ՓԼ / ԱՖ դեմ պայքարի միջոցառումներ

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջոցառումներ

Հայտարարություն

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ `Բանկ) հավատարիմ է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (այսուհետ` ՓԼ/ԱՖ) ամենաբարձր չափանիշներին:
Բանկը հիմնել է ՓԼ/ԱՖ քաղաքականություն (այսուհետ ` Քաղաքականություն), որի հիմնական նպատակներն են.

 • Կանխարգել բանկի, որպես փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործիքի օգտագործումը,
 • Բանկի գործարար համբավի և նրա հաճախորդների պաշտպանությունը,
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված հնարավոր ռիսկերի մեղմացումը:

Քաղաքականությունը հիմնված է Հայաստանի Հանրապետության 26.05.2008 թ. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետու անձանց նկատմամբ նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ», այլ օրենքների ու իրավական ակտերի վրա:
Բանկը նշանակել է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պատասխանատու, ով պատասխանատու է ՓԼ/ԱՖ-ի համապատասխան քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակման և իրականացման համար:
ՓԼ/ԱՖ-ի աշխատակիցն իրավունք ունի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունները որակել որպես կասկածելի, դադարեցնել կամ մերժել գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, ինչպես նաև որոշում կայացնել ահաբեկչության մեջ ներառված անձանց գույքի սառեցման վերաբերյալ:
Քաղաքականությունը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում.

 • Ռիսկի վրա հիմնված մոտեցման կիրառում,  
 • Հաճախորդների ռիսկայնության որոշում ըստ երկրների, աշխարհագրական տարածքների, ապրանքների, ծառայությունների, գործարքների,
 • Հաճախորդների ուսումնասիրություն,
 • Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի կիրառում (ներառյալ շահառուների և լիազորված անձանց նույնականացում),
 • Բարձր ռիսկային հաճախորդների հավելյալ ուսումնասիրություն,
 • Նույնականացման և պատշաճ ուսումնասիրության տվյալների պահպանում,
 • Էմբարգո քաղաքականություն,
 • Գործարքների մոնիտորինգ,
 • Կասկածելի գործարքների բացահայտում,
 • Պարտադիր և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացնում ՀՀ կենտրոնական բանկին,
 • Աշխատակիցների ՓԼ/ԱՖ վերապատրաստում,
 • Բանկը կեղծ կամ մտացածին անուններով հաշիվներ չի բացում և չի սպասարկում,
 • Բանկը չի բացում հաշիվներ միայն թվային, տառային կամ այլ պայմանական նշաններով արտահայտված,
 • Բանկը չի սպասարկում ըստ ներկայացման արժեթղթեր,
 • Բանկը արգելափակում է գործարքի իրականացումը, երբ հաճախորդը չի տրամադրում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, երբ առկա է համընկնություն կամ հավանականություն հաճախորդի` ահաբեկիչների ցանկերում և ահաբեկչական գործունեության մեջ ներգրավված լինելու մասին:

Anti-Money Laundering Questionnaire   Wolsfberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire

© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 26.12.2022 04:42
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт