Transfer

Սակագները կիրառելի են գործող քարտերի համար։
25․09․2023թ․-ից դադարեցված է քարտի տրամադրումը։

Transfer
Քարտի արժույթը
֏, $, €, ₽
Սպասարկում
Անվճար
Քարտի գործողության ժամկետը
2 տարի

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Transfer

Transfer քարտ փոխանցումների ստացման համար

Ստացիր քեզ ուղարկված դրամական փոխանցումներն արագ և հարմար՝ Transfer անվճար քարտի միջոցով։
Քարտի թողարկումն ու տարեկան սպասարկումն անվճար է: IDBank-ի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացումը մինչև 1,000,000ՀՀ դրամ նույնպես անվճար է։
Արագ դրամական փոխանցումներով քեզ փոխանցված գումարը ստանալու համար պարզապես զանգահարիր Բանկ, և երկու ժամվա ընթացքում գումարը կլինի քո քարտային հաշվին։

Առավելություններ

Անվճար կանխիկացում
IDBank-ի բանկոմատներից կանխիկացումն անվճար է
Անվճար սպասարկում
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար
Հեռահար փոխանցում
Գումարը փոխանցվում է քարտին հեռախոսազանգի միջոցով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Visa Gold դեբետային
Վճարիր և կանխիկացրու 0%-ով Visa Gold դեբետային քարտով

Անվճար կանխիկացում
IDBank-ի և ArCa համակարգի բոլոր բանկերի բանկոմատներում
Միջազգային ճանաչում
Visa քարտերն ընդունվում են գործնականորեն ողջ աշխարհում
Անհպում վճարումներ
PayWave անհպում վճարումներ NFC համակարգի միջոցով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Idram Rocket Visa
Անվճար քարտ cashback-ով

Մինչև 1% cashback
Բազմաթիվ անկանխիկ վճարումների համար գործում է 0,5-1% cashback
Անվճար սպասարկում
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար
Անվճար առաքում
Idram&IDBank հավելվածից և IDBanking.am հարթակից պատվիրելու դեպքում քարտն առաքվում է անվճար

Համեմատել այլ քարտի հետ

Transfer
Transfer
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար
IDBank-ի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացումը անվճար է
Գումարը փոխանցվում է քարտին առանց բանկ այցելելու՝ հեռախոսազանգի միջոցով
Պատվիրիր քարտը՝ պարզապես լրացնելով առցանց հայտը
Հոգատար
Քարտը տրամադրվում և սպասարկվում է անվճար
IDBank-ի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացումը անվճար է

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Transfer - Հատուկ առաջարկներ
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
Քարտի թողարկում 2-5 բանկային օրվա ընթացքում
Անվճար
Քարտի գործողության ժամկետ
2 տարի
Քարտային հաշվի բացում
Անվճար
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար
Անվճար
Քարտի վերաթողարկում` ժամկետը լրացած քարտերի դեպքում
Անվճար
Չնվազող մնացորդ
Չի սահմանվում
Քարտի կրկնօրինակի տրամադրում` վնասված, շահագործման ոչ ենթակա, կորցրած/գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում (քարտի գործողության նույն ժամանակահատվածով)
1,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, էլ․փոստի միջոցով
Անվճար
Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի , էլ․փոստի միջոցով
1,000 ՀՀ դրամ
Քարտի արգելափակում
Անվճար
Քարտի ապաարգելափակման վճարը
500 ՀՀ դրամ
SMS ծառայության միացում
Անվճար
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար
15 ՀՀ դրամ՝ սկսած 17/03/22-ից
Վճար յուրաքանչյուր PUSH ծանուցման համար
Անվճար
Միջնորդավճար քարտով կատարվող անկանխիկ գործարքների իրականացման համար
Անվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը՝ դրամային հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ
500,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը՝ ԱՄՆ դոլարով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ
1,000 ԱՄՆ դոլար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը՝ եվրոյով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ
1,000 եվրո
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը՝ եվրոյով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ
1,000 եվրո
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը՝ ՌԴ ռուբլով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ
50,000 ՌԴ ռուբլի
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տոկոսադրույք
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ 0%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ 0%
Քարտային հաշվի փակում կամ քարտի վերադարձ
Անվճար
Գործարքի ճշտության վիճարկում
Անվճար
Քարտային հաշվի համալրում
Նախատեսված է արագ դրամական փոխանցումների միջոցով համալրելու համար
Միջնորդավճար քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների համար

բանկոմատների և ԱրՔա հավելվածի միջոցով՝ 0.5% ։

IDBanking.am և Idram հարթակների միջոցով Բանկի` սինքրոնացում անցած քարտապանների քարտային հաշվից ԱրՔա համակարգի անդամների քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ 0.5% ։

IDBanking.am և Idram հարթակների միջոցով Բանկի` սինքրոնացում անցած քարտապանների քարտային հաշվից Բանկի այլ քարտերին փոխանցելու դեպքում՝ Անվճար
Միջնորդավճար քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
0%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ8) ելքագրումների դեպքում,

1%՝ օրացույցային ամսվա ընթացքում 1,000,000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթ ) գերազանցող ելքագրումների դեպքում
Միջնորդավճար քարտով ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
1%
Միջնորդավճար Բանկի կանխիկացման կետերից (POS տերմինալ) կանխիկի տրամադրման համար
AMD, RUR - 1%,

USD, EUR - 2%
Վարկային գծերի կանխիկի տրամադրման սակագին
Վարկային գծերի դեպքում գործում է քարտով կանխիկի տրամադրման վերոնշյալ սակագները
ԱՄՆ դոլարով տրամադրված վարկերի կանխիկացում
1․5%

Սակագնային արխիվ

04.03․22 - 01․05․22-ը գործող սակագներ
221.82 KB
23.12․21 - 03.03.22-ը գործող սակագներ
1.93 MB
01.04.21 -ից գործող սակագներ
1.40 MB
01.05.20 -ից գործող սակագներ
1.27 MB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
1.40 MB
14.07.20 -ից գործող սակագներ
820.60 KB
22.01.20 -ից գործող սակագներ
1.22 MB
26.08.19 -ից գործող սակագներ
1.25 MB
28.10.20 -ից գործող սակագներ
1.43 MB
Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 05․08․22-01․12․22թ․
383.34 KB
Վճարային քարտի սպասարկման կանոններ` գործող 01․12․22-31․08․23թ․
288.31 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
65.91 KB
IDBank-ի քարտերի ելքային և մուտքային գործարքների մասին կարելի է ծանուցվել երկու եղանակով՝
-    անվճար PUSH-ծանուցմամբ անմիջապես Idram&IDBank հավելվածով
-    վճարովի SMS հաղորդագրությամբ
SMS-ի արժեքը 15 ՀՀ դրամ է։ Հավելվածի ներսում կարելի է ինքնուրույն որոշել գործարքների այն նվազագույն սահմանաչափը, որոնց դեպքում ծանուցումներ կուղարկվեն։
Այո, IDBank-ի պաշտոնական կայքի միջոցով կարող եք պատվիրել Ձեր նախընտրած քարտը:
Այո, վճարային քարտերից օգտվելն անվտանգ է, քանի որ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ մշակված և ներդրված են անվտանգության բոլոր համակարգերը։ Միևնույն ժամանակ  անհրաժեշտ է, որ հաճախորդը ևս պահպանի անվտանգության կանոնները։ Քարտի PIN-կոդը, ինչպես նաև  CVV/CVC կոդը պետք է պահել գաղտնի, իսկ անվտանգության կանոնների խախտման կամ դրա կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել Բանկ։
Transfer քարտն արտերկրից փոխանցումներ ստանալու համար նախատեսված շահավետ գործիք է։ Քարտային հաշիվը բացվում է լիովին անվճար։ Չկան նաև տարեկան սպասարկման վճարներ։ Քարտով կարող եք կատարել անկանխիկ գործարքներ առանց միջնորդավճարների, չեն սահմանվում նաև միջնորդավճարներ IDBank-ի բանկոմատներից կանխիկացման համար։ Քարտի մասին ավելին կարող եք կարդալ այստեղ:
Քարտը հանդիսանում է ArCa վճարային համակարգի քարտ և տրամադրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի արժույթներով և 2 տարի գործողության ժամկետով։
Քարտի փոխարինման, վերաթողարկման համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ IDBank-ի մոտակա մասնաճյուղ և լրացնել քարտի փոխարինման/վերաթողարկման դիմում։ Քարտի վերաթողարկման համար անհրաժեշտ է դիմել քարտի կորստի, գողության, քարտի տվյալները երրորդ անձանց հասանելի դառնալու, կասկածելի որևէ գործարքի պարագայում դեպքում։
Քարտային հաշվի համալրումը կատարվում է արագ դրամական փոխանցումների միջոցով։ Այլ եղանակով քարտի համալրում չի նախատեսվում
Քարտը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր հաճախ արտերկրից ստանում են դրամական փոխանցումներ։ Ընդ որում՝ Բանկի արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով գումարը ստացվում է հաշված րոպեների ընթացքում։
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 17.06.2024 03:08
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт