Ավելին
Shopping Mix, Shopping Max, Shopping Pro

Shopping Mix, Shopping Max, Shopping Pro

«Shopping» փաթեթներ քեզ համար

Անվճար հաշիվ
Ընթացիկ և խնայողական
Անվճար քարտ
Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Signature
Rocket Line
500.000 - 1.000.000 ՀՀ դրամ

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Հարց-պատասխան
Shopping Mix, Shopping Max, Shopping Pro

Ակտիվացրու Shopping փաթեթներից մեկն ու ստացիր առավելություններ քեզ համար

Shopping Mix, Shopping Max, Shopping Pro փաթեթներից մեկին միանալով՝ դու ստանում ես բացառիկ արտոնություններ՝ անվճար բանկային հաշիվներ, անվճար Visa Gold, MasterCard Gold կամ Visa Signature քարտ, Rocket Line բարձր սահմանաչափ, անվճար Online/Mobile բանկինգ, պահատեղերի վարձակալություն՝ մինչև 50% զեղչով, ապահովագրություն՝ անվճար կամ մինչև 50% զեղչով՝ կախված փաթեթից, և շատ ավելին։

Ընտրիր քո փաթեթը հիմա։Առավելություններ

Shopping Mix
Անվճար Visa Gold կամ MasterCard Gold
Shopping Mix
Անվճար բանկային հաշիվներ
Shopping Mix
Rocket Line - 500.000 դրամ
Shopping Max
Անվճար Visa Gold կամ MasterCard Gold
Shopping Max
Ճանապարհորդական ապահովագրություն՝ 50% զեղչ մինչև 15 օր ժամկետի համար
Shopping Max
Rocket Line - 700.000 դրամ
Shopping Pro
Անվճար Visa Signature քարտ
Shopping Pro
Անվճար կոնսիերժ ծառայություն
Shopping Pro
Rocket Line - 1.000.000 դրամ
Shopping Pro
Անվճար ճամփորդական ապահովագրություն
Փաթեթի միացման վճար (միանվագ)
10 000 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար
5 000 ՀՀ դրամ
Rocket Line սահմանաչափ
500 000 ՀՀ դրամ
Visa Gold, MasterCard Gold դրամային քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
Անվճար
Արտարժույթով այլ քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար (բացառությամբ Visa Infinite և Visa Signature քարտերի)
1 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար
Այլ պայմաններ
Քարտի տեսակից կախված համապատասխանաբար Բանկում գործող տեղեկատվական ամփոփագրերի
Ընթացիկ հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Խնայողական հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Տարեկան անվանական ստանդարտ տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 1,5%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Համաձայն Բանկում գործող Սակագնի
Քարտային և այլ հաշիվների համալրում Բանկի տարածքում տեղադրված Idram-ի տերմինալների միջոցով
Անվճար
Online/Mobile բանկինգ
Անվճար
Պահատեղերի վարձակալություն
Փոքր-20% զեղչ մինչև 7 օր ժամկետի համար,
միջին-20% զեղչ մինչև 7 օր ժամկետի համար
մեծ-20% զեղչ մինչև 7 օր ժամկետի համար
Այլ պայմաններ
Ճամփորդական ապահովագրություն
20% զեղչ մինչև 15 օր ժամկետի համար
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
20% զեղչ
Տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում
20% զեղչ
Հաճախորդի նկատմամբ պահանջներ
Փաթեթից օգտվել կարող են միայն Բանկի հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձիք՝ Բանկի ներքին որոշմամբ և առաջարկով։
Փաթեթի միացման վճար (միանվագ)
20 000 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար
7 000 ՀՀ դրամ
Rocket Line սահմանաչափ
700 000 ՀՀ դրամ
Visa Gold, MasterCard Gold դրամային քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
Անվճար
Արտարժույթով այլ քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար (բացառությամբ Visa Infinite և Visa Signature քարտերի)
2 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար
Այլ պայմաններ
Քարտի տեսակից կախված համապատասխանաբար Բանկում գործող տեղեկատվական ամփոփագրերի
Ընթացիկ հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Խնայողական հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Տարեկան անվանական ստանդարտ տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 1,5%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 5,25%
«Idram&IDBank» բջջային հավելվածի միջոցով ամսական 150 000 ՀՀ դրամ և ավել անհպում QR վճարումներ իրականացնելու կամ Rocket line 0% օգտագործելու դեպքում` որպես վճարման աղբյուր ընտրելով Բանկի յուրաքանչյուր վճարային քարտ կամ հաշիվ
Քարտային և այլ հաշիվների համալրում Բանկի տարածքում տեղադրված Idram-ի տերմինալների միջոցով
Անվճար
ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքում փոխանցումներ՝ բանկային հաշվի միջոցով
Անվճար
Դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում
Անվճար
Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում/ելքագրում հաշվից
ԱՄՆ դոլար՝ 1․5%, Եվրո՝ 1․5%
Online/Mobile բանկինգ
Անվճար
Պահատեղերի վարձակալություն
Փոքր-20% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար,
միջին-20% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար
մեծ-20% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար
Այլ պայմաններ
Ճամփորդական ապահովագրություն
50% զեղչ մինչև 15 օր ժամկետի համար
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
50% զեղչ
Պետական իշխանության մարմինների գրասենյակային գործառույթներ
Անվճար
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների վաճառք
5% զեղչ
Տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում
50% զեղչ
Լիազորագրի տրամադրում
Անվճար
Հաճախորդի նկատմամբ պահանջներ
Փաթեթից օգտվել կարող են միայն Բանկի հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձիք՝ Բանկի ներքին որոշմամբ և առաջարկով։
Փաթեթի միացման վճար (միանվագ)
25 000 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար
12 500 ՀՀ դրամ
Rocket Line սահմանաչափ
1 000 000 ՀՀ դրամ
Visa Signature դրամային քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
Անվճար
Արտարժույթով այլ քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար (բացառությամբ Visa Infinite և Visa Signature քարտերի)
3 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար
Այլ պայմաններ
Քարտի տեսակից կախված համապատասխանաբար Բանկում գործող տեղեկատվական ամփոփագրերի
Ընթացիկ հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Խնայողական հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Տարեկան անվանական ստանդարտ տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 1,5%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 5,5%
«Idram&IDBank» բջջային հավելվածի միջոցով ամսական 250 000 ՀՀ դրամ և ավել անհպում QR վճարումներ իրականացնելու կամ Rocket line 0% օգտագործելու դեպքում` որպես վճարման աղբյուր ընտրելով Բանկի յուրաքանչյուր վճարային քարտ կամ հաշիվ
Քարտային և այլ հաշիվների համալրում Բանկի տարածքում տեղադրված Idram-ի տերմինալների միջոցով
Անվճար
ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքում փոխանցումներ՝ բանկային հաշվի միջոցով
Անվճար
Դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում
Անվճար
Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում/ելքագրում հաշվից
ԱՄՆ դոլար՝ 1․5%, Եվրո՝ 1․5%
Online/Mobile բանկինգ
Անվճար
Պահատեղերի վարձակալություն
Փոքր-50% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար,
միջին-50% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար
մեծ-50% զեղչ մինչև 14 օր ժամկետի համար
Այլ պայմաններ
Ճամփորդական ապահովագրություն
Անվճար մինչև 15 օր ժամկետի համար
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
Անվճար
Պետական իշխանության մարմինների գրասենյակային գործառույթներ
Անվճար
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների վաճառք
5% զեղչ
Տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում
Անվճար
Լիազորագրի տրամադրում
Անվճար
Անհատական սպասարկում «Privilege Banking» սրահներում,Անհատական մենեջերի ծառայություն
Անվճար
Կոնսիերժ
Անվճար
Անվճար Visa Lounge Key ծրագիր
4 մուտք
Հաճախորդի նկատմամբ պահանջներ
Փաթեթից օգտվել կարող են միայն Բանկի հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձիք՝ Բանկի ներքին որոշմամբ և առաջարկով։

Սակագնային արխիվ

09.10.23-21.06.24 գործող սակագներ
721.84 KB
Փաթեթից օգտվել կարող են Բանկի հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձինք՝ Բանկի ներքին որոշմամբ և առաջարկով։
Փաթեթի շրջանակում Visa Gold և MasterCard Gold դրամային քարտերը տրամադրվում են անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի։
Փաթեթի շրջանակում Visa Gold և MasterCard Gold դրամային քարտերը տրամադրվում են անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի։
Փաթեթի շրջանակում Visa Signature դրամային քարտերը տրամադրվում են անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի։
1 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար, 500 000 ՀՀ դրամ Rocket Line սահմանաչափ, ընթացիկ և խնայողական հաշիվների անվճար բացում և անվճար սպասարկում, պահատեղերի վարձակալություն՝ 20% զեղչ մինչև 7 օր ժամկետի համար, ճանապարհորդական ապահովագրություն՝ 20% զեղչ մինչև 15 օր ժամկետի համար, դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ 20% զեղչ, տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում՝ 20% զեղչ , Online/Mobile բանկինգ՝ անվճար
2 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար, 700 000 ՀՀ դրամ Rocket Line սահմանաչափ, ընթացիկ և խնայողական հաշիվների անվճար բացում և անվճար սպասարկում, ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքում փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով` անվճար, կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում/ելքագրում հաշվից՝ ԱՄՆ դոլար՝ 1․5% եվրո՝ 1․5%, պահատեղերի վարձակալություն՝ 20% զեղչ մինչև 14օր ժամկետի համար, ճանապարհորդական ապահովագրություն՝ 50% զեղչ մինչև 15 օր ժամկետի համար, դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ 50% զեղչ, տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում՝ 50% զեղչ, Online/Mobile բանկինգ՝ անվճար։
3 արտարժույթային քարտ՝ 50% զեղչով Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սպասարկման տարեկան վճարից առաջին տարվա համար, 1 000 000 ՀՀ դրամ Rocket Line սահմանաչափ, ընթացիկ և խնայողական հաշիվների անվճար բացում և անվճար սպասարկում, ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքում փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով` անվճար, կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում/ելքագրում հաշվից՝ ԱՄՆ դոլար՝ 1․5% Եվրո՝ 1․5%, պահատեղերի վարձակալություն՝ 50% զեղչ մինչև 14օր ժամկետի համար, ճանապարհորդական ապահովագրություն՝ անվճար մինչև 15 օր ժամկետի համար, դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ անվճար, տեղեկանքների և քաղվածքների տրամադրում՝ անվճար, Online/Mobile բանկինգ՝ անվճար, անհատական սպասարկում «Privilege Banking» սրահներում՝ անվճար, անհատական մենեջերի ծառայություն՝ անվճար, կոնսիերժ՝ անվճար, անվճար Visa Lounge Key ծրագիր՝ 4 մուտք։
«Shopping MIX» փաթեթի միացման վճարը՝ 10 000 ՀՀ դրամ (միանվագ) է, իսկ ամսական սպասարկման վճարը՝ 5 000 ՀՀ դրամ։ «Shopping MAX» փաթեթի միացման վճարը՝ 20 000 ՀՀ դրամ (միանվագ) է, իսկ ամսական սպասարկման վճարը՝ 7 000 ՀՀ դրամ։ «Shopping PRO» փաթեթի միացման վճարը՝ 25 000 ՀՀ դրամ (միանվագ) է, իսկ ամսական սպասարկման վճարը՝ 12 500 ՀՀ դրամ։
Անհրաժեշտ է ստորագրել փաթեթին միանալու համաձայնագիր Բանկի նախընտրած մասնաճյուղում։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 21.06.2024 02:01
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт