Հաշիվների բացում և սպասարկում
Էսքրոու հաշիվներ

Էսքրոու հաշիվներ

Ձեր երաշխիքը ապահով գործարքների համար

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Էսքրոու հաշիվներ

Էսքրոու հաշիվներ

Առքուվաճառքի գործարքներդ ավելի ապահով դարձրու՝ օգտվելով IDBank-ի էսքրոու հաշիվներից։ Էսքրոու հաշվին մուտքագրվում է ապրանքի, ծառայության, շարժական կամ անշարժ գույքի ձեռքբերման համար նշված գումարը կամ նշված գումարի մի մասը՝ որպես գործարքի կատարման երաշխիք։ Միջնորդավճարը կազմում է 0.2%՝ 20.000-500.000 ՀՀ դրամ միջակայքում։
Էսքրոուի շնորհիվ գործարքն ավելի ապահով է դառնում և՛ գնորդի, և՛ վաճառողի համար։

Հաճախորդների խումբ
ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդներ
Հաշվի բացում
Անվճար
Սպասարկման վճար
Հաշվին մուտքագրվող գումարի 0.2 տոկոսի չափով, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ։ 250 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում միջնորդավճարը՝ պայմանագրային։
Հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ արժույթներով
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ
Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների առավելագույն չափ
Պայմանավորված է գործարքի պահանջներով
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշվին
Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ
· Հաշվի համալրում․Էսքրոու հաշվին մուտքագրվում է ապրանքի, ծառայության, շարժական կամ անշարժ գույքի ձեռքբերման համար նշված գումարը կամ նշված գումարի մի մասը՝ որպես գործարքի կատարման երաշխիք։

· կանխիկի մուտքագրում

· այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց

· բանկային փոխանցումների միջոցով

· Հաշվի ելքագրում

· կանխիկի ելքագրում

· հաշվից փոխանցումներ, ինչպես նաև առցանց փոխանցումներ
Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
Անվճար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
0%
(տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)
Պայմանների փոփոխություն
Պայմանագրում պայմանների փոփոխություն կատարելիս էսքրոու Հաշվետիրոջից գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամի չափով յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար
Հաշվի փակում
Անվճար

Սակագնային արխիվ

10.05.19 -ից գործող սակագներ
1.04 MB
01.05.20 -ից գործող սակագներ
628.50 KB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
1.13 MB
Պահանջվող փաստաթղթեր
124.94 KB

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 30.08.2023 04:34
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт