ՓԼ / ԱՖ դեմ պայքարի միջոցառումներ

                    Բանկի պատժամիջոցների քաղաքականություն և ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջոցառումներ

                                                                    Հայտարարություն

                                                                              Բանկի պատժամիջոցների քաղաքականություն

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ), հավատարիմ լինելով իր առաքելությանը, պահպանելով ամենաբարձր էթիկական և կարգավորող չափանիշները՝ պատասխանատու գործունեություն է իրականացնում և երաշխավորում է, որ ո՛չ Բանկը, ո՛չ էլ Բանկի  ծառայությունները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չեն օժանդակում կիրառելի միջազգային պատժամիջոցների և/կամ սահմանափակումների խախտմանը/շրջանցմանը։

Լինելով միջազգային ֆինանսական համակարգի պատասխանատու մասնակից, միևնույն ժամանակ առավել բարձր գնահատելով և պաշտպանելով հաճախորդների շահերը, անվտանգությունը և նրանց գործունեության անընդատությունը՝  Բանկը հետևում է  ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, Եվրոպական Միության, Միացյալ Թագավորության, Միացյալ Նահանգների և այլ միջազգային պատժամիջոցներին և/կամ սահմանափակումներին։

Պատժամիջոցների քաղաքականությունը  արգելում է հաճախորդների ցանկացած գործունեություն, որը  կխախտի կիրառելի պատժամիջոցները և/կամ սահմանափակումները։ Նման գործողությունների արդյունքում կմերժվեն փոխանցումների/գործարքների իրականացումը,  ինչպես նաև բանկը կարող է հրաժարվել այդ հաճախորդներին սպասարկելուց։                                                                  

                                                                                        ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականություն

    Քաղաքականությունը հիմնված է Հայաստանի Հանրապետության «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետու անձանց նկատմամբ նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգի», այլ օրենքների ու իրավական ակտերի վրա, որի հիմնական նպատակներն են.

 • Կանխարգելել Բանկը՝ որպես փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործիքի օգտագործումը,
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված հնարավոր ռիսկերի զսպումը,
 • Բանկի գործարար համբավի և նրա հաճախորդների պաշտպանությունը։

Քաղաքականությունը ներառում է.

 • «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի կիրառում (ներառյալ շահառուների և լիազորված անձանց նույնականացում),
 • Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն,
 • Հաճախորդների հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն,
 • Մոնիթորինգի իրականացում օրական կտրվածքով,
 • Հաճախորդների տվյալների թարմացում,
 • Ռիսկի վրա հիմնված մոտեցման կիրառում,  
 • Կասկածելի գործարքների բացահայտում,
 • Պարտադիր և կասկածելի գործարքների/գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացնում ՀՀ կենտրոնական բանկին,
 • Ուսուցումների կազմակերպում։

 Ինչպես նաև՝

 • Բանկը չի բացում և չի սպասարկում կեղծ կամ մտացածին անուններով հաշիվներ,
 • Բանկը չի բացում միայն թվային, տառային կամ այլ պայմանական նշաններով արտահայտված հաշիվներ,
 • Բանկը չի սպասարկում ըստ ներկայացնողի արժեթղթեր,
 • Բանկը մերժում է գործարար հարաբերությունների հաստատումը /գործարքի իրականացումը երբ հաճախորդը չի տրամադրում Բանկի կողմից պահանջված փաստաթղթերը/տեղեկությունը,

Արգելվում է կատարել գործարքներ կամ հաստատել գործարար հարաբերություններ, որոնք առնչվում են՝

 • ատոմային էներգիայի,
 • «Կարմիր լապտեր» բիզնես գործունեության,
 • մարիխուանայի,
 • վիրտուալ արժույթների հետ։


   Wolsfberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire


© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 01.04.2024 10:37
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт