«Ոսկի ստանդարտ»

«Ոսկի ստանդարտ»

Ստացիր շահավետ վարկ ոսկու գրավով

Վարկի արժույթը
֏, $
Տոկոսադրույք
12%-18.7%
Մարման ժամկետ
3-60 ամիս
Վարկի գումար
Մինչև 30,000,000 ֏ / 60,000 $

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
«Ոսկի ստանդարտ»

Ոսկի ստանդարտ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացիր ոսկու գրավով վարկեր՝ սկսած տարեկան 12% տոկոսադրույքից, մինչև 60 ամիս ժամկետով:
Ավելին՝ ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորումը կատարվում է 0 ՀՀ դրամ միջնորդավճարով։ Այլ Բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքում նույնպես գործում է 0 ՀՀ դրամ միջնորդավճար, եթե հաճախորդը ներկայացնում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա վաղեմության վարկի մարման անդորրագիր։

Առավելություններ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացեք ոսկու գրավադրմամբ վարկեր` սկսած տարեկան 12% տոկոսադրույքից, մինչև 60 ամիս ժամկետով:

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հայտի տրամադրման օրը
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Մինչև 100%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 12%-ից

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

12 ամիս 60 ամիս
Գրավի տեսակը
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ IDgold
Օգտվիր ոսկու գրավով վարկերից և ստացեք շահավետ փաթեթ՝ հատուկ ոսկու գրավով վարկառուների համար

Visa Gold դեբետային քարտ
50% զեղչով
Rocket Line
Տրամադրվում է վարկառուին մինչև վարկի 10%-ի չափով
Ապահովագրություն
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավով վարկեր
Ստացիր վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև քո ներդրած ավանդի/պարտատոմսի չափով

Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 2.28%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ԱՄՆ դոլարով
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 250 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթն է

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket վարկ/վարկային գիծ
Ստացիր մինչև 10,000,000 ֏  վարկ հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Առցանց դիմելու հնարավորություն
Սահմանաչափը ստանալու համար դիմում եք առցանց՝ առանց Բանկ այցելելու և առանց թղթաբանության
Առանց թղթաբանություն
Կարիք չկա որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու

Համեմատել այլ վարկի հետ

«Ոսկի ստանդարտ»
«Ոսկի ստանդարտ»
Վարկ/գրավ հարաբերակցության հնարավորություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 12%-ից
Փաթեթ IDgold
Visa Gold դեբետային քարտ` 50% զեղչով
Rocket Line մինչև վարկի 10%-ի չափով
Անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Հատուկ առաջարկ

IDGold

Օգտվիր IDgold առայությունների փաթեթից՝ նախատեսված ոսկու գրավադրմամբ վարկերի վարկառուների համար։ Փաթեթը ներառում է շահավետ պայմաններ վարկի համար, Պրեմիում դասի դեբետային քարտ 50% զեղչով, Rocket Line թվային սահմանաչափ և բանկային հաշիվ արտոնյալ պայմաններով։

«Ոսկի ստանդարտ» - Հատուկ առաջարկներ
Վարկատեսակ
«Ոսկի ստանդարտ»
Նպատակ
այլ
Արժույթ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
30 000 ՀՀ դրամ կամ 60 ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումար
30 000 000 ՀՀ դրամ կամ 60 000 ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման եղանակ
ՀՀ դրամ` անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով
ԱՄՆ դոլար` Անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով (քարտային վարկ)
Ժամկետը
3 - 6 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 16%
ԱՄՆ դոլար՝ 12%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 17.79% - 18.31%
ԱՄՆ դոլար՝12.99% - 13.29%
*
Ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորելու դեպքում, ինչպես նաև այլ Բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքում՝ տոկոսադրույքը սահմանվում է նշված տոկոսադրույքներից 0.5% ցածր, եթե հաճախորդը ներկայացնում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա վաղեմության վարկի մարման անդորրագիր։
Միջնորդավճարներ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամ` մինչև 100%
ԱՄՆ դոլար`90%
Ժամկետը
4 - 6 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 19%
ԱՄՆ դոլար՝ 15%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 20.87% - 20.93%
ԱՄՆ դոլար՝16.17%-16.22%
*
Ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորելու դեպքում, ինչպես նաև այլ Բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքում՝ տոկոսադրույքը սահմանվում է նշված տոկոսադրույքներից 0.5% ցածր, եթե հաճախորդը ներկայացնում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա վաղեմության վարկի մարման անդորրագիր։
Միջնորդավճարներ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամ` մինչև 100%
ԱՄՆ դոլար`90%
Ժամկետը
ՀՀ դրամ` 12-60 ամիս
ԱՄՆ դոլար`12-36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 16․7% - 18․7%
ԱՄՆ դոլար՝ 14․5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 18.12% -20.62%
ԱՄՆ դոլար՝15.57% - 15.68%
*
Ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորելու դեպքում, ինչպես նաև այլ Բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքում՝ տոկոսադրույքը սահմանվում է նշված տոկոսադրույքներից 0.5% ցածր, եթե հաճախորդը ներկայացնում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա վաղեմության վարկի մարման անդորրագիր։
Միջնորդավճարներ
չի սահմանվում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամ` մինչև 100%
ԱՄՆ դոլար`90%
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված1
ՀՀ դրամ` վարկի մարման առաջին 6 ամիսներին`իրականացվում են միայն վարկի տոկոսագումարների մարումներ,
ԱՄՆ դոլար`վարկի մարման առաջին 12 ամիսներին` իրականացվում են միայն վարկի տոկոսագումարների մարումներ,
1
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից օգտվելու դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է գործող տոկոսադրույք +1%
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները
95% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում
1) ֆիզիկական անձ որի տարիքը վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ չպետք է ցածր լինի 18 տարեկանից և վարկը մարելու պահին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը

2)Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություն

3)Վարկի տրամադրման պահին նախորդող 6 ամսվա ընթացքում վարկառուն չպետք է ունենա «հսկվող» դասից առավել խիստ դասակարգված վարկ

100% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում`

1) ֆիզիկական անձ որի տարիքը վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ չպետք է ցածր լինի 18 տարեկանից և վարկը մարելու պահին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը

2) Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություն

3) վարկի տրամադրման պահին նախորդող 12 ամսվա ընթացքում վարկառուն չպետք է ունենա «հսկվող» դասից առավել խիստ դասակարգված վարկ

4) վարկի տրամադրման պահին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկառուի նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ օվերդրաֆտ և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ուշացած օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 60 օրը
5)վարկառուն պետք է ունենա նվազագույնը 6 ամսվա վարկային պատմություն
Քարտի տեսակը
ArCa Classic
Քարտային հաշվից կանխիկացման վճարը
չի գանձվում
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար
չի գանձվում
Քարտի սպասարկման այլ սակագները
համաձայն Բանկում գործող տվյալ քարտի սակագների՝ հետևյալ հղմամբ՝ ArCa Classic քարտերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Ժամկետանց վարկի գծով` օրական
0.10%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով` օրական
0.10%
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում
չի սահմանվում
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ
1) գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ ոսկյա զարդեր ոսկու ջարդոն:
2) գրավի առարկա չեն կարող հանդիսանալ սպիտակ ոսկին զարդեր որի կազմում սպիտակ ոսկին կազմում է 30 և ավելի տոկոս կամ հնարավոր չէ զարդը գնահատել առանց սպիտակ ոսկու մասը կազմող կշռի

3) ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում: Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է ոսկերիչ-փորձագետի կողմից` Բանկում տվյալ օրվա դրությամբ գործող սակագներով:
Պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկատվություն
1) անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)
2) սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում) (բնօրինակ)

3) ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք որպես գործունեության ծավալման հիմք ֆիզիկական անձը ներկայացնում է գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը (նոտարական վավերացումը պարտադիր չէ):

4) Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե
Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
Բանկի վարկավորման պայմաններին համապատասխանությունը
Վարկի մերժման գործոնները
1) վարկի տրամադրման պահին ժամկետանց վարկային պարտավորությունների առկայությունը
2) պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը

3) անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները

4) գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում հարգի վերաբերյալ կասկածները կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացումը

5) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները

6) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

7) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայությունը
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի տրամադրման ժամկետը
վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի դիմումի ընդունման վայրը
Բանկի բոլոր մասնաճյուղերը բացառությամբ «Վարդանանց» և «Կենտրոն» մասնաճյուղերի
Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայրը
Բանկի բոլոր մասնաճյուղերը բացառությամբ «Վարդանանց» և «Կենտրոն» մասնաճյուղերի
Ամսաթիվ
19.02.24
Ոսկու հարգը
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ)
375
9,700
500
12,900
560
14,400
585
15,000
750
19,300
875
22,500
900
23,100
958
24,600
999
25,600
Ամսաթիվ
19.02.24
Ոսկու հարգը
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ)
375
10,100
500
13,500
560
15,100
585
15,800
750
20,200
875
23,600
900
24,300
958
25,800
999
27,000
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

13.09.22-22.06.23 գործող սակագներ
226.33 KB
01.07.22-12.09.22 գործող սակագներ
245.87 KB
19.11.21-01.07.22 գործող սակագներ
376.01 KB
18.08.21-19.11.21 գործող սակագներ
363.13 KB
29.04.20 -ից գործող սակագներ
196.34 KB
02.03.20 -ից գործող սակագներ
174.97 KB
29.01.20 -ից գործող սակագներ
750.24 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
70.45 KB

Դիմել հիմա

Մինչև 30,000,000 ֏ վարկի գումար
Սկսած ընդամենը 12%-ից

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 19.02.2024 11:22
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт