Ավելին
Խնայողական հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Մի քանի հպումով բացիր խնայողական հաշիվ մինչև 5.00% եկամտով

Եկամտաբերություն
Տարեկան մինչև 5%
Գործողության ժամկետ
Անժամկետ
Հաշվի բացում
Անվճար՝ առցանց եղանակով

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Խնայողական հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Բացիր խնայողական հաշիվ առցանց տարբերակով կամ մասնաճյուղ այցելելով։ Ստացիր տարեկան մինչև 5% եկամուտ՝ ցանկացած պահի գումար ավելացնելու կամ նվազեցնելու հնարավորությամբ։
Տոկոսադրույքը տրամադրվում է յուրաքանչյուր օրվա դրական մնացորդի հաշվարկով։ Օգտվիր IDBanking.am առցանց հարթակից կամ Idram&IDBank հավելվածից և կատարիր ակնթարթային փոխանցումներ IDBank-ի հաշիվների միջև։
Idram&IDBank համակարգով վճարումներ կատարելիս որպես վճարման աղբյուր կարող ես ընտրել խնայողական հաշիվը։ Ամսական 50․000 դրամ և ավել QR|NFC վճարումներ կատարելիս վճարման աղբյուր ընտրիր Բանկի յուրաքանչյուր վճարային քարտ, հաշիվ կամ Rocket Line 0% և խնայողական հաշվի տոկոսադրույքը տվյալ ամսվա համար կկազմի տարեկան 5% (ՀՀ դրամի դեպքում)։

Առավելություններ

Անժամկետ
Հաշիվը բացվում է անժամկետ
Անվճար բացում
Առցանց դիմելու դեպքում
Անվճար փոխանցումներ
IDBank-ի հաշիվների միջև առցանց եղանակով
Անվճար քաղվածք
Հաշվի քաղվածքը տրամադրվում է անվճար
Արժույթի ընտրություն
Հաշիվը հասանելի է ՀՀ դրամով և արտարժույթով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բանկային հաշիվներ
Քո ընթացիկ հաշիվը առօրյա բանկային գործարքների համար

Արժույթի ընտրություն
Հաշիվը հասանելի է ՀՀ դրամով և արտարժույթով
Անվճար բացում
Առցանց դիմելու դեպքում
Անվճար փոխանցումներ
IDBank-ի հաշիվների միջև առցանց եղանակով

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Խնայողական հաշիվ - Հատուկ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Հաշվի բացում Բանկի մասնաճյուղերում Բանկի հաշվետեր ֆիզիկական անձանց համար
Անվճար
Հաշվի բացում Բանկի մասնաճյուղերում Բանկի հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար
2,000 ՀՀ դրամ
Հաշվի բացում առցանց եղանակով
Անվճար
Հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Հաշվի համալրման նվազագույն գումար
Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ
Չի սահմանվում
Կանխիկ գումարի մուտքագրում/ելքագրում հաշվից
Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ
Հաշվի համալրում

կանխիկի մուտքագրում

այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց

բանկային փոխանցումների միջոցով

Հաշվի ելքագրում

կանխիկի ելքագրում

հաշվից փոխանցումներ, ինչպես նաև առցանց փոխանցումներ
Խնայողական հաշվից փոխանցում Բանկում նույն հաճախորդի այլ հաշիվներին
Անվճար
Խնայողական հաշվից փոխանցում այլ հաշիվներին
Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների
Տոկոսների հաշվարկման ձևը
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Եթե տվյալ օրվա Հաշվի մնացորդը փոքր է 50,000 ՀՀ դրամից, 100 ԱՄՆ դոլար, 100 եվրոյից, ապա այդ օրվա համար տոկոսներ չեն հաշվարկվում
Հաշվի վարում/սպասարկում
Անվճար
Հաշվի փակում
Անվճար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
ՀՀ դրամ` 1․50%
ՀՀ դրամ`1․50%
ԱՄՆ դոլար` 0%
ԱՄՆ դոլար`0%
Եվրո` 0%
Եվրո`0%
Տոկոսադրույք «Idram&IDBank» հավելվածով ամսական 50,000 ՀՀ դրամ և ավել QR / Rocket line 0% վճարումներ կատարողների համար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք /տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

ՀՀ դրամ` 5․00% / 5․11%

ԱՄՆ դոլար` 0․50% / 0․50%

Եվրո` 0․10% / 0․10%

Սակագնային արխիվ

01.12.20 -ից գործող սակագներ
1.14 MB
27․04․21 -ից գործող սակագներ
1.14 MB
29․06.20 -ից գործող սակագներ
618.25 KB
01.05.20 -ից գործող սակագներ
608.75 KB
19․08․21-01․05․22 գործող սակագներ
1.30 MB
05․08․22-31․08․23թ․ գործող բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման կանոններ
273.10 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
126.52 KB
Խնայողական հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներն են․ - Հաշվի համալրում՝ կանխիկի մուտքագրում, այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց բանկային փոխանցումների միջոցով, - Հաշվի ելքագրում՝ կանխիկի ելքագրում, հաշվից փոխանցումներ, ինչպես նաև առցանց փոխանցումներ։
Խնայողական հաշիվը բացվում է անժամկետ։
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով։
Խնայողական հաշիվները հնարավոր է բացել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով։
Խնայողական հաշիվները նախատեսված են ֆիզիկական անձանց համար։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 11.04.2024 03:55
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт