Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Ստացեք մինչև 8.00% տարեկան եկամուտ «Բիզնես Ապահով» ավանդով

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Մինչև 8․00%*
Ժամկետ
Մինչև 1096 օր
Ավանդի գումար
1,000,000 ֏ - 100,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Հարց-պատասխան
Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի

Ստացեք մինչև 8.00% տարեկան եկամուտ

Ներդրեք Ձեր գումարը «Բիզնես Ապահով» ավանդատեսակով և առանց ավելացման իրավունքի, ստացեք մինչև 8.00%* տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Դուք եք ընտրում՝ տոկոսները ստանում եք ամեն ամիս, թե ժամկետի վերջում։
*Ավանդը ներդրեք առանց խզման իրավունքի, 180 և ավելի օր ժամկետով ու ստացեք սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.5 տոկոսային կետով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար` 0,25 տոկոսային կետով:

Բարձր տոկոսադրույք
Տարեկան մինչև 7.75% եկամուտ
Լրացուցիչ մինչև 0․5%
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Արժույթի ընտրություն
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Ընտրել ավանդը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո
ՌԴ ռուբլի
Ավանդի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի ավանդի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Ավանդի ժամկետը, օր

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի ավանդի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

31 393 734 1096
Տոկոսագումարների ստացումը

Ավանդի ամբողջ տոկոսագումարները կարող եք ստանալ ամսական կամ ավանդի պայմանագրի գործողության ավարտին` ըստ Ձեր ընտրության

Ավելացման իրավունքով

Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։

Տոկոսադրույքը
- %
Ձեր եկամուտը կկազմի
- AMD
Ստանում եք
- AMD
Ներդնում եք
Ստանում եք

Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես Ապահով ավելացման իրավունքով
Ստացեք մինչև 8.25% տարեկան եկամուտ «Բիզնես Ապահով» ավանդով

Բարձր տոկոսատրույք
Տարեկան մինչև 8.25% եկամուտ
Լրացուցիչ մինչև 0․5%
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Արժույթի ընտրություն
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Համեմատել այլ ավանդի հետ

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի
Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի
Տարեկան մինչև 8.00% եկամուտ
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով
Բիզնես Ապահով ավելացման իրավունքով
Բիզնես Ցպահանջ
Տարեկան մինչև 7.75% եկամուտ
180+ օրով առանց խզման իրավունքի ներդնելու դեպքում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով
Եկամուտը հաշվարկվում է օրվա դրական մնացորդից
Ավանդի առավելագույն չափ չի սահմանվում
Ավանդն ընդունվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով

Հատուկ առաջարկ

Ավանդ Ապահով ավելացման իրավունքով

Ընտրեք Ավանդի ավելացման իրավունքով տարբերակը և կկարողանաք համալրել ավանդի մայր գումարը ներդնելուց հետո։

Բիզնես Ապահով առանց ավելացման իրավունքի - Հատուկ առաջարկներ
31-90 օր
Ժամկետի վերջում՝ 4.00%
91-180 օր
Ամսական՝4.50%,Ժամկետի վերջում՝ 5.00%
181-270 օր
Ամսական՝ 6.00%,Ժամկետի վերջում՝ 6.50%
271-365 օր
Ամսական՝ 6․50%,Ժամկետի վերջում՝ 7.00%
366-730 օր
Ամսական՝ 7.25%,Ժամկետի վերջում՝ 7․75%
731-1096 օր
Ամսական՝ 7.50%,Ժամկետի վերջում՝ 8․00%
181-270 օր
Ժամկետի վերջում՝ 0.50%
271-365 օր
Ամսական՝ 1․50%,Ժամկետի վերջում՝ 2.00%
366-730 օր
Ամսական՝ 2.50%,Ժամկետի վերջում՝ 3.00%
731-1096 օր
Ամսական՝ 2.75%,Ժամկետի վերջում՝ 3․25%
91-180 օր
Ժամկետի վերջում՝0.25%
181-270 օր
Ամսական՝ 0.75%,Ժամկետի վերջում՝ 1.00%
271-365 օր
Ամսական՝1.00%,Ժամկետի վերջում՝ 1.25%
366-730 օր
Ամսական՝ 1.25%,Ժամկետի վերջում՝ 1.50%
731-1096 օր
Ամսական՝ 1.50%,Ժամկետի վերջում՝ 1․75%
31-90 օր
Ժամկետի վերջում՝ 2.00%
91-180 օր
Ամսական՝ 3.00%,Ժամկետի վերջում՝ 3.50%
181-270 օր
Ամսական՝ 3․50%,Ժամկետի վերջում՝ 4․00%
271-365 օր
Ամսական՝ 4․25%,Ժամկետի վերջում՝ 4․75%
366-730 օր
Ամսական՝ 5.50%,Ժամկետի վերջում՝ 6.00%

Սակագնային արխիվ

30.06.2021-ից գործող տեղեկատվական ամփոփաագիր
1.32 MB
16.03.2022-28.04.2022 գործող սակագներ
258.68 KB
28.04.2022-09․05․2022 գործող սակագներ
191.29 KB
Ցպահանջ ավանդատեսակի տեղեկատվական ամփոփագիր 28․04․22-09․05․22
165.39 KB
Ավանդը հնարավոր է ներդնել ինչպես ավելացման իրավունքով, այնպես էլ առանց ավելացման իրավունքի։
Իրավաբանական անձ հաճախորդը կարող է ներդնել Ավանդը առանց խզման իրավունքի, 180 և ավելի օր ժամկետով ու ստանալ սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.5 տոկոսային կետով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար` 0,25 տոկոսային կետով։
«Բիզնես Ապահով» ավանդի տարեկան տոկոսադրույքները տարատեսակ արժույթներով և ժամկետներով` կախված ավանդի ավելացման իրավունքի հնարավորություններից ներկայացված են հետևյալ հղումով։
Մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ Բանկի կայքից, իսկ հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն (+37410)593333, (+37460)273333 հեռախոսահամարներով։

Ավանդատու կարող է հանդիսանալ Բանկում ընթացիկ, քարտային, խնայողական կամ հատուկ բանկային  հաշիվ ունեցող (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով  նախատեսված դեպքերի), իրավաբանական անձը (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերը), իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձը, ով Բանկի հետ կնքել է կամ ցանկություն է հայտնել կնքելու Բանկային ավանդի պայմանագիր։
Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 2,000 ԱՄՆ դոլար կամ 2,000 Եվրո կամ 120,000 ՌԴ ռուբլի։
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 18.08.2022 12:41
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт