Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկեր/վարկային գծեր

Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկեր/վարկային գծեր

Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև քո ներդրած ավանդի/պարտատոմսի չափով

Վարկի արժույթը
֏, $, ₽, €
Տոկոսադրույք
Ավանդի/պարտատոմսի դիմաց վճարվող տոկոսադրույք + 2%
Մարման ժամկետ
մինչև ավանդի և/կամ պարտատոմսի մարման օրը
Վարկի առավելագույն գումար
250 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկեր/վարկային գծեր

Դրամական միջոցների/պարտատոմսերի գրավով վարկ

Ստացիր շահավետ վարկ կամ վարկային գիծ դրամական միջոցների/պարտատոմսերի ապահովությամբ։
Կարող ես գրավ գնել ավանդը, բանկային հաշիվներին ներդրված դրամական միջոցները, պարտատոմսերը։ Վարկի մարումները կարող ես կատարել անուիտետային, զսպանակաձև և դիսկոնտային եղանակներով։

Առավելություններ

Դրամական միջոցների և ՛՛ԱյԴի Բանկ՛՛ ՓԲԸ կողմից թողարկվող պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկեր/վարկային գծեր

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը տրամադրվում է նաև Ձեր նախընտրած արժույթով
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 250,000,000 դրամ է
0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միանվագ միջնորդավճարի

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո
ՌԴ ռուբլի
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

1 ամիս 36 ամիս
Գրավի տեսակը
Պարտատոմսի %
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր Rocket Line թվային ապառիկից մինչև 10 մլն դրամի չափով՝ Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկեր/վարկային գծեր - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի տեսակ
վարկ/վարկային գիծ
Նպատակ
այլ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
Նվազագույն գումար/սահմանաչափ
100 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Առավելագույն գումար/սահմանաչափ
250 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Միևնույն արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսադրույք և/կամ պարտատոմսերի արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերություն + 2%

Տարբերվող արժույթով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք + 5%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Միևնույն արժույթով վարկերի դեպքում՝ 2.28%-11.60%

Միևնույն արժույթով վարկային գծերի դեպքում՝ 2.63%-18.57%

Տարբերվող արժույթով վարկերի դեպքում` 16.08%

Տարբերվող արժույթով վարկային գծերի դեպքում` 16.57%-23.38%
Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
չի սահմանվում
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճարներ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
Միևնույն արժույթով վարկերի դեպքում՝ գրավադրվող միջոցների անվանական արժեքի 95%-ի չափով

Տարբերվող արժույթով վարկերի դեպքում՝ գրավադրվող միջոցների անվանական արժեքի 90%-ի չափով
Առավելագույն ժամկետ
մինչև ավանդի և/կամ պարտատոմսի մարման օրը
Նվազագույն ժամկետ
2 ամիս
Վարկի մարման եղանակ
1) Անուիտետային` հավասարաչափ մարումներով կամ

2) դիսկոնտային` տոկոսագումարների վճարումը ժամկետի սկզբում, իսկ մայր գումարինը` ժամկետի վերջում

3) Զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական
Վարկային գծի մարման եղանակ
1) Տոկոսագումարների մարումը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը միևնույն ամսվա 1-ի դրությամբ կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով,

2) Մայր գումարի մարումը` ժամկետի վերջում:
Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Մինչև 45 օր. նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում եթե հաճախորդը վերը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
Վարկային գծի ամսական մարման նվազագույն չափ
չի սահմանվում
Տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով:
Արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Վարկային գծի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Վարկի/վարկային գծի գումարի կանխիկացման վճար
Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված կանխիկացման սակագների
Ապահովվածություն
Հաճախորդի կամ այլ անձի (ֆիզիկական, իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր) կողմից Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք և/կամ ձեռքբերված «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմս
Երկարաձգման պայմաններ
Վարկի/վարկային գծի ժամկետը կարող է երկարաձգվել վարկի/վարկային գծի վերջնաժամկետից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ հաճախորդի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա, երկարաձգման օրվա դրությամբ Բանկում գործող պայմաններին համաձայն, եթե՝

1) մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ «ԱյԴի» բանկում չունի դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ

2) 20 միլիոն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում չունի դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ

Երկարաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը մինչև ավանդի և/կամ պարտատոմսի մարման օրը:
Կարգավիճակ
1) ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
2) Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
Վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 18 տարեկանից պակաս լինի
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջը
Մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ «ԱյԴի Բանկ»-ում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ:

20 միլիոն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ։
Ժամկետանց վարկի գծով օրական տույժ, տուգանք
0.1%
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով օրական տույժ, տուգանք
0.1%
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր
Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում եթե`

1) վարկի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են

2)• ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում վարկային պարտավորությունների գծով հաճախորդը ունի «ստանդարտ» դասից տարբերվող դասակարգում

3) Հաճախորդը հրաժարվում է կամ փակում է վճարային քարտը

4)այլ հիմքեր՝ համաձայն պայմանագրի
Քարտի տեսակ
Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած տեսակի վճարային քարտ բացառությամբ դեբետային վճարային քարտերի և ArCa վճարային քարտերի
Վճարային քարտի սակագներ
համաձայն Բանկում տվյալ քարտի համար գործող սակագների՝ հետևյալ հղմամբ՝ Քարտերի տեղեկատվական ամփոփագրեր
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճար
չի սահմանվում
Վարկի/վարկային գծի մերժման գործոնները
1) բացասական վարկային պատմությունը

2) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

3) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

4) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

5)hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում

6) այլ հիմքեր
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման դրական գործոնները
1) վարկառուի տվյալների համապատասխանությունը սույն վարկավորման պայմաններին

2) դրական վարկային պատմությունը
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
անհրաժեշտ փաստաթղթերը բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը
Որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր:

Բանկը վարկի տրամադրման վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը
վարկի դիմումի ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր, բացառությամբ վճարային քարտի միջոցով տրամադրվող վարկերի/վարկային գծերի, որոնց դեպքում՝ 3 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ և տեղեկատվություն
1) Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2) Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (այն դեպքում եթե հաճախորդը չի հանդիսանում Բանկի հաշվետեր)

3) Էլեկտրոնային փոստի հասցե

4) Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր։

Սակագնային արխիվ

05.10.20 - 14․11․22թ․ գործող սակագներ
340.07 KB
10.10.20 -ից գործող սակագներ
168.93 KB
10.08.20 -ից գործող սակագներ
110.09 KB
16.09.19 -ից գործող սակագներ
191.38 KB
04.04.19 -ից գործող սակագներ
710.34 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
76.64 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 15.11.2022 02:33
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт