Ավելին
idcoin

idcoin

հավատարմության թվային միավոր

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Հարց-պատասխան
idcoin

Հիմնական 

idcoin-ը հավատարմության թվային միավոր է, որը կուտակվում է Idram&IDBank հավելվածում տարբեր արշավների, հավատարմության ծրագրերի, առաջարկների մասնակցելու և պարզապես մեր հաճախորդը լինելու համար։ Բացի այդ, դու կարող ես ստանալ idcoin-եր որպես շնորհակալություն։ 

Կատարիր վճարումներ Idram Rocket Visa, Visa Travel, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Infinite Special Edition քարտերով ու բացի քո մշտական քեշբեքից ստացիր 0,5 % idcoin միավոր։

Իմացիր ավելին idcoin-ի մասին այստեղ։ 

Visa Infinite Special Edition
Գնումներից` 0․5% idcoin / 1 idcoin = 1 ՀՀ դրամ/

idcoin տրամադրվում է քարտով կատարված գնումների համար, բացառությամբ հետևյալ առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գնումներից՝ խաղադրույքներ, հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր, այլ վճարումներ), բարեգործական հանգանակություններ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։

idcoin տրամադրվում է, եթե քարտով կատարված մեկ վճարման գումարը 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) և ավել է։ Ընթացիկ ամսվա ընթացքում քարտով կատարված վճարումների դիմաց idcoin վճարվում է մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը։

idcoin-ի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են հետևյալ հղմամբ։

Առավել մանրամասն՝ Visa Infinite Special Edition քարտի տեղեկատվական ամփոփագրում։
Visa Infinite
Գնումներից` 0․5% idcoin / 1 idcoin = 1 ՀՀ դրամ/

idcoin տրամադրվում է քարտով կատարված գնումների համար, բացառությամբ հետևյալ առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գնումներից՝ խաղադրույքներ, հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր, այլ վճարումներ), բարեգործական հանգանակություններ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։

idcoin տրամադրվում է, եթե քարտով կատարված մեկ վճարման գումարը 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) և ավել է։ Ընթացիկ ամսվա ընթացքում քարտով կատարված վճարումների դիմաց idcoin վճարվում է մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը։

idcoin-ի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են հետևյալ հղմամբ։

Առավել մանրամասն՝ Visa Infinite քարտի տեղեկատվական ամփոփագրում։
Visa Signature
Գնումներից` 0․5% idcoin / 1 idcoin = 1 ՀՀ դրամ/

idcoin տրամադրվում է քարտով կատարված գնումների համար, բացառությամբ հետևյալ առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գնումներից՝ խաղադրույքներ, հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր, այլ վճարումներ), բարեգործական հանգանակություններ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։

idcoin տրամադրվում է, եթե քարտով կատարված մեկ վճարման գումարը 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) և ավել է։ Ընթացիկ ամսվա ընթացքում քարտով կատարված վճարումների դիմաց idcoin վճարվում է մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը։

idcoin-ի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են հետևյալ հղմամբ։

Առավել մանրամասն՝ Visa Signature քարտի տեղեկատվական ամփոփագրում։
Idram Rocket Visa
Գնումներից` 0․5% idcoin / 1 idcoin = 1 ՀՀ դրամ/

idcoin տրամադրվում է քարտով կատարված գնումների համար, բացառությամբ հետևյալ առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գնումներից՝ խաղադրույքներ, հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր, այլ վճարումներ), բարեգործական հանգանակություններ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։

idcoin տրամադրվում է, եթե մեկ վճարման գումարը 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) և ավել է , և միաժամանակ վճարումների նվազագույն հանրագումարը գերազանցում է ամսական 20,000 ՀՀ դրամը (ներառյալ)։ idcoin-ի ստացման համար ամսական առավելագույն գումար է սահմանվում 5,000 ՀՀ դրամը։ Ընթացիկ ամսվա ընթացքում քարտով կատարված վճարումների դիմաց idcoin վճարվում է մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը։

idcoin-ի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են հետևյալ հղմամբ։

Առավել մանրամասն՝ Idram Rocket Visa քարտի տեղեկատվական ամփոփագրում։
Travel card
Գնումներից` 0․5% idcoin / 1 idcoin = 1 ՀՀ դրամ/

idcoin տրամադրվում է քարտով կատարված գնումների համար, բացառությամբ հետևյալ առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գնումներից՝ խաղադրույքներ, հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր, այլ վճարումներ), բարեգործական հանգանակություններ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։

idcoin տրամադրվում է, եթե մեկ վճարման գումարը 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) և ավել է:

idcoin-ի ստացման համար ամսական առավելագույն գումար է սահմանվում 10 000 ՀՀ դրամը//համարժեք արտարժույթը։ Ընթացիկ ամսվա ընթացքում քարտով կատարված վճարումների դիմաց idcoin վճարվում է մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը։

idcoin-ի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են հետևյալ հղմամբ։

Առավել մանրամասն՝ Travel քարտի տեղեկատվական ամփոփագրում։
idcoin-ը IDBank-ի լոյալության միավորն է, որը տրամադրվում է Idplus լոյալության հարթակի միջոցով և հասանելի է Idram&IDBank հավելվածում։
Մեկ idcoin-ը համարժեք է մեկ ՀՀ դրամին։
idcoin-ը Բանկի հավատարմության ծրագրի մի մասն է կազմում և այն հնարավոր չէ գնել Idplus լոյալության հարթակից կամ վաճառել արդեն իսկ ստացված idcoin-ը։
idcoin կարող է տրամադրվել պրոդուկտների, արշավների, հավատարմության ծրագրերի շրջանակներում, հատուկ պայմանների կատարման արդյունքում, այնպես էլ առանց պայմանների։ idcoin ստանալու վերաբերյալ արշավների և/կամ հատուկ պայմանների առկայության դեպքում վերջիններս կհրապարակվեն։ Հաճախորդները կարող են ստանալ idcoin-ը պրոդուկտների, արշավների, հավատարմության այլ ծրագրերի շրջանակում, որոնց մասին կարելի է տեղեկանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքից․ այստեղ պարբերաբար կհրապարակվի մանրամասն տեղեկատվությունը։
idcoin-ի մնացորդը հասանելի է Հաճախորդի Idram&IDBank հավելվածում։ Իդրամ QR վճարում կատարելիս համակարգն ավտոմատ կառաջարկի օգտագործել idcoin մնացորդը նույն տրամաբանությամբ ինչ Id+ բոնուսները և նվեր քարտերը։
Յուրաքանչյուր նոր փոխանցված idcoin գումարվում է նախորդին՝ Հաճախորդի մոտ ցուցադրելով idcoin-ի հանրագումարը։
Idplus հավելվածում պահպանվում է idcoin-ի ստացման և օգտագործման ողջ պատմությունը։
idcoin-ի տրամադրման համար օգտագործվում է Բանկում գրանցված բջջային հեռախոսահամարը։ Բանկում մեկից ավել գրանցված և գործող բջջային հեռախոսահամար ունենալու դեպքում առաջնահերթությունը տրվելու է Idram&IDBank հավելվածում գրանցված հեռախոսահամարին կամ վերջին գրանցված հեռախոսահամարին։
Այն վաճառակետերում, ուր կա Իդրամի QR-ով վճարման հնարավորություն, կարելի է օգտագործել idcoin-ն Idram&IDBank հավելվածի կամ Idplus լոյալության հարթակի միջոցով, եթե idcoin-ի մնացորդն ամբողջությամբ բավարարում է վճարում կատարելու համար։ Եթե մնացորդը չի բավարարում, ապա կարելի է կատարել կոմբո վճարումներ Idram&IDBank հավելվածի կամ Idplus լոյալության հարթակի միջոցով։ idcoin-ի օգտագործումը ենթադրում է ՀՀ դրամով գումարի փոխանցում առևտրի կետին, որի արդյունքում Հաճախորդի idcoin-ի մնացորդը համապատասխան չափով նվազեցվում է:
idcoin-ը օգտագործելու նպատակով Հաճախորդը պետք է ապահովի հետևյալ պայմանները. 1․ idcoin-ի օգտագործմամբ առաջին վճարումը պետք է կատարի idcoin-ի առաջին հաշվեգրումից հետո 365 օրվա ընթացքում, 2․ եթե առաջին վճարումը կատարելուց հետո Հաճախորդի idcoin-ներն ամբողջությամբ չեն օգտագործվում, ապա յուրաքանչյուր հաջորդ վճարումը Հաճախորդը պետք է կատարի idcoin-ի օգտագործմամբ վերջին վճարումից հետո 365 օրվա ընթացքում: Նշված պայմանների չկատարումը հանգեցնում է idcoin-ի մնացորդի ամբողջական զրոյացմանը:
IDBank-ի Visa Rocket, Travel, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Infinite Special Edition քարտերով կատարված վճարային գործարքների դիմաց քարտապաններին գործող cashback-ից բացի տրամադրվելու է 0,5% idcoin: Ընթացիկ ամսվա վճարումների դիմաց idcoin վճարվելու է հաջորդ ամսվա սկիզբ՝ 5 աշխ․ օրվա ընթացքում (և այսպես շարունակ յուր․ ամիս)։ Այս կոնտեքստում վճարային գործարքներ չեն․ հեռահաղորդակցման ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, էլեկտրոնային փողեր, պետական մարմինների վճարումներ (հարկեր, տուրքեր և այլ վճարներ),բարեգործական հանգանակություններ, խաղադրույքներ, բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։ Կախված քարտի տեսակից idcoin-ը կունենա ամսական առավելագույն սահմանաչափ, օրինակ՝ Visa Rocket քարտի դեպքում idcoin-ի ամսական առավելագույն սահմանաչափը 5 000 դրամն է, Travel քարտի դեպքում 10000 դրամը, պրեմիում քարտերի դեպքում առավելագույն սահմանաչափ չկա։ Պայմանների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում՝ համապատասխան քարտատեսակի տեղեկատվական ամփոփագրում։
IDBank-ի քարտերով կատարված վճարումների դիմաց idcoin ստանալու տրամաբանությունը նույնն է, ինչ քեշբեքի ստացման տրամաբանությունը, բացառությամբ տոկոսի չափի, որը idcoin-ի դեպքում միշտ գործարքի գումարի 0,5%-ն է կազմում։ Օրինակ՝ Visa Rocket քարտերի դեպքում անհրաժեշտ կլինի կատարել ամսական 20 000 և ավել ՀՀ դրամի չափով վճարումներ, իսկ մեկ գործարքի գումարը պետք է լինի 5000 և ավել ՀՀ դրամ։ Վճարումների դիմաց idcoin ստանալու պայմանները նշված են յուրաքանչյուր քարտատեսակի տեղեկատվական ամփոփագրերում։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 13.06.2024 10:50
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт