Հայտարարություն
2021թ. ապրիլի 23-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ին կկայանա «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողով: Ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվել են հետևյալ հարցերը. 1. Բանկի 2020թ. գործունեության մասին հաշվետվության հաստատում, 2. Բանկի 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում, 3. Բանկի 2020թ. շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, 4. Բանկի Խորհրդի կազմի հաստատում, 5. Այլ հարցեր: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմվելու է 02.04.2021թ. դրությամբ: Մասնակիցները կարող են գրանցվել և ծանոթանալ Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում քննարկվող հարցերին առնչվող տեղեկատվությանը և նյութերին Բանկի գլխամասային շենքում` սկսած 2021թ. ապրիլի 9-ից, ժամը 12:00-ից:
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 13.02.2023 05:16
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт