Ներդրումային

Վստահիր քո շահավետ ներդրումներն IDBank-ին

Ներդրումային ծառայություններ

Շահավետ բաշխիր ֆինանսական միջոցները

Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքներ

Օգտվիր շահավետ պայմաններով վարկից

Պարտատոմսերի գրավով վարկեր

Ներդրումային ծառայություններ

և արժեթղթերով գործառնություններ

Ռեպո /հակադարձ ռեպո գործարքներ

Կարճաժամկետ դրամական միջոցների տեղաբաշխում

Պարտատոմսերի գրավով վարկեր

Վարկեր հատուկ պայմաններով

Պարտատոմսերը պահանջված և եկամտաբեր ֆինանսական գործիքներ են: Դրանք ապահով են, բարձր եկամտաբեր և ունեն մի շարք առավելություններ։ Դուք ևս կարող եք դառնալ պարտատոմսերի սեփականատեր և պարբերաբար տոկոսագումարներ ստանալ արժեկտրոնի տեսքով: Ժամկետի ավարտին Բանկը կվճարի պարտատոմսերի անվանական արժեքը:

Պարտատոմսեր
Ներդրումային ծառայություն
Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարք
Ֆորվարդային գործարք

2024թ․ 3-րդ թողարկում

AMANLBB2QER7

27 ամիս

Մարման ժամկետ

֏

Արժույթ

9․50%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2024 թվականի հունիսի 17-ից մինչև 2024թ.-ի օգոստոսի 16-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2QER7 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
10.000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը
3.000.000.000 ՀՀ դրամ
Քանակը
300.000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
17 հունիսի 2024թ.
Տեղաբաշխման սկիզբ
17 հունիսի 2024թ.
Տեղաբաշխման ավարտ
16 օգոստոսի 2024թ.
Մարման ամսաթիվ
17 սեպտեմբերի 2026թ.
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
9,50%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2024թ․ 2-րդ թողարկում

AMANLBB2PER9

39 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.75%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2024 թվականի մայիսի 13-ից մինչև 2024թ.-ի հուլիսի 121-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2PER9 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
39 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
13 մայիսի 2024թ.
Տեղաբաշխման սկիզբ
13 մայիսի 2024թ.
Տեղաբաշխման ավարտ
12 հուլիսի 2024թ.
Մարման ամսաթիվ
13 օգոստոսի 2027թ.
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2024թ․ 1-ին թողարկում

AMANLBB2OER2

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2024 թվականի մարտի 21-ից մինչև 2024թ.-ի մայիսի 21-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2OER2 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
21 մարտի 2024թ.
Տեղաբաշխման սկիզբ
21 մարտի 2024թ.
Տեղաբաշխման ավարտ
21 մայիսի 2024թ.
Մարման ամսաթիվ
21 հունիսի 2026թ.
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․25 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2023թ․ 1-ին թողարկում

AMANLBB2NER4

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2023 թվականի նոյեմբերի 20-ից մինչև 2024թ.-ի հունվարի 19-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2NER4 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
20 նոյեմբերի 2023թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
20 նոյեմբերի 2023թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
19 հունվարի 2024թ․
Մարման ամսաթիվ
20 փետրվարի 2026թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․25 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2023թ․ 2-րդ թողարկում

AMANLBB2MER6

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2023 թվականի օգոստոսի 3-ից մինչև 2023թ.-ի սեպտեմբերի 29-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2MER6 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
3,000,000 $
Քանակը
30,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
03 օգոստոսի 2023թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
03 օգոստոսի 2023թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
29 սեպտեմբերի 2023թ․
Մարման ամսաթիվ
03 նոյեմբերի 2025թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․25 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2023թ․ 1-ին թողարկում

AMANLBB2LER8

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2023 թվականի հուլիսի 24-ից մինչև 2023թ.-ի սեպտեմբերի 22-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2LER8 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
24 հուլիսի 2023թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
24 հուլիսի 2023թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
22 սեպտեմբերի 2023թ․
Մարման ամսաթիվ
24 հոկտեմբերի 2025թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․25 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022թ․ 3-րդ թողարկում

AMANLBB2KER0

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

3.75%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2022 թվականի նոյեմբերի 28-ից մինչև 2023թ.-ի փետրվարի 24-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2KER0 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
28․11․2022թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
28․11․2022թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
24․02․2023թ․
Մարման ամսաթիվ
28․02․2025թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
3․75 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022թ․ 2-րդ թողարկում

AMANLBB2JER2

27 ամիս

Մարման ժամկետ

֏

Արժույթ

9․50%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
10 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը
500,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը
50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
24 հոկտեմբերի 2022թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
24 հոկտեմբերի 2022թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
23 հունվարի 2023թ․
Մարման ամսաթիվ
24 հունվարի 2025թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
9.5 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022թ․ 1-ին թողարկում

AMANLBB2IER4

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

3.75%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ից մինչև 2023թ.-ի հունվարի 23-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2IER4 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
24 հոկտեմբերի 2022թ․
Տեղաբաշխման սկիզբ
24 հոկտեմբերի 2022թ․
Տեղաբաշխման ավարտ
23 հունվարի 2023թ․
Մարման ամսաթիվ
24 հունվարի 2025թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
3․75 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022թ․ 3-րդ թողարկում

AMANLBB2HER6

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

3%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2022 թվականի ապրիլի 5-ից մինչև 2022թ.-ի հուլիսի 1-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2HER6 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
05 ապրիլի 2022թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
05 ապրիլի 2022թ
Տեղաբաշխման ավարտ
01 հուլիսի 2022թ
Մարման ամսաթիվ
05 հուլիսի 2024թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
3%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022թ․ 2-րդ թողարկում

AMANLBB2GER8

27 ամիս

Մարման ժամկետ

֏

Արժույթ

9․25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2022 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2022թ.-ի մայիսի 18-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2GER8 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
10 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը
1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը
150,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
25 փետրվարի 2022թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
25 փետրվարի 2022թ
Տեղաբաշխման ավարտ
18 մայիսի 2022թ
Մարման ամսաթիվ
25 մայիսի 2024թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
9.25 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2022 թ․ 1-ին թողարկում

AMANLBB2FER0

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.00%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

2022 թվականի փետրվարի 7-ից մինչև 2022թ.-ի մայիսի 4-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2FER0 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
07 փետրվար 2022 թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
07 փետրվար 2022 թ
Տեղաբաշխման ավարտ
04 մայիսի 2022թ
Մարման ամսաթիվ
07 մայիսի 2024թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4.00%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2021թ․ 3-րդ թողարկում

AMANLBB2EER3

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.00%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2021թ
 • Բանկի ծրագրային ազդակի մասին
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
21 դեկտեմբեր 2021թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
21 դեկտեմբեր 2021թ
Տեղաբաշխման ավարտ
18 մարտի 2022թ
Մարման ամսաթիվ
21 մարտի 2024թ,
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4.00%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2021 թ․-ի 2-րդ թողարկում

AMANLBB2DER5

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4.00%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է AMANLBB2DER5 ծածկագրով դոլարային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխումը։ Պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր ծավալը 5 մլն ԱՄՆ դոլար է, արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը՝ 4%, արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը` եռամսյակային, շրջանառության ժամկետը ` 27 ամիս ։ Պարտատոմսերը ցուցակվելու են «Հայաստանի ֆոնդային բորսայում» և գնանշվելու են շուկա ստեղծողի (Marketmaker) կողմից։ IDBank-ի՝ Ձեր պարտատոմսերը կարող եք գտնել անմիջապես Idram&IDBank հավելվածում՝ մուտք գործելով «Բանկինգ» բաժին և ընտրելով «Պարտատոմսեր» ենթաբաժինը։ Հավելվածում ներկայացված է պարտատոմսերի վերաբերյալ ողջ անհրաժեշտ ինֆորմացիան՝ տարբերակիչ ծածկագիրը, քանակը, անվանական արժեքը, տարեկան արժեկտրոնային եկամտաբերությունը, արժեկտրոնի վճարման օրը և պարտատոմսերի մարման օրը։ Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 23 հուլիս 2021 թվ. Թիվ 1/392Ա որոշմամբ։ Ծրագրային ազդագրի, դրա լրացման էլեկտրոնային տարբերակներին և սույն թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2019թ
 • Բանկի ծրագրային ազդակի մասին
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
20 օգոստոսի 2021թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
20 օգոստոսի 2021թ
Տեղաբաշխման ավարտ
12 նոյեմբերի 2021թ
Մարման ամսաթիվ
20 նոյեմբերի 2023թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4.00%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2021 թ․-ի 1-ին թողարկում

AMANLBB2CER7

30 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

5.00%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

AMANLBB2CER7 ծածկագրով դոլարային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխումը նախատեսվածից շուտ է ավարտվել։ Պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր ծավալը 5 մլն ԱՄՆ դոլար է, արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը՝ 5%, արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը` եռամսյակային, շրջանառության ժամկետը ` 30 ամիս ։ Պարտատոմսերը ցուցակվելու են «Հայաստանի ֆոնդային բորսայում» և գնանշվելու են շուկա ստեղծողի (Marketmaker) կողմից։ IDBank-ի՝ Ձեր պարտատոմսերը կարող եք գտնել անմիջապես Idram&IDBank հավելվածում՝ մուտք գործելով «Բանկինգ» բաժին և ընտրելով «Պարտատոմսեր» ենթաբաժինը։ Հավելվածում ներկայացված է պարտատոմսերի վերաբերյալ ողջ անհրաժեշտ ինֆորմացիան՝ տարբերակիչ ծածկագիրը, քանակը, անվանական արժեքը, տարեկան արժեկտրոնային եկամտաբերությունը, արժեկտրոնի վճարման օրը և պարտատոմսերի մարման օրը։ Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 05 հունիս 2020 թվ. Թիվ 1/291 Ա որոշմամբ։ Ծրագրային ազդագրի, դրա լրացման էլեկտրոնային տարբերակներին և սույն թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում:

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2021թ
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
 • Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
30 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
21 հունվարի 2021թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
21 ապրիլի 2021թ
Տեղաբաշխման ավարտ
12 նոյեմբերի 2021թ
Մարման ամսաթիվ
22 հուլիս 2023թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
5.00%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2020 թ․-ի 2-րդ թողարկում

AMANLBB2BER9

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4․75%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է 2020 թվականի 2-րդ թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխումը։ Երկրորդ թողարկման անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը կազմում էր 5մլն ԱՄՆ դոլար։ Պարտատոմսերի ժամկետայնությունը 27 ամիս է, արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը` 4,75%, արժեկտրոնը վճարվելու է եռամսյա պարբերականությամբ։ 2020 թվականի 2-րդ թողարկման դոլարային պարտատոմսերը ցուցակվել են «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում և գնանշվել են շուկա ստեղծողի (Marketmaker) կողմից։ Անվանական պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից: Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 05 հունիս 2020 թվ. Թիվ 1/291 Ա որոշմամբ։ Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակին և թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում www.idbank.am.

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2020թ
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
27 օգոստոսի 2020թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
27 օգոստոսի 2020թ
Տեղաբաշխման ավարտ
26 նոյեմբերի 2020թ
Մարման ամսաթիվ
27 նոյեմբերի 2022թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2020 թ․-ի 1-ին թողարկում

AMANLBB2AER1

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

4․75%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է պարտատոմսերի հոբելյանական տրանշի տեղաբաշխումը։ Հոբելյանական՝ 10-րդ թողարկման ընդհանուր ծավալը 5 մլն ԱՄՆ դոլար էր, արժեկտրոնային տարեկան եկամուտը՝ 4,75%, արժեկտրոնը կվճարվի եռամսյա պարբերականությամբ, ժամկետայնությունը 27 ամիս է։ Տեղաբաշխումն ավարտվել է 2020թ․ օգոստոսի 3-ին։ Պարտատոմսերը ցուցակվել են «Հայաստանի ֆոնդային բորսայում» և գնանշվե են Marketmaker-ի՝ շուկա ստեղծողի կողմից։ Անվանական պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից: Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 05 հունիս 2020 թվ. Թիվ 1/291 Ա որոշմամբ։ Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակին և թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում www.idbank.am.

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2020թ
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
 • Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
22 հուլիսի 2020թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
22 հուլիսի 2020թ
Տեղաբաշխման ավարտ
20 հոկտեմբերի 2020թ
Մարման ամսաթիվ
22 հոկտեմբերի 2022թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
4․75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2019 թ․-ի 3-րդ թողարկում

AMANLBB29ER7

27 ամիս

Մարման ժամկետ

֏

Արժույթ

9.50%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ի 2019 թվականի 3-րդ թողարկման պարտատոմսերը ցուցակվել են «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում՝ ընդգրկվելով պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում և շրջանառվելով ANLBB9 ծածկագրով ։ Շուկա ստեղծողի կողմից կիրականացվի անընդհատ երկկողմանի գնանշում, ինչը հնարավորության կտա ներդրողներին ազատ գնել և վաճառել դրանք, իրականացնել հասցեական և ռեպո գործարքներ։ Պարտատոմսերը թողարկվել են 2019թ նոյեմբերի 7-ին, շրջանառության ժամկետը 2 տարի 3 ամիս է, արժեկտրոնային եկամուտը՝ 9,5%, որը կվճարվի եռամսյա պարբերականությամբ։ Տեղաբաշխված պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը 250 մլն ՀՀ դրամ է։ Պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից։ Պարտատոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 13/02/2019 N 1/93Ա որոշմամբ։ Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակին և թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքէջում՝ www.idbank.am հասցեով։

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2020թ
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
 • Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
50,000 ֏
Ընդհանուր ծավալը
250,000,000 ֏
Քանակը
5,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
07 նոյեմբերի 2019թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
07 նոյեմբերի 2019թ
Տեղաբաշխման ավարտ
31 հունվարի 2020թ
Մարման ամսաթիվ
07 փետրվարի 2022թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
9.50%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2019 թ․-ի 2-րդ թողարկում

AMANLBB28ER9

27 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

5․00%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ը բարեհաջող տեղաբաշխել է 2019-ին թողարկված 2-րդ տրանշի դոլարային պարտատոմսերը։ Թվով 2-րդ տրանշի թողարկման ընդհանուր ծավալը 5,000,000 ԱՄՆ դոլար է, արժեկտրոնային տարեկան եկամուտը՝ 5%, արժեկտրոնը կվճարվի եռամսյա պարբերականությամբ, ժամկետայնությունը 27 ամիս է։ Տեղաբաշխումն ավարտվել է ս․թ․ հունվարի 31-ին։ Պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից։ Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում ՀՀ ԿԲ նախագահի 05 հունիս 2020 թվ. Թիվ 1/291 Ա որոշմամբ։ Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակին և թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում www.idbank.am.

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2019թ
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
 • Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
07 նոյեմբերի 2019թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
07 նոյեմբերի 2019թ
Տեղաբաշխման ավարտ
31 հունվարի 2020թ
Մարման ամսաթիվ
27 նոյեմբերի 2022թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
5․00%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

2019 թ․-ի 1-ին թողարկում

AMANLBB27ER1

30 ամիս

Մարման ժամկետ

$

Արժույթ

5.25%

Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

IDBank-ը բարեհաջող տեղաբաշխել է 2019-ին թողարկված 1-ին տրանշի դոլարային պարտատոմսերը։ Թվով 1-ին տրանշի թողարկման ընդհանուր ծավալը 5,000,000 ԱՄՆ դոլար է, արժեկտրոնային տարեկան եկամուտը՝ 5,25%, արժեկտրոնը կվճարվի եռամսյա պարբերականությամբ, ժամկետայնությունը 30 ամիս է։ Պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից։ Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակին և թողարկման հիմնական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ IDBank-ի պաշտոնական կայքում www.idbank.am.

Ստորև ներկայացված են:
 • Թողարկման վերջնական պայմաններ
 • Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքում
 • Հայտ՝ իրավաբանական անձանց համար
 • Հայտ՝ ֆիզիկական անձանց համար
 • Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր 2019թ
 • Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի լրացում 19.06.2019
 • Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի լրացում 09.09.2019
 • Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի լրացում 30.10.2019
 • Բանկի ծրագրային ազդագրի մասին
 • Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները
Դասը
Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի անվանական արժեքը
100 $
Ընդհանուր ծավալը
5,000,000 $
Քանակը
50,000
Շրջանառության ժամկետը
30 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ
20 փետրվարի 2019թ
Տեղաբաշխման սկիզբ
20 փետրվարի 2019թ
Տեղաբաշխման ավարտ
15 մայիսի 2019թ
Մարման ամսաթիվ
20 օգոստոսի 2021թ
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը
5.25%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը
Եռամսյակային
Տեղաբաշխող
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

Ներդրումային ծառայություն

Արժեթղթային գործարքներ և արժեթղթերի պահառություն

Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարք

Կարճաժամկետ դրամական միջոցների տեղաբաշխում

Ֆորվարդային գործարք

Կատարիր գործարք ֆիքսված փոխարժեքով

Քարտ պատվիրելն այնքան հեշտ է
Փոխանցումներ հեռախոսահամարով
Բոլոր հաշիվներդ մեկ վայրում
Rocket Line անհատական սահմանաչափ
Ներբեռնել հավելվածը

Փոխարժեքներ

Արտարժույթի հաշվիչ

Կանխիկ
Անկանխիկ
Քարտային
Համակարգերով
Հավելվածով
Ոսկի
Արժույթ
Առք
Վաճառք
1 USD
385
392
1 EUR
414
428
1 RUB
4.35
4.7

Ամենաշահավետ փոխարժեքները Idram&IDBank-ում

Ներբեռնեք բջջային հավելվածը ու 24/7 փոխարկեք տարադրամը լավագույն պայմաններով։

Ունեմ
1 AMD = 0.002557545 USD
Ցանկանում եմ
1 USD = 385 AMD

Ամենաշահավետ փոխարժեքները Idram&IDBank-ում

Ներբեռնեք բջջային հավելվածը ու 24/7 փոխարկեք տարադրամը լավագույն պայմաններով։


*50,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումարից ավել գործարք կնքելու դեպքում՝ փոխարժեքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:
Փոխարժեքները թարմացվել են: 2024.07.25 17:24:01

© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 25.07.2024 12:08
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт