Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Ստացեք մինչև 8.00% տարեկան եկամուտ «Բիզնես Ապահով» ավանդով

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Մինչև 8․00%*
Ժամկետ
Մինչև 1096 օր
Ավանդի գումար
1,000,000 ֏ - 100,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Հարց-պատասխան
Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Ստացեք մինչև 8.00% տարեկան եկամուտ

Ներդրեք Ձեր գումարը «Բիզնես Ապահով» ավանդատեսակով և առանց ավելացման իրավունքի, ստացեք մինչև 8.00%* տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Դուք եք ընտրում՝ տոկոսները ստանում եք ամեն ամիս, թե ժամկետի վերջում։
*Ավանդը ներդրեք առանց խզման իրավունքի, 180 և ավելի օր ժամկետով ու ստացեք սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.5 տոկոսային կետով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար` 0,25 տոկոսային կետով:

Բարձր տոկոսադրույք
Տարեկան մինչև 7.75% եկամուտ
Լրացուցիչ մինչև 0․5%
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Արժույթի ընտրություն
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Ընտրել ավանդը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո
ՌԴ ռուբլի
Ավանդի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի ավանդի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Ավանդի ժամկետը, օր

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի ավանդի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

31 393 734 1096
Տոկոսագումարների ստացումը

Ավանդի ամբողջ տոկոսագումարները կարող եք ստանալ ամսական կամ ավանդի պայմանագրի գործողության ավարտին` ըստ Ձեր ընտրության

Ավելացման իրավունքով

Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։

Տոկոսադրույքը
- %
Ձեր եկամուտը կկազմի
- AMD
Ստանում եք
- AMD
Ներդնում եք
Ստանում եք

Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես Ապահով ավելացման իրավունքով
Ստացեք մինչև 7.75% տարեկան եկամուտ «Բիզնես Ապահով» ավանդով

Բարձր տոկոսատրույք
Տարեկան մինչև 7.75% եկամուտ
Լրացուցիչ մինչև 0․5%
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Արժույթի ընտրություն
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Համեմատել այլ ավանդի հետ

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի
Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի
Տարեկան մինչև 8.00% եկամուտ
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով
Բիզնես Ապահով ավելացման իրավունքով
Բիզնես Ցպահանջ
Տարեկան մինչև 7.75% եկամուտ
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով
Եկամուտը հաշվարկվում է օրվա դրական մնացորդից
Ավանդի առավելագույն չափ չի սահմանվում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Հատուկ առաջարկ

Ավանդ Ապահով ավելացման իրավունքով

Ընտրեք Ավանդի ավելացման իրավունքով տարբերակը և կկարողանաք համալրել ավանդի մայր գումարը ներդնելուց հետո։

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի - Հատուկ առաջարկներ
31-90 օր
Ժամկետի վերջում՝ 4.00%
91-180 օր
Ամսական՝4.50%,Ժամկետի վերջում՝ 5.00%
181-270 օր
Ամսական՝ 6.00%,Ժամկետի վերջում՝ 6.50%
271-365 օր
Ամսական՝ 6․50%,Ժամկետի վերջում՝ 7.00%
366-730 օր
Ամսական՝ 7.25%,Ժամկետի վերջում՝ 7․75%
731-1096 օր
Ամսական՝ 7.50%,Ժամկետի վերջում՝ 8․00%
181-270 օր
Ժամկետի վերջում՝ 0.50%
271-365 օր
Ամսական՝ 1․50%,Ժամկետի վերջում՝ 2.00%
366-730 օր
Ամսական՝ 2.50%,Ժամկետի վերջում՝ 3.00%
731-1096 օր
Ամսական՝ 2.75%,Ժամկետի վերջում՝ 3․25%
91-180 օր
Ժամկետի վերջում՝0.25%
181-270 օր
Ամսական՝ 0.75%,Ժամկետի վերջում՝ 1.00%
271-365 օր
Ամսական՝1.00%,Ժամկետի վերջում՝ 1.25%
366-730 օր
Ամսական՝ 1.25%,Ժամկետի վերջում՝ 1.50%
731-1096 օր
Ամսական՝ 1.50%,Ժամկետի վերջում՝ 1․75%
31-90 օր
Ժամկետի վերջում՝ 2.00%
91-180 օր
Ամսական՝ 3.00%,Ժամկետի վերջում՝ 3.50%
181-270 օր
Ամսական՝ 3․50%,Ժամկետի վերջում՝ 4․00%
271-365 օր
Ամսական՝ 4․25%,Ժամկետի վերջում՝ 4․75%
366-730 օր
Ամսական՝ 5.50%,Ժամկետի վերջում՝ 6.00%

Սակագնային արխիվ

30.06.2021-ից գործող տեղեկատվական ամփոփաագիր
1.32 MB
16.03.2022-28.04.2022 գործող սակագներ
258.68 KB
28.04.2022-09․05․2022 գործող սակագներ
191.29 KB
Ցպահանջ ավանդատեսակի տեղեկատվական ամփոփագիր 28․04․22-09․05․22
165.39 KB
Ավանդը հնարավոր է ներդնել ինչպես ավելացման իրավունքով, այնպես էլ առանց ավելացման իրավունքի։
Իրավաբանական անձ հաճախորդը կարող է ներդնել Ավանդը առանց խզման իրավունքի, 180 և ավելի օր ժամկետով ու ստանալ սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.5 տոկոսային կետով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար` 0,25 տոկոսային կետով։
«Բիզնես Ապահով» ավանդի տարեկան տոկոսադրույքները տարատեսակ արժույթներով և ժամկետներով` կախված ավանդի ավելացման իրավունքի հնարավորություններից ներկայացված են հետևյալ հղումով։
Մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ Բանկի կայքից, իսկ հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն (+37410)593333, (+37460)273333 հեռախոսահամարներով։

Ավանդատու կարող է հանդիսանալ Բանկում ընթացիկ, քարտային, խնայողական կամ հատուկ բանկային  հաշիվ ունեցող (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով  նախատեսված դեպքերի), իրավաբանական անձը (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերը), իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձը, ով Բանկի հետ կնքել է կամ ցանկություն է հայտնել կնքելու Բանկային ավանդի պայմանագիր։
Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 2,000 ԱՄՆ դոլար կամ 2,000 Եվրո կամ 120,000 ՌԴ ռուբլի։

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 25.03.2024 05:08
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт