Ավելին
Սոց. փաթեթի հաշիվ

Սոց. փաթեթի հաշիվ

Կառավարիր քո սոց. փաթեթի հաշիվը IDBank-ի հետ

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Սոց. փաթեթի հաշիվ

Սոց. փաթեթի հաշիվ

Հարմարավետ կերպով օգտագործիր սոց. փաթեթի շրջանակներում քեզ հատկացվող միջոցները IDBank-ի հաշիվների միջոցով։ Օգտվիր ՀՀ կամ ԼՂՀ տարածքում հանգստի, ուսման վարձի, առողջապահական ծախսերի կամ ծրագրի կողմից սահմանված վարկերի մարման հնարավորությունից։

Առավելություններ

Անվճար բացում
Եվ անվճար սպասարկում
Անվճար քաղվածք
Հաշվի քաղվածքը տրամադրվում է անվճար
Կանխիկի մուտք/ելք
Կատարվում է անվճար
Տարեկան եկամուտ
1% յուրաքանչյուր օրվա մնացորդի հաշվարկով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Խնայողական հաշիվ
Մի քանի հպումով բացիր խնայողական հաշիվ մինչև 5.00% եկամտով

Անվճար բացում
Առցանց դիմելու դեպքում
Անվճար փոխանցումներ
IDBank-ի հաշիվների միջև առցանց եղանակով
Արժույթի ընտրություն
Հաշիվը հասանելի է ՀՀ դրամով և արտարժույթով
Հաճախորդների խումբ
ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1691-Ն որոշմամբ սահմանված սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունք ունեցող անձինք
Հաշվի բացում և սպասարկման վճար
Անվճար
Հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշվին
Համաձայն «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների» սակագների
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ
·Հաշվի համալրում

·Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում հատկացվող գումարի փոխանցում

·Կանխիկի մուտքագրում

·Հաշվի ելքագրում

·Հաշվում առկա դրամական միջոցները ենթակա են կանխիկացման ՀՀ Կառավարության. դեկտեմբերի 27-ի N1691-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքերում
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվեհամարից
Անվճար
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում
Անվճար
Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
Անվճար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
1%
Տոկոսների հաշվարկման ձևը
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով
Հաշվի փակում
Անվճար
Այլ պայմաններ
Համաձայն «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների» սակագների

Սակագնային արխիվ

15․12․21թ․-ից գործող սակագներ
1.18 MB
01.05.20 -ից գործող սակագներ
637.25 KB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
1.19 MB
05․08․22-31․08․23թ․ գործող բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման կանոններ
273.10 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
99.46 KB
Հաշիվը բացվում է Բանկի կողմից անվճար, ինչպես նաև առկա է 1% տարեկան տոկոսադրույք՝ հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց։
Սոցիալական փաթեթի հաշիվ հնարավոր է բացել ՀՀ դրամով։
Հաշվով հնարավոր է կատարել հետևյալ գործարքները․
- Հաշվի համալրում
- Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում հատկացվող գումարի փոխանցում
- Կանխիկի մուտքագրում
- Հաշվի ելքագրում
- Հաշվում առկա դրամական միջոցները ենթակա են կանխիկացման ՀՀ Կառավարության դեկտեմբերի 27-ի N1691-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքերում
- Հանգստի ապահովում` Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.
- Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում, եթե հիփոթեքային վարկի պայմանները համապատասխանում են «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպություն» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպություն» ՓԲԸ կամ «Արցախի ներդրումային հիմնադրամ»-ի կողմից վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմաններին։
- Ուսման վճար
- Սոցիալական փաթեթի շահառուի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների նվազագույն փաթեթի
- Սոցիալական փաթեթի շահառուի ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության նվազագույն բազային փաթեթի ձեռքբերում
-Սոցիալական փաթեթի շրջանակում տրամադրված վարկի մարումներ` Բանկում համապատասխան պրոդուկտի առկայության դեպքում
ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1691-Ն որոշմամբ սահմանված սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունք ունեցող անձինք
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.04.2024 03:56
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт