Visa Business Plus

Կատարեք Ձեր վճարումները Visa Business Plus միջազգային քարտով

Visa Business Plus
Քարտի արժույթ
֏, $, €, ₽
Տարեկան սպասարկում
50,000 ֏
Քարտի թողարկում
10,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Visa Business Plus

Visa Business Plus

Լավագույն լուծումը ոչ ՀՀ ռեզիդենտ բիզնեսների համար։ Բոլոր կորպորատիվ վճարումները կատարեք Visa Business Plus միջազգային քարտով։
Քարտը կարող է օգտագործել կազմակերպության ղեկավարը կամ այլ լիազորված անձ՝ կազմակերպության անունից կատարվող վճարումների համար։
Visa համակարգի շնորհիվ քարտը հասանելի է ողջ աշխարհում։ Քարտապանը ստանում է Visa-ի կողմից նախատեսված մի շարք արտոնություններ, որոնցից են քարտով կատարված գնումների ապահովագրությունը, ճամփորդության աջակցությունը, ճամփորդական պատահարներից ապահովագրությունը։

Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
Քարտի թողարկում 2-5 բանկային օրվա ընթացքում
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտի շտապ տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում
50,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի բացում
Անվճար
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
50,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ
Չի սահմանվում
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տոկոսադրույք
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք-0%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն-0%
Կից քարտի տրամադրում
10,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի արգելափակում
Անվճար
Քարտի ապաարգելափակում
Անվճար
Քարտի վերաթողարկում` ժամկետը լրացած քարտերի դեպքում
Անվճար
Քարտի կրկնօրինակի տրամադրում` վնասված, շահագործման ոչ ենթակա, կորցրած/գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում (քարտի գործողության նույն ժամանակահատվածով)
4,000 ՀՀ դրամ
Քարտի մուտքագրումը միջազգային STOP ցանկ (7 օրով մեկ տարածաշրջանում)
20,000 ՀՀ դրամ
Քարտի ելքագրումը միջազգային STOP ցանկից
Անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում, e-mail-ի միջոցով
անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի4, e-mail-ի միջոցով
5,000 ՀՀ դրամ
SMS ծառայության միացում
Անվճար
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար
15 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում
համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրում
ՀՀ դրամ` 2,5%

արտարժույթ` 2.5%
Արքա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրում
2,5%
Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրում
3.5%,նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից կանխիկացում
համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ
բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով՝ 2.5%,

Առցանց հարթակների միջոցով Բանկի՝ քարտային հաշվից ԱրՔա համակարգի անդամների քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ 2.5%,

Առցանց հարթակների միջոցով քարտային հաշվից Բանկի այլ քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ Անվճար
Անկանխիկ գործարքներից միջնորդավճար
Անվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ
5,000,000 ՀՀ դրամ

10,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 եվրո

600,000 ՌԴ ռուբլի
Կանխիկացման գործարքների քանակ
10
Քարտային հաշվի փակում
Անվճար
Քարտի և ծածկագրի առաքման վճար
5,000 ՀՀ դրամ,

յուրաքանչյուր ուղարկվող փաթեթի համար, ընդ որում, Հաճախորդի հաշիվներին պետք է հասանելի լինի փոստային ծառայության համար սահմանված միջնորդավճարի հանրագումարը

Սակագնային արխիվ

14.03.22-19.05.22 գործող սակագներ
1.58 MB
Պահանջվող փաստաթղթեր
109.09 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 06.06.2022 05:19
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт