Visa Business Plus

Կատարեք Ձեր վճարումները Visa Business Plus միջազգային քարտով

Visa Business Plus
Քարտի արժույթ
֏, $, €, ₽
Տարեկան սպասարկում
50,000 ֏
Քարտի թողարկում
10,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Visa Business Plus

Visa Business Plus

Լավագույն լուծումը ոչ ՀՀ ռեզիդենտ բիզնեսների համար։ Բոլոր կորպորատիվ վճարումները կատարեք Visa Business Plus միջազգային քարտով։
Քարտը կարող է օգտագործել կազմակերպության ղեկավարը կամ այլ լիազորված անձ՝ կազմակերպության անունից կատարվող վճարումների համար։
Visa համակարգի շնորհիվ քարտը հասանելի է ողջ աշխարհում։ Քարտապանը ստանում է Visa-ի կողմից նախատեսված մի շարք արտոնություններ, որոնցից են քարտով կատարված գնումների ապահովագրությունը, ճամփորդության աջակցությունը, ճամփորդական պատահարներից ապահովագրությունը։

Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
Քարտի թողարկում 2-5 բանկային օրվա ընթացքում
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտի շտապ տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում
50,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի բացում
Անվճար
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
50,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ
Չի սահմանվում
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տոկոսադրույք
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք-0%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն-0%
Կից քարտի տրամադրում
10,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի արգելափակում
Անվճար
Քարտի ապաարգելափակում
Անվճար
Քարտի վերաթողարկում` ժամկետը լրացած քարտերի դեպքում
Անվճար
Քարտի կրկնօրինակի տրամադրում` վնասված, շահագործման ոչ ենթակա, կորցրած/գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում (քարտի գործողության նույն ժամանակահատվածով)
4,000 ՀՀ դրամ
Քարտի մուտքագրումը միջազգային STOP ցանկ (7 օրով մեկ տարածաշրջանում)
20,000 ՀՀ դրամ
Քարտի ելքագրումը միջազգային STOP ցանկից
Անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում, e-mail-ի միջոցով
անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի4, e-mail-ի միջոցով
5,000 ՀՀ դրամ
SMS ծառայության միացում
Անվճար
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար
15 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքներից միջնորդավճար
Անվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ
5,000,000 ՀՀ դրամ

10,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 եվրո

600,000 ՌԴ ռուբլի
Կանխիկացման գործարքների քանակ
10
Քարտային հաշվի փակում
Անվճար
Քարտի և ծածկագրի առաքման վճար
5,000 ՀՀ դրամ,

յուրաքանչյուր ուղարկվող փաթեթի համար, ընդ որում, Հաճախորդի հաշիվներին պետք է հասանելի լինի փոստային ծառայության համար սահմանված միջնորդավճարի հանրագումարը
Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից(POS տերմինալ) կանխիկի տրամադրում
ՀՀ դրամ` 2,5%

արտարժույթ` 2.5%
Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրում
3.5%,նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
Արքա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրում
2․5%
Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից կանխիկացում
AMD-0.5%

RUB - 1%

USD, EUR-5%
Միջնորդավճար Apple pay-ի միջոցով կանխիկի տրամադրման դեպքում գործում է ԱրՔա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ – ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար սահմանված սակագինը
1,5% նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ
Դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում մինչև 50,000 ՀՀ դրամը
200 ՀՀ դրամ միջնորդավճար
ՀՀ դրամ (AMD)
0%
ԱՄՆ դոլար (USD)
0%
Ռուսաստանի Դաշնության ռուբլի(RUB)
2%
Եվրո (EUR)
0%
500 եվրո անվանական արժեքով կանխիկ մուտքագրում հաշվին
1%

Սակագնային արխիվ

14.03.22-19.05.22 գործող սակագներ
1.58 MB
Կանխիկ մուտքագրման սակագների արխիվ
49.96 KB
Կանխիկ ելքագրման սակագների արխիվ
46.09 KB
Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 05․08․22-01․12․22թ․
383.34 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
109.09 KB
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 02.12.2022 12:44
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт