Ավելին
Պատվովճարների հաշիվներ

Պատվովճարների հաշիվներ

Շահավետ տնօրինիր զինվորական ծառայության պատվովճարը

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Պատվովճարների հաշիվներ

Պատվովճարների հաշիվներ

Շահավետ կերպով տնօրինիր պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվելիս ստացված պատվովճարը։ Այս գումարը կարող ես ծախսել ուսման, անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ գյուղատնտեսական գույքի ձեռքբերման նպատակով։

Առավելություններ

Անվճար բացում
Եվ անվճար սպասարկում
Անվճար քաղվածք
Հաշվի քաղվածքը տրամադրվում է անվճար
Տարեկան եկամուտ
7% տարեկան տոկոսադրույք

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Խնայողական հաշիվ
Մի քանի հպումով բացիր խնայողական հաշիվ մինչև 5.00% եկամտով

Անվճար բացում
Առցանց դիմելու դեպքում
Անվճար փոխանցումներ
IDBank-ի հաշիվների միջև առցանց եղանակով
Արժույթի ընտրություն
Հաշիվը հասանելի է ՀՀ դրամով և արտարժույթով
Հաճախորդների խումբ
Պատվովճարների հաշիվը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելիս (այսուհետ` նաև պատվովճար ստացող քաղաքացի) հաշվարկվող պատվովճարի գումարի սպասարկման հատուկ հաշիվ է, որում առկա միջոցները տնօրինելը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությամբ:
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ
Պատվովճարի հաշվին փոխանցված գումարները կարող են օգտագործվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 456-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և ուղղություններով:
Հաշվի բացում և սպասարկման վճար
Անվճար
Հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
7%
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
7,23%
Տոկոսների հաշվարկման ձևը
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով
Հաշվի վարում/սպասարկում
Անվճար
Պատվովճարի առավելագույն չափը
5,000,000 ՀՀ դրամ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով
Քաղվածքների տրամադրում
Անվճար
Կրկնակի քաղվածքի տրամադրում
Անվճար
Հաշվի փակում
Անվճար

Սակագնային արխիվ

01.12.20-25.04.23 գործող ամփոփագիր
1.42 MB
Պահանջվող փաստաթղթեր
126.52 KB
Այո, 5 000 000 ՀՀ դրամ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով
Հաշիվը բացվում է Բանկի կողմից անվճար, ինչպես նաև առկա է 7% տարեկան տոկոսադրույք հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց։
Պատվովճարի հաշիվ հնարավոր է բացել ՀՀ դրամով։
Պատվովճարի հաշվին փոխանցված գումարները կարող են օգտագործվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 456-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և ուղղություններով:
Պատվովճարների հաշիվը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելիս հաշվարկվող պատվովճարի գումարի սպասարկման հատուկ հաշիվ է, որում առկա միջոցները տնօրինելը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությամբ։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.04.2024 03:57
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт