Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով

Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով

Վերանորոգիր քո անշարժ գույքը մատչելի հիփոթեքային վարկով Բանկի սեփական միջոցներից

Վարկի արժույթը
֏, $
Տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան անվանական 10%-ից
Մարման ժամկետ
Մինչև 120 ամիս
Վարկի գումար
Մինչև125,000,000 ֏ / 250,000 $

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով

Հիփոթեքային վարկեր վերանորոգման նպատակով

Վերանորոգիր քո բնակելի անշարժ գույքը IDBank-ի կողմից տրամադրվող շահավետ հիփոթեքային վարկերով՝ անմիջապես Բանկի սեփական միջոցներից։
Ստացիր վարկը ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով*՝ սկսած 10% տարեկան անվանական տոկոսադրույքից։

* - ԱՄՆ դոլարով վարկերը տրամադրվում են բացառապես ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց:

Առավելություններ

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 125,000,000 դրամ է
Հաստատուն կամ լողացող տոկոսադրույք
Հասանելի է տոկոսադրույքի մարման 2 տարբերակ

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

60 ամիս 120 ամիս
Կանխավճարի չափը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի կանխավճարի չափը ստորև նշված սանդղակից

0% 25% 50% 75% 100%
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket վարկ/վարկային գիծ
Ստացիր մինչև 10,000,000 ֏  վարկ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Առցանց դիմելու հնարավորություն
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Առանց թղթաբանություն
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Ջերմ օջախ միկրովարկ
Խնայիր քո սպառած էներգիայի ծախսերը մատչելի վարկի օգնությամբ

Ցածր տոկոսադրույք
Սպառողական վարկերից ավելի ցածր տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ ընդամենը 14%
Մարման երկար ժամկետ
Կարող եք մարել վարկը մինչև 84 ամսվա ընթացքում
Հետագա խնայողություն
Հետագայում խնայած գումարը կարող է ծածկել վարկի զգալի մասը

Համեմատել այլ վարկի հետ

Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Սեփական ռեսուրսներով վարկատեսակի դեպքում հասանելի է տոկոսադրույքի մարման 2 տարբերակ
Վարկի առավելագույն չափը 125,000,000 դրամ է կամ 250,000 $
Սեփական ռեսուրսներով վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ձեռքբերում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Վերանորոգում․ Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
Rocket Line՝ հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով
Վարկային գիծ՝ հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 13․5 %-ից
Մարիր վարկը մինչև 180 ամսում
Հաստատուն տոկոսադրույք ամբողջ ժամանակահատվածի համար
Հաստատուն տոկոսադրույք ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար*

* - ԱՄՆ դոլարով վարկերը տրամադրվում են բացառապես ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց
Վարկի նվազագույն գումար
3,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար
125,000,000 ՀՀ դրամ, մինչև 250,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն ժամկետ
60 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
120 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 36 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝ 37-ից մինչև 120 ամիս

ՀՀ դրամ՝ հաստատուն 14%-16%,

Լողացող՝ ԱԲՀՏ+(4.7%-6.7%)

ԱՄՆ դոլար՝ հաստատուն՝ 10%-13%,

Լողացող՝ ԱԲՀՏ + (6.1%- 9․1%)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
14.90% - 18.94% ՀՀ դրամի դեպքում։

10.57% - 15.99% ԱՄՆ դոլարի դեպքում
Ապահովություն (գրավ)
1) վերանորոգվող անշարժ գույք, կամ

2) վերանորոգվող անշարժ գույք և այլ անշարժ գույք (բնակելի/հասարակական)
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակություն
70%
Վարկի տրամադրման եղանակ
անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով։ միանվագ կամ փուլերով՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ*։

*Վարկի գործողության ընթացքում տարեկան անվանական տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում կարող է փոփոխվել վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակը:
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
Բանկային հաշվի բացում/փակում
Բացվում է վարկի արժույթով՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների։ Եթե վարկի արժույթը տարբերվում է ՀՀ դրամից, բացվում է նաև ՀՀ դրամով հաշիվ։
Վարկի գումարի կանխիկացման միջնորդավճար
չի սահմանվում
Գրավատու
վարկառուն և/կամ համավարկառուն, իսկ այլ անշարժ գույքի (այլ գրավի) դեպքում՝ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
Վարկառուի/համավարկառուի կարգավիճակը
ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
Վարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը։

Համավարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը (տարիքային սահմանափակման պահանջը չի կիրառվում, եթե վարկի դիմում-հայտով լրացված տվյալների հիման վրա վարկառուի (մյուս համավարկառուների) ֆինանսական վիճակը առանց տվյալ համավարկառուի (համավարկառուների) բավարարում է հիփոթեքային վարկի մարմանը)
Վարկառուի/համավարկառուի վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքը
ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի` 55% ՀՀ դրամի դեպքում, 45% ԱՄՆ դոլարի դեպքում
Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտներ
1) առաջնային եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1-ի

2) երկրորդային եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1-ի
Վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. վարկային պատմության բացակայություն կամ

2. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի, տրամադրված երաշխավորության և այլնի գծով) և

3. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրամադրված երաշխավորություն և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար

4․ hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում
Վարկի մերժման գործոններ
1. Վարկատեսակի պայմաններին անհամապատասխանություն

2. Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն

3. Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի բացասական վարկային պատմություն

4. Անբավարար եկամուտներ

5. Վարկարժանության ոչ բավարար մակարդակ

6. Բանկի տեսակետից գրավի իրացվելիության ոչ բավարար մակարդակ

7. Բանկի համար անցանկալի հաճախորդ

8. Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

9. Վարկի վերադարձելիությունը կասկածի տակ դնող տեղեկատվության առկայություն

10. Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

11. Այլ հիմքեր
Երաշխավորի համար օգտակար տեղեկատվություն
1․ Եթե վարկառուն չկատարի պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է երաշխավորի վարկային պատմությունը և զրկվելու է իր գույքից,

2․ Երաշխավորին տրամադրվելու է վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ,

3․ Երաշխավորի հետ հաղորդակցումը իրականացվելու է իր կողմից ընտրված եղանակով,

4․ 7 օր առաջ ծանուցվելու է պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,

5․ 1 օր առաջ հիշեցում է ուղարկվելու առկա պարտավորության վերաբերյալ,

6․ Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը 1 օր հետո, երաշխավորին տեղեկատվություն է ուղարկվելու այդ մասին:
Երաշխավորն իրավունք ունի
1․ Ցանկացած ժամանակ Բանկից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:

2․ Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%։ վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում `

- վարկային պայմանագրի գործողության 1-ին տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 2-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա ավարտից հետո վաղաժամկետ մարված գումարի նկատմամբ տույժ չի գանձվում։

Վաղաժամկետ մարման տույժ չի գանձվում այն գումարի հանդեպ, որը չի գերազանցում վաղաժամկետ մարման պահին հաջորդող 12 ամիսների համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարների հանրագումարը։

Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել․

1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում,

2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով

3) վարկի տոկոսադրույքի վերանայում՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման։
Ապահովագրություն
Իրականացվում է Բանկի կողմից ներկայացված են հավելված 2-ում
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ
ներկայացված են հավելված 3-ում
Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ
վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման մասին որոշման վավերականություն
30 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
Գրավադրման համար իրականացվող ծախսեր
15,000,000 և ավել ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում գրավադրման համար Բանկի կողմից իրականացվող ծախսերն են․

- գրավի առարկայի գնահատման վճար (գնահատում անհրաժեշտ չի իրականացնել, եթե տվյալ գույքն արդեն գրավադրված է Բանկում և գնահատվել է դիմումի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, իսկ այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում գրավադրված լինելու դեպքում` նախորդող 6 ամիսների ընթացքում, Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից),

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար*,

- գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,

- գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար*

*ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարները Բանկում գործող ARPIS ծրագրի միջոցով ձևակերպման դեպքում տեղեկանքի տրամադրման վճար չի գանձվում։ Ծախսերը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում, եթե վարկառուն վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարում է տեղափոխմանը հաջորդող 24 ամիսների ընթացքում, ապա վարկառուն փոխհատուցում է սույն կետում նշված Բանկի կողմից կատարված ծախսերը։
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

13.05.23 - 31.07.23 գործող սակագներ
1.82 MB
19.04.23 - 12.05.23 գործող սակագներ
1.82 MB
06.02.23 -18.04.23 գործող սակագներ
1.80 MB
14.11.22-06.02.23 գործող սակագներ
1.80 MB
14.07.22-14.11.22 գործող սակագներ
1.87 MB
30.03.22-14.07.22 գործող սակագներ
340.42 KB
22.02.22-30.03.22 գործող սակագներ
1.98 MB
01.03.21 -ից գործող սակագներ
1.51 MB
15.07.21 -ից գործող սակագներ
1.54 MB
10.10.20 -ից գործող սակագներ
1.55 MB
31.01.20 -ից գործող սակագներ
816.31 KB
05.07.19 -ից գործող սակագներ
1.59 MB
07.02.19 -ից գործող սակագներ
1.56 MB
18.04.19 -ից գործող սակագներ
1.59 MB
19.09.19 -ից գործող սակագներ
1.54 MB
Պահանջվող փաստաթղթեր
40.91 KB
IDBank-ը վարկային պայմանագիրը կնքելու պահից որպես վարկ տրամադրված գումարը 100%-ով սառեցնում է։ Շենքը չկառուցելու դեպքում գումարը կառուցապատողին չի փոխանցվում, և սառեցված գումարով կատարվում է վարկի մարում՝ հաճախորդի ցանկությամբ։
Rocket Line-ի և վարկային գծի հաստատումը Բանկի պատրաստակամությունն է Ձեզ տրամադրել նշված գումարը։ Վարկի/Rocket line-ի չօգտագործելու դեպքում Դուք որևէ պարտավորություն չեք ունենում Բանկի առջև, իսկ Rocket line-ը չի արտացոլվում նաև ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում։  Դրանով տրվում է բնակարանի վերանորոգմանն ուղղված, ինչպես նաև այլ առօրյա ծախսերը հոգալու հնարավորություն։ Չօգտագործելու դեպքում որևէ տոկոսադրույք չի կիրառվում։
Այո, առանց կանխավճար հնարավոր է բնակարան ձեռք բերել լրացուցիչ գրավի առկայության պարագայում։
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը կիրառելի է այն դեպքում, երբ վաղաժամկետ մարման պահին մարվում է տվյալ տարվա ընթացքում գրաֆիկով նախատեսված ընդհանուր մայր գումարից ավել մայր գումար։ 1-ին տարվա համար գործում է 0,6%, 2-րդ տարվա համար՝ 0,4%, իսկ 3-րդ տարվա համար՝ 0,2% վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ։
Լողացող տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ԱԲՀՏ-ի հիման վրա։ ԱԲՀՏ-ն Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող բանկային համակարգում «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ներգրավված ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքն է: ԱԲՀՏ-ն Բանկի կողմից սահմանվում է/վերանայվում է/ տարեկան երկու անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին։ Յուրաքանչյուր վարկի գծով լողացող տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ կամ նվազել առավելագույնը ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ երկու տոկոսային կետով, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` չորս տոկոսային կետով։

Դիմել հիմա

Սկսած տարեկան անվանական 10%-ից
Մինչև 120 ամիս մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.04.2024 03:41
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт