«Ոսկի ստանդարտ»

«Ոսկի ստանդարտ»

Ստացիր շահավետ վարկ ոսկու գրավով

Վարկի արժույթը
֏, $
Տոկոսադրույք
8%-19.5%
Մարման ժամկետ
3-36 ամիս
Վարկի առավելագույն գումար
30,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
«Ոսկի ստանդարտ»

Ոսկի ստանդարտ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացիր ոսկու գրավով վարկեր՝ սկսած տարեկան 8% տոկոսադրույքից, մինչև 36 ամիս ժամկետով:
Ավելին՝ ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորումը կատարվում է 0 ՀՀ դրամ միջնորդավճարով։ Այլ Բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքում նույնպես գործում է 0 ՀՀ դրամ միջնորդավճար, եթե հաճախորդը ներկայացնում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա վաղեմության վարկի մարման անդորրագիր։

Առավելություններ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացեք ոսկու գրավադրմամբ վարկեր` սկսած տարեկան 7% տոկոսադրույքից, մինչև 36 ամիս ժամկետով:

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հայտի տրամադրման օրը
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Մինչև 100%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 7%-ից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

3 ամիս 36 ամիս
Գրավի տեսակը
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

«Ոսկի 0%»
Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով

0% սպասարկման վճար
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
Ցածր տոկոսադրույք
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 0%
100% հարաբերակցություն
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ IDgold
Օգտվեք ոսկու գրավով վարկերից և ստացեք շահավետ փաթեթ՝ հատուկ ոսկու գրավով վարկառուների համար

Visa Gold դեբետային քարտ
50% զեղչով
Rocket Line
Տրամադրվում է վարկառուին մինչև վարկի 10%-ի չափով
Ապահովագրություն
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Համեմատել այլ վարկի հետ

«Ոսկի ստանդարտ»
«Ոսկի ստանդարտ»
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից
«Ոսկի 0%»
Փաթեթ IDgold
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 0%
Visa Gold դեբետային քարտ` 50% զեղչով
Rocket Line մինչև վարկի 10%-ի չափով
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Հատուկ առաջարկ

IDGold

Օգտվիր IDgold առայությունների փաթեթից՝ նախատեսված ոսկու գրավադրմամբ վարկերի վարկառուների համար։ Փաթեթը ներառում է շահավետ պայմաններ վարկի համար, Պրեմիում դասի դեբետային քարտ 50% զեղչով, Rocket Line թվային սահմանաչափ և բանկային հաշիվ արտոնյալ պայմաններով։

«Ոսկի ստանդարտ» - Հատուկ առաջարկներ
Վարկատեսակ
«Ոսկի ստանդարտ»
Նպատակ
այլ
Արժույթ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
30 000 ՀՀ դրամ կամ 60 ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումար
30 000 000 ՀՀ դրամ կամ 60 000 ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամ` անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով
ԱՄՆ դոլար` Անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով (քարտային վարկ)
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամ`
95% եթե վարկառուն համապատասխանում է 9․1 կետում սահմանված պահանջներին

100% եթե վարկառուն համապատասխանում է 9․2 կետում սահմանված պահանջներին

ԱՄՆ դոլար`90%
Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև
տոկոսագումարը վարկը վերցնելու պահին իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում (դիսկոնտ)
Ժամկետը
3 կամ 6 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք (ըստ արժույթի և ժամկետի)
ՀՀ դրամ՝
3 ամիս` 11%

6 ամիս` 14%

ԱՄՆ դոլար՝

3 ամիս` 8%

6 ամիս` 10%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝
3 ամիս ժամկետով` 20.85% - 21.49%

6 ամիս ժամկետով` 20.10% - 20.76%

ԱՄՆ դոլար՝

3 ամիս ժամկետով` 17.74%

6 ամիս ժամկետով` 15.62%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)
2%
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճարը
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամ`
95% եթե վարկառուն համապատասխանում է 9․1 կետում սահմանված պահանջներին

100% եթե վարկառուն համապատասխանում է 9․2 կետում սահմանված պահանջներին

ԱՄՆ դոլար`90%
Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձևը
տոկոսագումարը յուրաքանչյուր ամիս իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում (արտոնյալ հավասարաչափ) / ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետ)
Ժամկետը
4-6 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝
16-18%


ԱՄՆ դոլար՝14%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 18․06% - 23.31%


ԱՄՆ դոլար՝ 15․65-17․64%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար` վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)
ՀՀ դրամ՝ 1%
ԱՄՆ դոլար՝

122-ից 180-րդ օր` 0.3%

365-ից 1095-րդ օր` 1%
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճարը
չի սահմանվում
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված**
ՀՀ դրամ-վարկի մարման առաջին 6 ամիսներին իրականացվում են միայն վարկի տոկոսագումարների մարումներ / ԱՄՆ դոլար- վարկի մարման առաջին 12 ամիսներին իրականացվում են միայն վարկի տոկոսագումարների մարումներ
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
Չի սահմանափակվում
Վարկի առավելագույն սահմանաչափ
Հաճախորդին տրամադրվում է գրավի գնահատված արժեքի 100%-ի և Բանկի ներքին գնահատման արդյունքում հաճախորդին հասանելիք գումարի (առավելագույնը 5 մլն ՀՀ դրամ) հանրագումարը
Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձևը
ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետ)
Ժամկետը
12-36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 19.5% / ԱՄՆ դոլար՝ 14.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 22.22% -23.69% / ԱՄՆ դոլար՝ 16.32%-17.72%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար` վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից) ***
1%
Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճարը
չի սահմանվում
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները
Համաձայն բանկի ներքին գնահատման համակարգի
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները
95% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում
1) ֆիզիկական անձ որի տարիքը վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ չպետք է ցածր լինի 18 տարեկանից և վարկը մարելու պահին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը

2)Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություն

3)Վարկի տրամադրման պահին նախորդող 6 ամսվա ընթացքում վարկառուն չպետք է ունենա «հսկվող» դասից առավել խիստ դասակարգված վարկ

100% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում`

1) ֆիզիկական անձ որի տարիքը վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ չպետք է ցածր լինի 18 տարեկանից և վարկը մարելու պահին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը

2) Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություն

3) վարկի տրամադրման պահին նախորդող 12 ամսվա ընթացքում վարկառուն չպետք է ունենա «հսկվող» դասից առավել խիստ դասակարգված վարկ

4) վարկի տրամադրման պահին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկառուի նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ օվերդրաֆտ և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ուշացած օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 60 օրը վարկառուն պետք է ունենա նվազագույնը 6 ամսվա վարկային պատմություն
Քարտի տեսակը
ArCa Classic
Քարտային հաշվից կանխիկացման վճարը
չի գանձվում
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար
չի գանձվում
Քարտի սպասարկման այլ սակագները
համաձայն Բանկում գործող տվյալ քարտի սակագների՝ հետևյալ հղմամբ՝ ArCa Classic քարտերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Ժամկետանց վարկի գծով` օրական
0.10%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով` օրական
0.10%
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում
չի սահմանվում
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ
1) գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ ոսկյա զարդեր ոսկու ջարդոն:
2) գրավի առարկա չեն կարող հանդիսանալ սպիտակ ոսկին զարդեր որի կազմում սպիտակ ոսկին կազմում է 30 և ավելի տոկոս կամ հնարավոր չէ զարդը գնահատել առանց սպիտակ ոսկու մասը կազմող կշռի

3) ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում: Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է ոսկերիչ-փորձագետի կողմից` Բանկում տվյալ օրվա դրությամբ գործող սակագներով:
Պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկատվություն
1) անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)
2) սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում) (բնօրինակ)

3) ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք որպես գործունեության ծավալման հիմք ֆիզիկական անձը ներկայացնում է գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը (նոտարական վավերացումը պարտադիր չէ):

4) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե
Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
Բանկի վարկավորման պայմաններին համապատասխանությունը
Վարկի մերժման գործոնները
1) վարկի տրամադրման պահին ժամկետանց վարկային պարտավորությունների առկայությունը
2) պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը

3) անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները

4) գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում հարգի վերաբերյալ կասկածները կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացումը

5) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները

6) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

7) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայությունը
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի տրամադրման ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի դիմումի ընդունման վայրը
Բանկի բոլոր մասնաճյուղերը բացառությամբ «Վարդանանց» և «Կենտրոն» մասնաճյուղերի
Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայրը
Բանկի բոլոր մասնաճյուղերը բացառությամբ «Վարդանանց» և «Կենտրոն» մասնաճյուղերի
Ամսաթիվ
15․08․22
Ոսկու հարգը
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ)
375
9,300
500
12,400
560
13,900
585
14,600
750
18,600
875
21,700
900
22,400
958
23,800
999
24,800
Ամսաթիվ
15․08․22
Ոսկու հարգը
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ)
375
8,400
500
11,100
560
12,500
585
13,000
750
16,700
875
19,500
900
20,000
958
21,300
999
22,200

Սակագնային արխիվ

19.11.21-01.07.22 գործող սակագներ
376.01 KB
18.08.21-19.11.21 գործող սակագներ
363.13 KB
29.04.20 -ից գործող սակագներ
196.34 KB
02.03.20 -ից գործող սակագներ
174.97 KB
29.01.20 -ից գործող սակագներ
750.24 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
70.45 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 15.08.2022 10:40
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт