Փոխանցումներ
Telcell Transfer

Telcell Transfer

Արագ դրամական փոխանցումներ դեպի ՀՀ, ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտերկիր

Միջնորդավճար
1%-1.5%
Առավելագույն գումար
Կարգավորվում է ստացող երկրի օրենսդրությամբ
Փոխանցման ժամկետ
5-10 րոպե

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Telcell Transfer

Telcell Transfer

Կատարիր և ստացիր փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն Telcell Transfer արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հաշված րոպեների ընթացքում։

Արագ փոխանցում
Փոխանցումը կատարվում է 5-10 րոպեում
Բարձր սահմանաչափ
Առավելագույն գումարը սահմանվում է ստացող երկրի օրենսդրությամբ
Ցածր միջնորդավճար
1%-1.5% միջնորդավճար

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Առցանց փոխանցումներ ՀՀ-ից ՌԴ IDpay-ի միջոցով
Դրամական փոխանցումներ Հայաստանից Ռուսաստան՝ զանգից էլ արագ

0,9% ամենացածր միջնորդավճար
Շուկայական հնարավոր ամենացածր միջնորդավճար
Մինչև 5 րոպե
Փոխանցման ամենաարագ ժամկետը
Ցանկացած վայրում, ցանկացած պահի
Փոխանցումները կատարվում են ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում։

Հատուկ առաջարկ

IDpay

Գումար ես սպասու՞մ Ռոսաստանից, ասա՝ IDpay ներբեռնեն։ Ակնթարթային ստացիր ՌԴ-ի IDpay համակարգից քեզ ուղարկված փոխանցումները քո IDBank-ի քարտին կամ հաշվին։ Պարզապես ուղարկողին փոխանցիր հեռախոսահամարդ, որը կցված է քարտին/հաշվին։ Հեռախոսահամարը հեշտությամբ կարող ես կցել Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ներբեռնել հավելվածը՝ https://idpay.page.link/apps

Telcell Transfer - Հատուկ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Փոխանցումների միջոցով փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
· Անձը հաստատող փաստաթուղթ

· Դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով

· Այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները

· Գումարը և միջնորդավճարը

· Ստացողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, որոնք նշված են անձնագրում
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
· Անձը հաստատող փաստաթուղթ

· Փոխանցման ունիկալ կոդը

· Փոխանցողի անուն, ազգանունը

· Փոխանցված գումարի չափը և արժույթը

· Դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն
5-10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը
· ՀՀ տարածքում իրականացվող փոխանցումների առավելագույն չափն է՝ 4,000,000 դրամ և համարժեք արտարժույթ

· Այլ երկրներ փոխանցումների համար Համակարգի կողմից սահմանված է՝

10,000 ԱՄՆ դոլար կամ եվրո , 350,000 ՌԴ ռուբլի

· Փոխանցման առավելագույն գումարների սահմանաչափերը կարգավորվում են նաև ստացող երկրի օրենսդրությամբ։
Գանձվող սակագները
ՀՀ տարածքում գործող սակագներն են՝

AMD 1% min 200 AMD

RUB 1% min 200 AMD

USD, EUR 1% min 200 AMD

Այլ երկրներ՝ 1%-1.5%

· Telcell վճարային համակարգով փոխանցումները իրականացվում են անհասցե

· շահառուն գումարը կարող է ստանալ ցանկացած Telcell վճարային համակարգ սպասարկման կետից

· միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
Աշխարհագրությունը
ՀՀ, ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտասահման:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
· Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

· Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

· Հնարավոր է փոփոխել միայն ստացող կողմի տվյալները՝ անուն/ազգանուն/հայրանուն:

· Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացում
· Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման,փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:

· Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետվերադարձ
· Կատարվում է հաճախորդի պահանջով և գրավոր դիմումի հիման վրա մեկ բանկային օրվա ընթացքում կամ ավելի ուշ:

· Միջնորդավճարի վերադարձը կատարվում է համակարգի կողմից` կախված փոխանցված գումարի ետվերադարձի պատճառից: · Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը
· ՀՀ տարածքում փոխանցված գումարների համար՝ 1 տարի

· Այլ երկրների դեպքում՝ 2 ամիս

Սակագնային արխիվ

23.09.19 -ից գործող սակագներ
550.73 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
61.20 KB
Բանկում կարող եք արագ դրամական փոխանցումներ կատարել Moneytun, Telcell Transfer, MoneyGram, Unistream, Ria, Intel Express համակարգերով: Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Բանկի կայքի «Փոխանցումներ» բաժնում:
Փոխանցման արժույթներ են ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, եվրո, սակայն բացի նշված արժույթներից հաճախորդը կարող է ստանալ փոխանցումը նաև ՀՀ դրամով։
ՀՀ, ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտասահման 1-1,5% սակագնով։
· ՀՀ տարածքում իրականացվող փոխանցումների առավելագույն չափն է 4 000 000 դրամ և համարժեք արտարժույթ
· Այլ երկրներ փոխանցումների համար Համակարգի կողմից սահմանված է 10000 ԱՄՆ դոլար կամ եվրո, 350000 ՌԴ ռուբլի
· Փոխանցման առավելագույն գումարների սահմանաչափերը կարգավորվում են նաև ստացող երկրի օրենսդրությամբ։

Դիմել հիմա

Փոխանցման միջնորդավճարը՝ 1-1,5%
Փոխանցման ժամկետը՝ առավելագույնը 10 րոպե

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 26.10.2021 12:24
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт