Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Ստացեք վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև Ձեր ներդրած ավանդի չափով

Վարկի արժույթ
֏, $, €
Տոկոսադրույք
սկսած 3․04%
Մարման ժամկետ
Մինչև 36 ամիս կամ ավանդի ժամկետ
Վարկի գումար
Սկսած 100,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Ստացեք շահավետ վարկեր և վարկային գծեր Ձեր կորպորատիվ դրամական միջոցների և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավադրմամբ։
Վարկի համար առավելագույն գումար չի սահմանվում, այն կախված է գրավադրվող դրամական միջոցների գումարից։

Առավելությունները

Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող դրամական միջոցների ապահովությամբ վարկեր սկսած 3․04%-ից։

Առանց վերին շեմի
Վարկի չափը կախված է գրավադրվող ավանդից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 3․04%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Համեմատել այլ վարկի հետ

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր
Դրամական միջոցների գրավով վարկեր
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Սկսած ընդամենը 3․04%-ից
Վարկի չափը կախված է գրավադրվող ավանդից
Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր
Վարկային գիծ
Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր
Բիզնես հիփոթեք
Էներջի վարկ
Փաթեթ «Start Max»
Վարկի չափը սկսվում է 50,000,000 դրամից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Անուիտետային, նվազող կամ խառը մարման տարբերակներ
Առավելագույնը 60 ամիս
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար՝ սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Վարկի չափը սկսվում է 50,000 ԱՄՆ դոլարից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Սկսած ընդամենը 6․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար` միանվագ ընդամենը 0․5%
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Բանկային հաշիվ՝ անվճար բացում և սպասարկում
Online banking՝ անվճար միացում
Visa Business քարտ՝ առաջին 4 ամիսն անվճար

Հատուկ առաջարկ

Վարկային գիծ

Ստացեք վարկային գիծ Ձեր բիզնեսի համար՝ 45 օր արտոնյալ ժամկետով, սկսած տարեկան 8․9% տոկոսադրույքից։ Վարկային գծից կարող եք օգտվել Visa Business վճարային քարտով, որն ընդունվում է ամբողջ աշխարհում և նախատեսում է մի շարք առավելությունների փաթեթ։

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր - Հատուկ առաջարկներ
Նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դրամական միջոցների և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր
Վարկի տեսակ
Վարկ/վարկային գիծ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Առավելագույն գումար
Չի սահմանափակվում
Նվազագույն գումար
100,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 Եվրո
Ապահովվածություն
Հաճախորդին կամ երրորդ անձանց պատկանող դրամական միջոցներ և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք
Նվազագույն ժամկետ

Գրավի արժույթով տրամադրվող վարկեր/վարկային գծերի դեպքում՝ 1 ամիս

Գրավի արժույթից տարբերվող արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ 1 ամիս
Առավելագույն ժամկետ

Գրավի արժույթով տրամադրվող վարկեր/վարկային գծերի դեպքում՝ 36 ամիս, սակայն եթե ավանդի ժամկետը գերազանցում է 36 ամիսը, ապա` ավանդի գործողության ժամկետով

Գրավի արժույթից տարբերվող արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ 12 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
br> Գրավի արժույթով տրամադրվող վարկեր/վարկային գծերի դեպքում՝

1. Դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի (ավանդի) գրավադրման դեպքում ավանդի դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույք + 3 տոկոսային կետ

2. Բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցների գրավադրման դեպքում դրամական միջոցների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույք +3 տոկոսային կետ

Գրավի արժույթից տարբերվող արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ համաձայն աղյուսակի
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 3.04%
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գրավի արժույթով տրամադրվող վարկեր/վարկային գծերի դեպքում՝ 95%, եթե տոկոսագումարները վճարվում են վարկի տրամադրման պահին, տոկոսների վճարման այլ պարբերականության դեպքում` 90 տոկոս

Գրավի արժույթից տարբերվող արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ 75%
Վարկի սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման վճար
Չի սահմանվում
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
համաձայն Բանկի սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

1. Տոկոսագումարների մարումները` ամսական, իսկ վարկը` ժամկետի վերջում

2. Տոկոսագումարների մարումները` վարկը տրամադրելու պահին, իսկ վարկը` ժամկետի վերջում

3. Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ

4. Նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական
Վարկային գծի տրամադրման առանձնահատկությունները

1. Վերականգնվող վարկային գծի

2. Վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի դիմաց հաշվարկվող է տարեկան դրույքաչափ` 0

3. Վարկային գիծը Visa Business վճարային քարտի միջոցով տրամադրելու դեպքում նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, ներբանկային և միջբանկային փոխանցումների ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

4. Ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին` նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսագումարների չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման եղանակ

1. Անկանխիկ վարկ/վարկային գիծ` հաճախորդի բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով2.Անկանխիկ` Visa Business վճարային քարտին տրամադրման միջոցով`համաձայն Բանկի սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկի/վարկային գծի գումարի կանխիկացում` բանկային հաշվից կանխիկացնելու դեպքում

1. Կանխիկ ներդրված դրամական միջոցների դեպքում չի պահանջվում,

2. անկանխիկ ներդրված դրամական միջոցների դեպքում` համաձայն Բանկի սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ

1. Վարկային պատմության առկայությունը պարտադիր չէ

2. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Չի պահանջվում
Վարկի/վարկային գծի ժամկետի երկարաձգում
Առանց սահմանափակումների` երկարաձգման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով, եթե երկարաձգման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ առկա չեն
Տույժեր, տուգանքներ

ժամկետանց վարկի գումարի տույժ` օրական 0.1%

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
Հայտի ընդունման և ձևակերպման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, գլխամասային գրասենյակ
Տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմություն

2) գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին

3) բարի համբավ

4) այլ գործոններ
Մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմություն

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ

3) գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին

4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

6) այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը/վարկային գիծը տրամադրելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB
Да, оформить карту на ребенка можно. Возраст ребенка должен быть от 7 до 14 лет. В таком случае ребенок сможет оформить карту с законным представителем. С 14 лет оформить карту можно самостоятельно.
Да, оформить карту на ребенка можно. Возраст ребенка должен
Да, оформить карту на ребенка можно. Возраст ребенка должен

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 3․04%-ից
Վարկի գումարը՝ սկսած 100,000 ֏-ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:32
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт