Դրամական միջոցների գրավով

Դրամական միջոցների գրավով

Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև քո ներդրած ավանդի չափով

Վարկի արժույթը
֏, $, ₽, €
Տոկոսադրույք
Ավանդի % + 2%
Մարման ժամկետ
Ներդրված ավանդի ժամկետ
Վարկի առավելագույն գումար
100,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Դրամական միջոցների գրավով

Դրամական միջոցների գրավով վարկ

Ստացիր շահավետ վարկ դրամական միջոցների ապահովությամբ։
Կարող ես գրավ գնել ավանդը, բանկային հաշիվներին ներդրված դրամական միջոցները։ Վարկի տոկոսագումարները կարող ես մարել անուիտետային, զսպանակաձև և արտոնյալ եղանակներով։
Վարկի տոկոսադրույքն ընդամենը 2%-ով ավելի բարձր է, քան գրավադրվող միջոցների համար գործող տարեկան տոկոսադրույքը։

Առավելություններ

Դրամական միջոցների և /կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով վարկերի/վարկային գծեր

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը տրամադրվում է նույն արժույթով, ինչ ավանդը
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 100,000,000 դրամ է
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 3.04%-ից
0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միանվագ միջնորդավճարի
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 125,000,000 դրամ է
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 10,5%-ից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո
ՌԴ ռուբլի
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

1 ամիս 36 ամիս
Գրավի տեսակը
Պարտատոմսի %
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Պարտատոմսերի գրավով
Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ ապահովված քո պարտատոմսերի գրավով

Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 6․17%-ից
Արժույթի ընտրություն
Հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով՝ կախված պարտատոմսի արժույթից
Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործեք գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը

Համեմատել այլ վարկի հետ

Դրամական միջոցների գրավով
Դրամական միջոցների գրավով
Ցածր տոկոսադրույք՝ սկսած ընդամենը 3.04%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ԱՄՆ դոլարով՝ կախված ավանդի արժույթից
Վարկի առավելագույն չափը 100 000 000 դրամ է
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Սպառողական
Վերավարկավորում
Տրամադրվում է վարկառուին մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի մինչև 5%-ի չափով, ոչ ավել, քան 5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուն է ընտրում իրեն հարմար մարման տարբերակը
Վարկի դրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
Ցածր տոկոսադրույք՝ սկսած ընդամենը 10,5%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի դրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն չափը 125,000,000 դրամ է

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր Rocket Line թվային ապառիկից մինչև 10 մլն դրամի չափով՝ Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր 1, 2, 3 կամ 6 ամսում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Դրամական միջոցների գրավով - Հատուկ առաջարկներ
Նպատակ
այլ
Արժույթ
Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ
Առավելագույն գումար
100,000,000 ՀՀ դրամ կամ 200,000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ 15,000,000 Ռուբլի
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսադրույք +2%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 3.04% - 12.13%

ԱՄՆ դոլար` 2.79% - 14.40%

Եվրո` 2.54% - 12.14%

ՌԴ ռուբլի՝ 3.83% - 16.71%
Վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 3.57% - 16.86%

ԱՄՆ դոլար` 2.79% - 11.16%

Եվրո` 2.54% - 8.95%

ՌԴ ռուբլի՝ 3.57% - 13.41%
Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
Առավելագույն ժամկետ
Ավանդի ներդրման ժամկետ
Նվազագույն ժամկետ
1 ամիս
Նվազագույն գումար
100 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Վարկի մարման եղանակ
1) Անուիտետային` հավասարաչափ մարումներով

2) Արտոնյալ` տոկոսագումարների վճարումն ամսական իսկ մայր գումարինը` ժամկետի վերջում

3) Զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական
Վարկային գծի մարման եղանակ
1) Տոկոսագումարների մարումը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը միևնույն ամսվա 1-ի դրությամբ կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով,

2) Մայր գումարի մարումը` ժամկետի վերջում:
Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Մինչև 45 օր. նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում եթե հաճախորդը վերը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
Վարկային գծի ամսական մարման նվազագույն/առավելագույն սահմանաչափ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
95%
Վարկի տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով:
Արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Վարկային գծի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Ապահովվածություն
Հաճախորդի կամ այլ անձի (ֆիզիկական իրավաբանական անձ կամ Ա/Ձ) կողմից Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք
Վարկի/վարկային գծի ժամկետի երկարաձգում
Վարկի/վարկային գծի ժամկետը կարող է երկարաձգվել վարկի վերջնաժամկետից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ հաճախորդի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա վարկի ժամկետի երկարաձգման օրվա դրությամբ Բանկում գործող տվյալ վարկատեսակի պայմաններին համաձայն եթե վարկառուն

1) Բանկում գործող վարկային պարտավորությունների գծով ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 3 (երեք) աշխատանքային օրից և

2) վարկի երկարաձգման օրվա դրությամբ վարկառուի Բանկում գործող վարկերի դասը համապատասխանում է «Ստանդարտ» դասին։
Կարգավիճակ
Ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
Վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 18 տարեկանից պակաս լինի
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջը (դրական վարկային պատմություն)
Մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ «ԱյԴի Բանկ»-ում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ:

20 միլիոն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում․

վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորություններ կամ 3 (երեք) աշխատանքային օրից ավել ժամկետանց պարտավորություններ։
Ժամկետանց վարկի գծով օրական
0.1%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով օրական
0.1%
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր
Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում եթե`

1) վարկի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են

2)ֆինանսաբանկային համակարգում առկա կետանցված պարտավորությունների հետևանքով Բանկի կողմից վարկի գծով ձևավորվել է հատուկ պահուստ

3) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից

4)այլ հիմքեր՝ համաձայն պայմանագրի
Քարտի տեսակ
Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած տեսակի վճարային քարտ բացառությամբ Visa Classic և Visa Gold տեսակների` ըստ հաճախորդի ցանկության
Վճարային քարտի սակագներ
Համաձայն Բանկում տվյալ քարտի համար գործող սակագների՝ հետևյալ հղմամբ՝ Քարտերի տեղեկատվական ամփոփագրեր
Բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման Միջնորդավճարներ չի սահմանվում
Չի սահմանվում
Մերժման գործոնները
1) Բացասական վարկային պատմությունը

2) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

3) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում որը կասկածի տակ է դնում վարկային գծի վերադարձելիությունը

4) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

5) Այլ գործոններ
Տրամադրման գործոնները
1) Վարկառուի տվյալների համապատասխանությունը սույն վարկավորման պայմաններին

2) Դրական վարկային պատմությունը
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը
Որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր:

Բանկը վարկի տրամադրման վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը
Որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր բացառությամբ քարտային վարկերի որոնց դեպքում՝ 3 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ և տեղեկատվություն
1) Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

2) Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (այն դեպքում եթե հաճախորդը չի հանդիսանում Բանկի հաշվետեր)

3) Իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը (եթե դրանք Բանկում առկա չեն)`

3.1 Հիմնադիր փաստաթղթեր` կանոնադրությունն իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականն իր ներդիրներով իսկ բաժնետիրական ընկերությունների մասով նաև տեղեկանք ռեեստրից:

3.2 Օրենքով ինչպես նաև իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում` իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը դրամական միջոցները գրավադրելու վերաբերյալ:

3.3 Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր։

4) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Սակագնային արխիվ

04.04.19 -ից գործող սակագներ
710.34 KB
10.08.20 -ից գործող սակագներ
110.09 KB
10.10.20 -ից գործող սակագներ
168.93 KB
16.09.19 -ից գործող սակագներ
191.38 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
76.64 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 19.04.2022 06:35
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт