Հոգատար

Կենսաթոշակը, նպաստը և մյուս պարբերական վճարները ստացիր Հոգատար քարտով

Հոգատար
Քարտի արժույթը
֏
Սպասարկում
Անվճար
Քարտի գործողության ժամկետը
5 տարի

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Հոգատար

Հոգատար քարտ թոշակի և նպաստի համար

Ստացիր քո պարբերական վճարները (կենսաթոշակ, նպաստ և այլ նմանատիպ վճարներ) IDBank-ի Հոգատար քարտատեսակով։ Դառնալով քարտապան՝ դու ստանում ես մի շարք առավելություններ և զեղչեր: 

IDBank-ի Հոգատար քարտը տրամադրվում է անվճար:

Առավելություններ

Անվճար կանխիկացում
IDBank-ի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացումը անվճար է
Անվճար սպասարկում
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Idram Rocket Visa
Անվճար քարտ cashback-ով

Մինչև 1% cashback
Բազմաթիվ անկանխիկ վճարումների համար գործում է 0,5-1% cashback
Անվճար սպասարկում
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար
Անվճար առաքում
Idram&IDBank հավելվածից և IDBanking.am հարթակից պատվիրելու դեպքում քարտն առաքվում է անվճար

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Հոգատար - Հատուկ առաջարկներ
Քարտի տեսակ
Mastercard standart
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում (թողարկում) 2-5 բանկային օրվա ընթացքում
Անվճար
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտի շտապ տրամադրում 1 (մեկ)2 բանկային օրվա ընթացքում
1,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
0 ՀՀ դրամ
Չնվազող մնացորդ
0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ 0%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ 0%
Քարտի կրկնօրինակի տրամադրում` վնասված, շահագործման ոչ ենթակա, կորցրած/գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում (քարտի գործողության նույն ժամանակահատվածով)
700 ՀՀ դրամ
Քարտի վերաթողարկում` ժամկետը լրացած քարտերի դեպքում
Անվճար
Քարտի արգելափակում
Անվճար
Քարտի ապաարգելափակում
Անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի, էլ․ փոստի միջոցով
Անվճար
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար
15 ՀՀ դրամ
Վճար յուրաքանչյուր PUSH ծանուցման համար
Անվճար
Քարտային հաշվի համալրում
Ծառայությունը հասանելի չէ, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պարբերական և միանվագ վճարների դեպքերի
Միջնորդավճար քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
Անվճար
Միջնորդավճար քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների համար (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով)

բանկոմատների և ԱրՔա հավելվածի միջոցով՝ 0.5% ։

IDBanking.am և Idram հարթակների միջոցով Բանկի` սինքրոնացում անցած քարտապանների քարտային հաշվից ԱրՔա համակարգի անդամների քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ 0.5% ։

IDBanking.am և Idram հարթակների միջոցով Բանկի` սինքրոնացում անցած քարտապանների քարտային հաշվից Բանկի այլ քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ Անվճար
Միջնորդավճար քարտով կատարվող անկանխիկ գործարքների իրականացման համար
Անվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ
300,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական քանակը
10 հատ
Միջնորդավճար սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման համար
Անվճար
Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ
Անվճար
Միջնորդավճար քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
0%
Միջնորդավճար քարտով ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
0․5%
Միջնորդավճար Բանկի կանխիկացման կետերից (POS տերմինալ) կանխիկի տրամադրման համար
0%
Վարկային գծերի կանխիկի տրամադրման սակագին
Վարկային գծերի դեպքում գործում է քարտով կանխիկի տրամադրման վերոնշյալ սակագները

Սակագնային արխիվ

25.03.24-31.05.24-«5 000 ՀՀ դրամ բոնուս նոր կենսաթոշակառուներին և պարբերական նպաստ ստացողներին» արշավի իրականացման պայմաններ
485.81 KB
07.03.22-24․09․23 գործող սակագներ
285.05 KB
23.12.21 -ից գործող սակագներ
2.16 MB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
1.63 MB
22.01.20-ից գործող սակագներ
1.51 MB
01.04.21-ից գործող սակագներ
1.57 MB
14.07.20-ից գործող սակագներ
1013.15 KB
28.10.20 -ից գործող սակագներ
1.68 MB
01.05.20 -ից գործող սակագներ
1.56 MB
26.08.19 -ից գործող սակագներ
1.49 MB
Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 05․08․22-01․12․22թ․
383.34 KB
Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 01․12․22-31․08․23թ․
288.31 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
65.12 KB
IDBank-ի քարտերի ելքային և մուտքային գործարքների մասին կարելի է ծանուցվել երկու եղանակով՝
-    անվճար PUSH-ծանուցմամբ անմիջապես Idram&IDBank հավելվածով
-    վճարովի SMS հաղորդագրությամբ
SMS-ի արժեքը 15 ՀՀ դրամ է։ Հավելվածի ներսում կարելի է ինքնուրույն որոշել գործարքների այն նվազագույն սահմանաչափը, որոնց դեպքում ծանուցումներ կուղարկվեն։
Այո, վճարային քարտերից օգտվելն անվտանգ է, քանի որ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ մշակված և ներդրված են անվտանգության բոլոր համակարգերը։ Միևնույն ժամանակ  անհրաժեշտ է, որ հաճախորդը ևս պահպանի անվտանգության կանոնները։ Քարտի PIN-կոդը, ինչպես նաև  CVV/CVC կոդը պետք է պահել գաղտնի, իսկ անվտանգության կանոնների խախտման կամ դրա կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել Բանկ։
Քարտը տրամադրվում է ՀՀ դրամով։ Քարտի գործողության ժամկետը 5 տարի է։
Հոգատար քարտը նախատեսված է կենսաթոշակ, նպաստ և նմանատիպ այլ վճարներ ստանալու համար։
Քարտի փոխարինման, վերաթողարկման համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ IDBank-ի մոտակա մասնաճյուղ և լրացնել քարտի փոխարինման/վերաթողարկման դիմում։ Քարտի վերաթողարկման համար անհրաժեշտ է դիմել քարտի կորստի, գողության, քարտի տվյալները երրորդ անձանց հասանելի դառնալու, կասկածելի որևէ գործարքի պարագայում դեպքում։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 17.06.2024 03:06
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт