Ավելին
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հաշվառիր քո անկանխիկ ոսկին IDBank-ում

Տարեկան սպասարկում
1000 ֏/անվճար
Հաշվի բացում
Անվճար/1000 ֏
Ոսկու հարգը
999․9

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հաշվառիր քո անկանխիկ ոսկին IDBank-ում։ Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները բացվում են և ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական անձանց/ԱՁ հաճախորդների համար:
Ոսկու հաշվառման համար հիմք են հանդիսանում ոսկու հարգը և կշիռը: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկին չափվում է գրամներով: Մետաղական հաշիվները ոսկու համար կարող են բացվել միայն 999.9 հարգի ոսկով:

Առավելություններ

Հաշվի բացում
Անվճար՝ մասնաճյուղում բացելու դեպքում
Ներբանկային փոխանցումներ
Հաշվից կատարվում են անվճար
Հաշվի վերաբացում
Անվճար՝ մասնաճյուղում և թվային հարթակների միջոցով վերաբացելիս

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Սոց. փաթեթի հաշիվ
Կառավարիր քո սոց. փաթեթի հաշիվը IDBank-ի հետ

Հատուկ առաջարկ

IDGold

Օգտվիր IDgold առայությունների փաթեթից՝ նախատեսված ոսկու գրավադրմամբ վարկերի վարկառուների համար։ Փաթեթը ներառում է շահավետ պայմաններ վարկի համար, Պրեմիում դասի դեբետային քարտ 50% զեղչով, Rocket Line թվային սահմանաչափ և բանկային հաշիվ արտոնյալ պայմաններով։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ - Հատուկ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Հաճախորդների խումբ
ֆիզիկական անձ և իրավաբանական անձ/ԱՁ հաճախորդներ
Հաշվի բացում
անվճար
Հաշվի վերաբացում
անվճար
Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար
1000 ՀՀ դրամ
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ
Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների առավելագույն չափ
Պայմանավորված է գործարքի պահանջներով
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշվին
Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ/հաշվի համալրում
· Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով

· Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ/հաշվի ելքագրում
· Մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու միջոցով

· Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով

· Այլ անձի նվիրելու միջոցով (Բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով)
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
0%

(տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)
Հաշվից ներբանկային փոխանցումներ
Անվճար
Հաշվից միջբանկային փոխանցումներ
0.3% min 28,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար)։
Հաշվից միջբանկային փոխանցումներ իրականացնելուց առաջ հարկավոր է նախապես համաձայնացնել Բանկի հետ՝ ներկայացնելով ստացող կողմի ռեկվիզիտները։ Բանկը իրավասու է մերժել փոխանցման հայտը, եթե թղթակից բանկի միջոցով հնարավոր չէ կատարել տվյալ փոխանցումը։
Հաշվի փակում
Անվճար
Հաճախորդների խումբ
ֆիզիկական անձ հաճախորդներ
Հաշվի բացում
1000 ՀՀ դրամ
Հաշվի վերաբացում
անվճար
Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար
անվճար
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ
Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների առավելագույն չափ
Չի սահմանվում
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշվին
Չի սահմանվում
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ/հաշվի համալրում
· Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով

· Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ/հաշվի ելքագրում
· Մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու միջոցով

· - Հաճախորդի Բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով

· Այլ անձի նվիրելու միջոցով (Բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով)
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
0%

(տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)
Հաշվից ներբանկային փոխանցումներ
Անվճար

Սակագնային արխիվ

01.05.20-17.12.23 գործող սակագներ
164.12 KB
01.12.19 -ից գործող սակագներ
892.87 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
126.52 KB
Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները նախատեսված են անկանխիկ ոսկու հաշվառման համար և չեն ենթադրում ոսկու կանխիկ մուտքագրում և ելքագրում:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշվով հնարավոր է կատարել հաշվի համալրում՝ Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով, Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով, ինչպես նաև հաշվի ելքագրում՝ մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու միջոցով կամ Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով:
Մետաղական հաշիվները ոսկու համար կարող են բացվել միայն 999.9 հարգի ոսկով:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ հնարավոր է բացել ինչպես ֆիզիկական անձանց համար, այնպես էլ իրավաբանական անձ/ԱՁ հաճախորդների համար
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 19.12.2023 02:53
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт