Հայտարարություն
2019թ. ապրիլի 26-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ին կկայանա «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողով: Ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվել են հետևյալ հարցերը. 1. Բանկի 2018թ. գործունեության մասին հաշվետվության հաստատում, 2. Բանկի 2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում, 3. Բանկի 2018թ. շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, 4. Բանկի Խորհրդի կազմի հաստատում, 5. Այլ հարցեր: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմվելու է 02.04.2019թ. դրությամբ: Մասնակիցները կարող են գրանցվել և ծանոթանալ Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում քննարկվող հարցերին առնչվող տեղեկատվությանը և նյութերին Բանկի գլխամասային շենքում` սկսած 2019թ. ապրիլի 9-ին, ժամը 12։00-ից:
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 22.09.2021 09:44
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт