Ուսանողական

Ուսանողական

Ստացիր ուսանողական վարկը հիմա, վճարիր ավարտելուց հետո *

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույք
9%
Մարման ժամկետ
Մինչև 10 տարի
Վարկի առավելագույն գումար
4,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Ուսանողական

Ուսանողական վարկ

Օգտվիր ուսանողական վարկերից ու հեշտությամբ վճարիր քո ուսման վարձը։ *Ուսման ընթացքում վճարիր միայն տոկոսները, իսկ մայր գումարը սկսիր մարել միայն ավարտելուց հետո։
**Կարող ես ստանալ վարկը մինչև մեկ տարվա ուսման վարձի չափով, իսկ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում ստանալ վարկ նաև հաջորդ տարիների վարձը մուծելու համար՝ գումարային մինչև 4 000 000 դրամի չափով։։

Առավելություններ

0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Մարման երկար ժամկետ
Կարող ես մարել վարկը մինչև 10 տարվա ընթացքում
Վճարում եք ավարտելուց հետո
Վարկի մայր գումարի մարումը սկսվում է ուսման ավարտից հետո
Ցածր տոկոսադրույք
Տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քան սպառողական վարկերինը՝ ընդամենը 9%

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

12 ամիս 120 ամիս
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գծեր
Ստացիր շահավետ վարկային գիծ Visa կամ Mastercard կրեդիտային քարտերով

Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
0% միջնորդավճար
Վարկի դրամադրման համար որևէ միջնորդավճար չի սահմանվում

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket վարկ/վարկային գիծ
Ստացիր մինչև 10,000,000 ֏  վարկ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Առցանց դիմելու հնարավորություն
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Առանց թղթաբանություն
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու

Համեմատել այլ վարկի հետ

Ուսանողական
Ուսանողական
Տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քան սպառողական վարկերինը՝ ընդամենը 9%
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Վարկի մայր գումարի մարումը սկսվում է ուսումնառության ավարտից հետո
Կարող ես մարել վարկը մինչև 10 տարվա ընթացքում
Rocket վարկ/վարկային գիծ
Պրոֆի
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Օգտագործիր գումարն առանց տոսոկների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Վարկի առավելագույն չափը 10 000 000 դրամ է
Տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քան մյուս վարկային գծերինը՝ 14-17%
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի

Հատուկ առաջարկ

Rocket Loan

Ստացիր մինչև 10 մլն դրամի չափով առցանց վարկ՝ հրթիռային արագությամբ, առանց որևէ միջնորդավճարի և եկամուտը հաստատող փաստաթղթի։ Դիմիր Idram&IDBank հավելվածով կամ IDBanking.am հարթակով և ստացիր վարկը անմիջապես հավելվածում՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում։

Ուսանողական - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈւՀ-երի վճարովի համակարգի բակալավրի (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի), մագիստրոսի և կլինիկական օրդինատորի կրթական ծրագրով ուսումնառող ուսանողների ուսման վարձի վճարում
Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
ուսումնառության ժամկետ + 6 տարի սակայն ոչ ավել քան 10 տարի (վարկը կարող է ավելի կարճ ժամկետով տրամադրվել միայն հաճախորդի համաձայնությամբ)
Վարկի նվազագույն գումար
չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն գումար
800,000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել քան 1 տարվա ուսման վարձը, ընդ որում, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար կարող է տրամադրվել 1 վարկ
Ուսումնառության ամբողջ ընթացքում տրամադրված վարկերի հանրագումար
Առավելագույնը`4,000,000 ՀՀ դրամ ուսումնառության ամբողջ ընթացքում՝ 5 մասնաբաժնով (յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար մեկ մասնաբաժին)
Վարկի մարման եղանակ
ամսական անուիտետային վճարներ, ընդ որում՝ ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսագումարները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
9%,

որից պետությունը սուբսիդավորում է 2%-ը՝ բոլոր ուսանողների համար, իսկ 3%-ը՝ նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
9.38%
Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճար
չի սահմանվում
Ընթացիկ հաշվի բացում, սպասարկում
անվճար
Ժամկետանց վարկի/տոկոսագումարի գծով տույժ/տուգանք
0.1% օրական
Վաղաժամկետ մարման տույժ
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ
անկանխիկ՝ բուհի հաշվին փոխանցելու միջոցով
Ապահովվածություն
Ուսանողի ծնողի(ների), խնամակալի(ների) կամ այլ անձանց երաշխավորություն
Վարկառուի կարգավիճակ
1) ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ, և

2) Պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈւՀ-երի վճարովի համակարգի բակալավրի (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի), մագիստրոսի և կլինիկական օրդինատորի կրթական ծրագրով ուսումնառող ուսանող (հավակնորդ )
Երաշխավորի նկատմամբ սահմանվող պահանջներ
1) երաշխավորը պետք է ունենա եկամուտ (մեկից ավել երաշխավորների առկայության դեպքում երաշխավորներից առնվազն մեկը պետք է ունենա եկամուտ) ։ Եթե վարկառուն ունի եկամուտ, երաշխավորի եկամուտի առկայությունը պարտադիր չէ

2) վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ երաշխավորը պետք է լինի 21-68 տարեկան
Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (վարկի առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի տրամադրման դեպքում)
1) դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ վարկառուն/երաշխավորը չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),

2) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող 1 տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի/երաշխավորի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը,

3) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում երաշխավորը չի ունեցել անհուսալի դասակարգված վարկային պարտավորություններ,

4) վարկային պատմության բացակայությունն ընդունելի է

5) hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում
Երաշխավորի համար օգտակար տեղեկատվություն
1․ Եթե վարկառուն չկատարի պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է երաշխավորի վարկային պատմությունը և զրկվելու է իր գույքից,

2․ Երաշխավորին տրամադրվելու է վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ,

3․ Երաշխավորի հետ հաղորդակցումը իրականացվելու է իր կողմից ընտրված եղանակով,

4․ 7 օր առաջ ծանուցվելու է պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,

5․ 1 օր առաջ հիշեցում է ուղարկվելու առկա պարտավորության վերաբերյալ,

6․ Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը 1 օր հետո, երաշխավորին տեղեկատվություն է ուղարկվելու այդ մասին:
Երաշխավորն իրավունք ունի
1․ Ցանկացած ժամանակ Բանկից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:

2․ Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:
Վարկի տրամադրման դրական գործոններ
դրական վարկային պատմություն
Վարկի մերժման գործոններ
1)բացասական վարկային պատմություն,կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

2)այնպիսի տեղեկատվություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

3)սույն ծրագրի շրջանակներում ուսանողին նախկինում տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից ճանաչվել է ոչ որակավորված,

4) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

5) այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
Կայացված որոշման մասին վարկառուին տեղեկացնելու ժամկետ
որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր: Բանկը վարկի տրամադրան վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում հեռախոսազանգի կամ էլեկտորնային փոստի միջոցով:
Վարկի տրամադրման ժամկետ
դրական որոշման կայացման դեպքում առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

10.10.20 -05.07.21 գործող սակագներ
201.16 KB
16.09.19 -20.05.20 գործող սակագներ
176.53 KB
20.05.20 -10.10.20 գործող սակագներ
177.17 KB
29.04.19 -16.09.19 գործող սակագներ
1.25 MB
05.07.21-29.11.21 գործող սակագներ
286.53 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
202.62 KB

Դիմել հիմա

0% միջնորդավճար
Մինչև 10 տարի մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 27.07.2023 06:09
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт