Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ

Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ

Օգտվիր անժամկետ ավանդներից

Տոկոսադրույք
մինչև 0․01%
Ժամկետ
անժամկետ
Նվազագույն գումար
30,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ

Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ

Օգտվիր «Ցպահանջ» անժամկետ ավանդից, որի շրջանակներում ավանդի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով ավանդի մնացորդի նկատմամբ։
Ավանդը ներդնելով ստացիր անվճար MasterCard Standard կամ MasterCard Gold պլաստիկ քարտ:

Անժամկետ ավանդներ
Ավանդի ժամկետը չի սահմանափակվում
Առանց սահմանափակման
Առավելագույն գումար չի սահմանվում
Մինչև 0․01% տարեկան տոկոսադրույք
Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրվա մնացորդի նկատմամբ

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Ավելացման իրավունքով
Ստացիր մինչև 9․05% տարեկան եկամուտ «Ապահով» ավանդով

Անվճար MasterCard
Տրամադրվում է բոլոր «Ապահով» ավանդատուներին
Լրացուցիչ 0.15%
Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դոլարային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0․3%
Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դրամային ավանդ ներդնելիս

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Առանց ավելացման իրավունքի
Ստացիր մինչև 9․3% տարեկան եկամուտ «Ապահով» ավանդով

Անվճար MasterCard
Տրամադրվում է բոլոր «Ապահով» ավանդատուներին
Լրացուցիչ 0.15%
Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դոլարային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0.3%
Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դրամային ավանդ ներդնելիս

Համեմատել այլ ավանդի հետ

Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ
Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ
0․01% տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետը չի սահմանափակվում
Առավելագույն գումար չի սահմանվում
Ավելացման իրավունքով
Առանց ավելացման իրավունքի
Անվճար MasterCard տրամադրվում է բոլոր «Ապահով» ավանդատուներին
Լրացուցիչ 0.15%՝ Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դոլարային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0․3%՝ Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դոլարային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0․5%՝ Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով 366-730 օր ժամկետով ՌԴ ռուբլով ավանդ ներդնելիս
Անվճար MasterCard տրամադրվում է բոլոր «Ապահով» ավանդատուներին
Լրացուցիչ 0.15% Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դոլարային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0.3% Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով դրամային ավանդ ներդնելիս
Լրացուցիչ 0․5%՝ Idram&IDBank-ով կամ IDBanking.am-ով 366-730 օր ժամկետով ՌԴ ռուբլով ավանդ ներդնելիս

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Ցպահանջ անժամկետ ավանդներ - Հատուկ առաջարկներ
ՀՀ դրամ
0․01%
ԱՄՆ դոլար
0․001%
Եվրո
0․001%
Ռուբլի
0․001%
ՀՀ դրամ
0․01%
ԱՄՆ դոլար
0․001%
Եվրո
0․001%
Ռուբլի
0․001%

Սակագնային արխիվ

01.01.20 -ից գործող սակագներ
3.66 MB
01.03.20 -ից գործող սակագներ
2.02 MB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
480.12 KB
25.05.20 -ից գործող սակագներ
294.73 KB
25.09.19 -ից գործող սակագներ
3.87 MB
27.04.21 -ից գործող սակագներ
283.89 KB
29․11․21-07․03․22 գործող սակագներ
214.19 KB
07/03/2022թ․-25/04/2022թ․ գործող ցպահանջ ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
460.69 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
64.02 KB
Առանց Հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա:
Ավանդ ընդունելով՝ IDBank-ը պարտավորվում է որոշակի ժամկետից հետո Ձեզ վերադարձնել ավանդի գումարը և պայմանագրով նախատեսված տոկոսագումարը։ Ավանդը ոչ միայն խնայողություն կատարելու, այլև գումար աշխատելու տարբերակներից պակաս ռիսկայինն է՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով։
Ցպահանջ ավանդ ներդնելու պարագայում գումարը և տոկոսագումարը կարող եք հետ ստանալ այն պահին, երբ ցանկանաք: Ապահով ավանդի դեպքում գումարն ու տոկոսագումարը տրամադրվում են նախապես պայմանավորված ժամկետում, իսկ ավանդի գումարը ժամկետից շուտ վերցնելու դեպքում IDBank-ը կարող է փոփոխել նախապես սահմանած տոկոսը։
Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում անձը հաստատող փաստաթուղթ։
Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարները Ձեր ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե Դուք ցանկություն չեք հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով։
Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում` համաձայն պայմանագրի:
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Ավանդատու կարող է հանդիսանալ Բանկում ընթացիկ, քարտային, խնայողական կամ հատուկ բանկային հաշիվ ունեցող Ֆիզիկական անձը, ով Բանկի հետ կնքել է կամ ցանկություն է հայտնել կնքելու Բանկային ավանդի պայմանագիր:

Դիմել հիմա

Մինչև 0․01% տարեկան տոկոսադրույք
Առանց առավելագույն գումարի սահմանափակման

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.04.2024 03:49
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт