Փաթեթ IDhome

Փաթեթ IDhome

Ստացիր քո հիփոթեքային վարկը բացառիկ պայմաններով՝ օգտվելով IDhome փաթեթից

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույք
Սկսած 4.99%
Մարման ժամկետ
Մինչև 240 ամիս
Վարկի գումար
Մինչև 125,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Փաթեթ IDhome

Հիփոթեքային փաթեթ IDhome

Ձեռք բեր հիփոթեքային վարկ սկսած 4.99% անվանական տոկոսադրույքից և բացառիկ պայմաններով՝ օգտվելով IDhome փաթեթից։ Փաթեթի շրջանակում դու ստանում ես մինչև 10 մլն դրամ Rocket Line սահմանաչափ, մինչև 5 մլն դրամ վարկային գիծ, անվճար Visa Platinum քարտ, 0.5%-ով ավելի շահութաբեր խնայողական հաշիվներ և շատ ավելին։
Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների ցանկին կարող ես ծանոթանալ այստեղ։

Առավելություններ

Rocket Line
Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով
Visa Platinum
Պրեմիում քարտի անվճար տրամադրում
Խնայողական հաշիվ
Բանկում գործող տոկոսադրույք +0,5%
Վարկային գիծ
Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
Ցածր տոկոսադրույք
Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սկսվում է ընդամենը 4․99%-ից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

120 ամիս 240 ամիս
Կանխավճարի չափը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի կանխավճարի չափը ստորև նշված սանդղակից

0% 25% 50% 75% 100%
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Ձեռքբերում․ Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
Ձեռք բեր քո անշարժ գույքը Ազգային հիփոթեքային ընկերության միջոցով

Ցածր տոկոսադրույք
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 13%-ից
Երկար մարման ժամկետ
Մարեք մինչև 240 ամսում
0.25%-ով ցածր տոկոսադրույք
IDsalary փաթեթին միանալու դեպքում

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Ձեռքբերում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Ձեռք բեր քո անշարժ գույքը հիփոթեքային վարկով անմիջապես Բանկի միջոցներից

Rocket Line
Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով՝ սեփական ռեսուրսներով հիփոթեքի դեպքում
Վարկային գիծ
Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
Արժույթի ընտրություն
Սեփական ռեսուրսներով վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Ձեռքբերում՝ «Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» ծրագրով

Ցածր տոկոսադրույք
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 7.4%-ից
0.25%-ով ցածր տոկոսադրույք
IDsalary և IDsalary+ փաթեթներին միանալու դեպքում

Համեմատել այլ վարկի հետ

Փաթեթ IDhome
Փաթեթ IDhome
Rocket Line. հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով
Վարկային գիծ․ հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
Խնայողական հաշիվ․ բանկում գործող տոկոսադրույք +0,5%
Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սկսվում է ընդամենը 4․99%-ից
Ձեռքբերում․ Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
Ձեռքբերում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Ձեռքբերում՝ «Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» ծրագրով
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 13%-ից
Մարեք մինչև 240 ամսում
0.25%-ով ցածր տոկոսադրույք՝ IDsalary փաթեթին միանալու դեպքում
Rocket Line՝ հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով
Վարկային գիծ՝ հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 7.4%-ից
IDsalary փաթեթին միանալու դեպքում 0.25%-ով ցածր տոկոսադրույք
Հաստատուն տոկոսադրույք ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Հատուկ առաջարկ

Ձեռքբերում Ազգային հիփոթեքային Ընկերություն

Ձեռք բեր քո անշարժ գույքը IDBank-ի կողմից տրամադրվող շահավետ հիփոթեքային վարկերով։ Օգտվիր «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի առաջարկած մատչելի պայմաններից։ Ստացիր վարկը սկսած 12․5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքից։

Փաթեթ IDhome - Հատուկ առաջարկներ
Հիփոթեքային վարկերի տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Հաստատուն տոկոսադրույք․ Մինչև 13.25 %։

Բարելավվող պայման*՝ սկսած 4․99%-ից։

Բարելավվող պայմանի գործողության ժամկետը և դրույքը սահմանվում է՝ ելնելով Բանկի և կառուցապատողի համագործակցության պայմաններից։

Լողացող տոկոսադրույք․ Համաձայն «Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
Հիփոթեքային վարկերի արժույթ
ՀՀ դրամ
Հիփոթեքային վարկերի այլ պայմաններ
Համաձայն բանկում գործող «Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի

IDhome ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում հիփոթեքային վարկը տրամադրվում է Բանկի սեփական ռեսուրսներով։
Rocket Line վարկի առավելագույն գումար
Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով, ոչ ավել, քան 10,000,000 ՀՀ դրամ
Rocket Line-ի այլ պայմաններ
Վարկային գիծ վարկի առավելագույն գումար
Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով, ոչ ավել, քան 5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկային գիծ վարկի այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկում գործող «Վարկային գծերի տեղեկատվական ամփոփագրի» (փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող վարկային գիծը անկախ գումարի չափից տրամադրվում է Visa Platinum քարտատեսակով և դրան համապատասխան պայմաններով, ինչպես նաև հաճախորդի ցանկությամբ նշված ամփոփագրով սահմանված քարտատեսակներով՝ դրանց համապատասխան պայմաններով)
Կրեդիտային քարտի քարտատեսակ
Visa Platinum
Կրեդիտային քարտի քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
անվճար
Կրեդիտային քարտի այլ պայմաններ
Բանկային հաշիվների հաշվի արժույթ
AMD, USD, RUR, EUR
Բանկային հաշիվների հաշվի բացում
անվճար
Ապահովագրության տեսակը
Finance Insurance
Ապահովագրության ապահովագրավճար
անվճար
Ապահովագրության ապահովագրական ծածկույթ
Ներառվող ռիսկերը։

1. Գործազրկության ապահովագրություն։

2. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն։

3. Կրիտիկական հիվանդություններից ապահովագրություն։

4. Հոսպիտալացման ռիսկից ապահովագրություն։Մանրամասն
Հեռավար Ծառայությունների Online/Mobile բանկինգ
անվճար
Փաթեթի շրջանակներում հիփոթեքային վարկի տրամադրման վճար
20,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 7․99% - 11%։ 50,000 ՀՀ դրամ ,

եթե վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 4․99% - 6․99%։ Վճարը գանձվում է միանվագ՝ հիփոթեքային վարկի տրամադրման պահին
Փաթեթից օգտվելու ամսական վճար
2,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

07.09.20 -ից գործող սակագներ
103.63 KB
15.07.21 -ից գործող սակագներ
594.23 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
87.45 KB
Լողացող տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ԱԲՀՏ-ի հիման վրա։ ԱԲՀՏ-ն Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող բանկային համակարգում «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ներգրավված ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքն է: ԱԲՀՏ-ն Բանկի կողմից սահմանվում է/վերանայվում է/ տարեկան երկու անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին։ Յուրաքանչյուր վարկի գծով լողացող տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ կամ նվազել առավելագույնը ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ երկու տոկոսային կետով, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` չորս տոկոսային կետով։
IDBank-ը վարկային պայմանագիրը կնքելու պահից որպես վարկ տրամադրված գումարը 100%-ով սառեցնում է։ Շենքը չկառուցելու դեպքում գումարը կառուցապատողին չի փոխանցվում, և սառեցված գումարով կատարվում է վարկի մարում՝ հաճախորդի ցանկությամբ։
Rocket Line-ի և վարկային գծի հաստատումը Բանկի պատրաստակամությունն է Ձեզ տրամադրել նշված գումարը։ Վարկի/Rocket line-ի չօգտագործելու դեպքում Դուք որևէ պարտավորություն չեք ունենում Բանկի առջև, իսկ Rocket line-ը չի արտացոլվում նաև ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում։  Դրանով տրվում է բնակարանի վերանորոգմանն ուղղված, ինչպես նաև այլ առօրյա ծախսերը հոգալու հնարավորություն։ Չօգտագործելու դեպքում որևէ տոկոսադրույք չի կիրառվում։
Փաթեթում առկա ծառայությունները և արտոնությունները տրամադրվում են հիփոթեքային վարկերի ամբողջ ժամանկահատվածի համար և սակագինը նախատեսված է հենց փաթեթի սպասարկման համար։
Այո, առանց կանխավճար հնարավոր է բնակարան ձեռք բերել լրացուցիչ գրավի առկայության պարագայում։
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը կիրառելի է այն դեպքում, երբ վաղաժամկետ մարման պահին մարվում է տվյալ տարվա ընթացքում գրաֆիկով նախատեսված ընդհանուր մայր գումարից ավել մայր գումար։ 1-ին տարվա համար գործում է 0,6%, 2-րդ տարվա համար՝ 0,4%, իսկ 3-րդ տարվա համար՝ 0,2% վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ։

Դիմել հիմա

Սկսած 4․99%-ից
Մինչև 240 ամիս մարման ժամկետ
Rocket Line. հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 27.07.2023 06:18
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт