2016թ.-ի նոյեմբերի 10-ին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն դարձել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի անդամ` ստանալով դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի (ԿՇՀՀԱ) կարգավիճակ:
Այսուհետ Անելիք Բանկի միջոցով ևս հասանելի կլինեն «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ ծառայությունները, մասնավորապես՝ բաժնետիրական ընկերությունների ռեեստրի վարման և արժեթղթերի պահառության հետ կապված բոլոր ծառայությունները:
Անելիք Բանկը համալրել է արդեն իսկ գ րծող 17 հաշվի օպերատորների և 17 կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամների ցանկը: ործող 17 հաշվի օպերատորների և 17 կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամների ցանկը:

© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 20.09.2021 11:44
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт