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, եթե`

1) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից (ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում),

2) վարկի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են,

3) չի կատարել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները,

4) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի
Վարկի տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմություն,

2) վարկարժանության դրական գնահատական

3) բավարար դրամական հոսքեր
Վարկի մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմություն,

2) վարկարժանության բացասական գնահատական,

3) անբավարար դրամական հոսքեր

4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

6) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

7)այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ
1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Բանկը վարկի տրամադրման վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում, հեռախոսազանգի կամ էլեկտորնային փոստի միջոցով:
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
5 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Սակագնային արխիվ

03․07․20 -ից գործող սակագներ
559.33 KB
04․02․19 -ից գործող սակագներ
213.90 KB
05․07․21 -ից գործող սակագներ
1.10 MB
07․03․19 -ից գործող սակագներ
211.44 KB
10․10․20 -ից գործող սակագներ
1.06 MB
15․07․21 -ից գործող սակագներ
1.10 MB
Պահանջվող փաստաթղթեր
70.44 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 19.04.2022 01:30
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт