Հայտարարություն տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ

Հայտարարություն տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ 

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել` հետևյալ հասցեում:

Վերը նշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ` մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոստային եղանակով տրամադրելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում): Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում, էլեկտրոնային հասցեով` [email protected], կամ փոստով` «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց 13 հասցեով:

© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 20.09.2021 10:40
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт