Փաթեթ IDgold

Փաթեթ IDgold

Օգտվեք ոսկու գրավով վարկերից և ստացեք շահավետ փաթեթ՝ հատուկ ոսկու գրավով վարկառուների համար

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույք
14-16․5%
Մարման ժամկետ
մինչև 36 ամիս
Վարկի առավելագույն գումար
30,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Փաթեթ IDgold

Փաթեթ IDgold՝ ոսկու գրավով վարկառուների համար

Միացիր IDgold հարմարավետ փաթեթին և օգտվիր IDBank-ի կողմից տրամադրվող ոսկու գրավով վարկերից։
Ստացիր ոսկու գրավադրմամբ վարկն արագ ու շահավետ պայմաններով։ Միաժամանակ ստացիր Պրեմիում դասի Visa Gold դեբետային քարտ 50% զեղչով, Rocket Line թվային սահմանաչափ մինչև վարկի 10%-ի չափով և բանկային հաշիվ արտոնյալ պայմաններով։

Առավելություններ

Rocket Line
Տրամադրվում է վարկառուին մինչև վարկի 10%-ի չափով
Visa Gold դեբետային քարտ
50% զեղչով
Ապահովագրություն
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

36 ամիս 36 ամիս
Գրավի տեսակը
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

«Ոսկի 0%»
Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով

0% սպասարկման վճար
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
Ցածր տոկոսադրույք
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 0%
100% հարաբերակցություն
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

«Ոսկի ստանդարտ»
Ստացիր շահավետ վարկ ոսկու գրավով

Մինչև 100%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8%-ից

Համեմատել այլ վարկի հետ

Փաթեթ IDgold
Փաթեթ IDgold
Visa Gold դեբետային քարտ` 50% զեղչով
Rocket Line մինչև վարկի 10%-ի չափով
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից
«Ոսկի 0%»
«Ոսկի ստանդարտ»
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 0%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից

Հատուկ առաջարկ

Ոսկի ստանդարտ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացիր ոսկու գրավադրմամբ վարկ՝ սկսած տարեկան 7% տոկոսադրույքից, մինչև 36 ամիս ժամկետով:

Փաթեթ IDgold - Հատուկ առաջարկներ
Ոսկու գնահատման սակագին
համաձայն ոսկու գրավով վարկերի փաթեթի համար հաստատված սակագների
Մարման եղանակ
անուիտետ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար
300,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ
36-60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
14-16․5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
15.78%-22.60%
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
մինչև 100%
Ուշադրություն
Փաթեթի շրջանակներում ոսկու գրավով ստացող հաճախորդներին լրացուցիչ hնարավորություն է տրվում Բանկից ձեռք բերել ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր/ներ/՝ ի ապահովումն տրամադրվող վարկի կատարման գրավադնելու և դրա դիմաց լրացուցիչ տրամադրվելիք վարկի գումարը ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի արժեքի վճարմանն ուղղելու պայմանով։
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման արժեք
Բանկի կողմից հրապարակված ստանդարտացված ձուլակտորի համապատասխան քաշի վաճառքի արժեք գումարած ստանդարտացված ձուլակտորի համապատասխան քաշը բազմապատկած 2,000 ՀՀ դրամով
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների գրավադրման արժեք
Բանկից ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի ձեռքբերման արժեք
Հաճախորդին առաջարկվող/հասանելիք ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի առավելագույն քաշը
Հաճախորդին առաջարկվող/հասանելիք ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի առավելագույն քաշը կախված է հաճախորդի Բանկում գործող և հաստատված /տրամադրվելիք/ ոսկու գրավով ապահովված վարկերի մնացորդների հանրագումարից ստորև ներկայացված չափերով․
1) Մինչև 499 999 ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 5 գրամ

2) 500 000-1 500 000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 գրամ

3) 1 500 001 ՀՀ դրամ և ավելի վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 20 գրամ
Այլ պայմաններ
համաձայն Բանկում գործող Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրի անուիտետային մարման եղանակով վարկերի պայմանների
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար
150,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ
1185 օր
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
առաջին 3 ամիսների համար 0%, որից հետո 17.5%
Մարման եղանակ
անուիտետ սկսած արտոնյալ ժամանակահատվածից հետո
Արտոնյալ ժամանակահատված վարկի գումարի և փաթեթից օգտվելու ամսական վճարի մասով
3 ամիս
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)
2.5%
(Չի գործում «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսավով սահմանված առավելությունը Ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորելու և այլ բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքերում)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
17.79% - 23.93%
Այլ պայմաններ
համաձայն Բանկում գործող Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրի անուիտետային մարման եղանակով վարկերի պայմանների
Ուշադրություն
Սույն պայմանները գործում են միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկերը այլ բանկերից վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխման դեպքում որոնք նշված կազմակերպություններում պետք է սպասարկված լինեն առնվազն 30 օր և հաճախորդը պետք է ներկայացնի նշված կազմակերպություններում վարկի մարման անդորրագիր (անդորրագրի վաղեմության ժամկետ՝ առավելագույնը 5 աշխատանքային օր)
Վարկի առավելագույն գումար
ոսկու գրավով վարկի 10%-ի չափով նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
Քարտատեսակ
Visa Gold
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
50% զեղչ Բանկում գործող սակագնից սահմանված «Դեբետային վճարային քարտերի» տեղեկատվական ամփոփագրում: Եթե հաճախորդը արդեն իսկ ունի նշված քարտատեսակից ապա փաթեթի շրջանակներում նոր քարտ չի տրամադրվում։
Այլ պայմաններ
համաձայն Բանկում գործող «Դեբետային վճարային քարտերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
Հաշվի արժույթ
AMD
Հաշվի բացում
անվճար
Տեսակը
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ կամավոր վաճառք (1-ին 2- րդ 3-րդ կարգի հաշմանդամություն մահ)։ Ապահովագրությունն իրականացվում է փաթեթի գործողության 1-ին տարվա համար։ Նոր ապահովագրական վկայագիր կարող է չկնքվել եթե ապահովագրական վկայագրի գործողության ժամկետում հաճախորդին տրամադրվում է ևս մեկ ոսկու գրավով վարկ փաթեթի շրջանակներում եթե հաճախորդը իրականացնում է վարկի վաղաժամկետ մարում և ստանում է նոր ոսկու գրավով վարկ փաթեթի շրջանակներում
Ապահովագրավճար
Իրականացվում է Բանկի կողմից
Այլ պայմաններ
համաձայն «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ համագործակցության պայմանների
Online/Mobile բանկինգ
անվճար
Փաթեթից օգտվելու ամսական վճար
500 ՀՀ դրամ
Ամսաթիվ
15․08․22
Ոսկու հարգը
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ)
375
9,300
500
12,400
560
13,900
585
14,600
750
18,600
875
21,700
900
22,400
958
23,800
999
24,800

Սակագնային արխիվ

05.10.20 -ից գործող սակագներ
135.77 KB
15.02.2021 -ից գործող սակագներ
140.77 KB
22.03.21 -ից գործող սակագներ
153.34 KB
18.04.21-19.11.21 գործող սակագներ
293.36 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
65.96 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 15.08.2022 10:41
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт